“Gidromelioratsiya”, “Gidrotexnika qurilishi”, “Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash”, “Qishloq va suv xo‘jaligi energiya ta’minoti”, “Gidromeliorativ ishlarni mexanizatsiyalash”, “Yer resurslarini boshqarish” fakultetlari 2-KURS talaba (yigit)lari DIQQ