Talabgor bo'lgan doktarantlar va tayanch doktarantlarning kirish imtihonlariga tavsiya etilgan va etilmagan ro'yxati

Talabgor bo'lgan doktarantlar va tayanch doktarantlarning  kirish imtihonlariga tavsiya etilgan va etilmagan ro'yxati