Qishloq xoʻjaligida institutsional oʻzgarishlarni oʻrganish va taxlil qilish konsepsiyalari