Qozogā€˜iston milliy akademiyasining akademigi bilan ochiq seminar