Qozog‘iston milliy akademiyasining akademigi bilan ochiq seminar