Abdulloev Asliddin Junaydullaevichning dissertatsiyasining muhokamasi

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti, Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti ilmiy-tadqiqot instituti huzuridagi DSc.27.06.2017.I.10.03 raqamli Ilmiy kengash qoshidagi Ilmiy seminar majlisining

KUN TARTIBI

Toshkent shahri 15 noyabr 2019 yil soat 14-00

Buxoro davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi Abdulloev Asliddin Junaydullaevichning 08.00.04-"Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti" ixtisosligi bo‘yicha "Qishloq xo‘jaligida kooperatsiya munosabatlarini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari" mavzusidagi iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasining muhokamasi.

Ilmiy rahbar:                                i.f.d. T.X.Farmonov

Taqrizchilar:                                i.f.d., prof. F.T.Egamberdiyev

                                                 i.f.n., dos. R.X.Xakimov