Yunusov Iskandar Orifovichning falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasining muhokamasi.

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti, Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti ilmiy-tadqiqot instituti huzuridagi DSc.27.06.2017.I.10.03 raqamli Ilmiy kengash qoshidagi Ilmiy seminar majlisining

KUN TARTIBI

Toshkent shahri 2019 yil soat 14-30

1.Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti tayanch doktoranti Yunusov Iskandar Orifovichning 08.00.04-"Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti" ixtisosligi bo‘yicha "Baliqchilik tarmog‘ini rivojlantirish va samaradorligini oshirish yo‘llari" mavzusidagi iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasining muhokamasi.

2.Turli masalalar.

Ilmiy rahbar: i.f.d., prof. O‘.Umurzakov

Taqrizchilar: i.f.d., prof. R.D.Dusmuratov.i.f.n. N.Asqarov