Nurimbetov Timur Uzakbergenovichning iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasining muhokamasi.

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti, Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti ilmiy-tadqiqot instituti huzuridagi DSc.27.06.2017.I.10.03 raqamli Ilmiy kengash qoshidagi Ilmiy seminar majlisining

KUN TARTIBI

Toshkent shahri                                     

Qoraqalpoq davlat universiteti tayanch doktoranti Nurimbetov Timur Uzakbergenovichning 08.00.04-"Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti" ixtisosligi bo‘yicha "Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini diversifikatsiyalash yo‘nalishlari (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)" mavzusidagi iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasining muhokamasi.

“B” bino 102-xona 8 noyabr 2019 yil   soat 14-00

Ilmiy rahbar:                  i.f.d., prof. G‘.Samatov

Taqrizchilar:                     i.f.d., prof. O.Murtazayev. i.f.d., prof. B.Berkinov