Contract

KONTRAKT TO‘LOVI MIQDORI

2018 - 2019 o‘quv yili uchun

Fakultetlar

BAKALAVRIAT

MAGISTRATURA

1-3 kurslar

4 kurs

1 kurs

2 kurs

«Muhandislik fakultetlari» (kunduzgi bo‘lim)

Suv xo‘jaligi va melioratsiya,

Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish,

Suv xo‘jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalashtirish,

Gidrotexnika qurilishi (suv xo‘jaligida),

Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish,

Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha),

Irrigatsiya tizimlarida gidroenergetika ob’ektlari,

Qishloq va suv xo‘jaligida energiya ta’minoti,

Yer kadastri va yerdan foydalanish.

8 708 175

1-yarim yillik-4 146 750

2-yarim yillik-4 561 425

7 682 295

1-yarim yillik-4 146 750

2-yarim yillik-3 535 545

9 482 235

1-yarim yillik-4 515 350

2-yarim yillik--4 966 885

8 456 355

1-yarim yillik-4 515 350

2-yarim yillik-3 941 005

Suv xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish,

Buxgalteriya hisobi va audit.

10 643 325

1-yarim yillik-5 068 250

2-yarim yillik-5 575 075

9 617 445

1-yarim yillik- 5 068 250

2-yarim yillik-4 549 195

11 804 415

1-yarim yillik-5 621 150

2-yarim yillik-6 183 265

10 778 535

1-yarim yillik-5 621 150

1-yarim yillik-5 157 385

«Muhandislik fakultetlari»

(kunduzgi va sirtqi - 2 mutaxassislik)

Suv xo‘jaligi va melioratsiya,

Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish,

Suv xo‘jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalashtirish,

Gidrotexnika qurilishi (suv xo‘jaligida),

Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish,

Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha),

Irrigatsiya tizimlarida gidroenergetika ob’ektlari,

Qishloq va suv xo‘jaligida energiya ta’minoti,

Yer kadastri va yerdan foydalanish.

9 482 235

1-yarim yillik- 4 515 350

2-yarim yillik-4 966 885

Suv xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish,

Buxgalteriya hisobi va audit.

(kunduzgi va sirtqi - 2 mutaxassislik)

11 804 415

1-yarim yillik- 5 621 150

2-yarim yillik- 6 183 265

«Muhandislik fakultetlari»

(sirtqi -2 mutaxassislik) 2017-2018 o‘quv yili qabul qinganlar uchun

4 837 875

1-yarim yillik- 2 303 750

2-yarim yillik- 2 534 125

Suv xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish,

Buxgalteriya hisobi va audit.

(sirtqi -2 mutaxassislik) 2017-2018 o‘quv yili qabul qinganlar uchun

5 998 965

1-yarim yillik- 2 856 650

2-yarim yillik- 3 142 315

Izoh : 2018-2019 o‘quv yilining birinchi yarim yilligi uchun shartnoma pulini to‘lash muddati :

-1 kurslarda 2018 yil 15 sentyabrgacha, -2-4 kurslarda 2018 yil 1 oktyabrgacha,

2018-2019 o‘quv yilining ikkinchi yarim yilligi uchun shartnoma pulini to‘lash muddati2019 yil 1 martgacha.

Ma’lumot uchun tel. 237-19-95