KUN TARTIBI 

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti huzuridagi DSc.03/30.01.2020.I.10.03 raqamli Ilmiy kengash qoshidagi Ilmiy seminar majlisining

KUN TARTIBI   

Toshkent shahri               12 mart     2020 yil                    soat 1400

 1.Toshkent davlat agrar universiteti mustaqil izlanuvchisi Rustamova Iroda Baxramjanovnaning 08.00.04-“Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti” ixtisosligi bo‘yicha “Agrar sohada innovatsion jarayonlar samaradorligini oshirishning ilmiy-uslubiy asoslari” mavzusidagi doktorlik (DSc) dissertatsiyasining muhokamasi.

 

 

Ilmiy maslahatchi:     i.f.d., prof. G‘.Samatov

 

Taqrizchilar:              i.f.d., prof. F.Nazarova

 

                                i.f.d., prof. S.Umarov

 

2. Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti ilmiy-tadqiqot instituti mustaqil izlanuvchisi Sadullaev Ulug‘bek Norqulovichning  08.00.04-“Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti” ixtisosligi bo‘yicha “Go‘sht va sut mahsulotlarini yetishtirish sohasini moderniza-siyalashning asosiy yo‘nalishlari” mavzusidagi iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasining muhokamasi.

 

Ilmiy rahbar:              i.f.d., prof. O‘.Umurzakov

 

Taqrizchilar:           i.f.n., dos. R.Xakimov

                                 i.f.n., dos. Z.Kusharov

 

3. Turli masalalar.

 

Ilmiy seminar majlisi B-105 xonada bo‘lib o‘tadi