Ishchi o'quv rejalar

5230200 Menejment

Bux va A c2017-2018 1-kurs

CX va M 2017-2018 1-kurs

E va AMM 2017-2018 1-kurs

Elektr energetikasi 2017-02018 1-kurs

Geodeziya kartografiya va kadastr 2017-2018 1-kurs

Gidrologiya 2017-2018 1-kurs

GTINSF 2017-2018 1-kurs

GTQ 2017-2018 1-kurs

Iqtisodiyot 2017-2018 1-kurs

ITSEF 2017-2018 1-KURS

Kasb ta'limi GTINSF 2017-2018 1-kurs

Kasb ta'limi Qxea 2017-2018 1-kurs

Kasb ta'limi QXM 2017-2018 1-kurs

Kasb ta'limi SX va M 2017-2018 1-kurs

Kasb ta'limi Yer tuzish va yer kadastri 2017-2018 1-kurs

Meliorativ gidrogeologiya 2017-2018 1-kurs

QXE va A 2017-2018 1-kurs

QXM 2017-2018 1-kurs

SX va M 2017-2018 1-kurs

SX va MIM 2017-2018 1-kurs

T va TTE va M (E va ET) 2017-2018 1-kurs

T va TTE va M 2017-2018 1-kurs

TJAB 2017-2018 1-kurs

XFX 2017-2018 1-kurs

Yer tuzish va yer kadastri 2017-2018 1-kurs

5111000 - Kasb ta’lim (5410700 - Yer tuzish va yer kadastri)_2 kurs

5111000 - Kasb ta’lim (5430100 - Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash)_2 kurs

5111000 - Kasb ta’lim (5430200 - Qishloq xo‘jaligini elektrlashtirish va avtomatlashtirish)_2 kurs

5111000 - Kasb ta’lim (5450200 - Suv xo‘jaligi va melioratsiya)_2 kurs

5141100 - Gidologiya (suv omborlarida)_2 kurs

5230100 - Iqtisodiyot (suv xo‘jaligida)_2 kurs

5230200 - Menejment (suv xo‘jaligida)_2 kurs

5230900 - Buxgalteriya hisobi va audit_2 kurs

5311500 - Geodeziya, kartografiya va kadastr (suv xo‘jaligida)_2 kurs

5340700 - Gidrotexnika qurilishi (suv xo‘jaligida)_2 kurs

5410700 - Yer tuzish va yer kadastri_2 kurs

5430100 – Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish_2 kurs

5430200 - Qishloq xo‘jaligini elektrlashtirish va avtomatlashtirish_2 kurs

5450100 - Irrigatsiya tizimlarida suv energiyasidan foydalanish_2 kurs

5450200 - Suv xo‘jaligi va melioratsiya_2 kurs

5450300 - Suv xo‘jaligi kursi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalashtirish_2

5450400 - Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish_2 kurs

5630100 - Ekologiya va atorof muxit muxofazasi (suv xo‘jaligida)_2 kurs

5640100 - Xayot faoliyati xavfsizligi_2 kurs

5111000 - Kasb ta’limi (5410700 - Yer tuzish va yer kadastri)_3 kurs

5111000 - Kasb ta’limi (5430100 - Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish)_3 kurs

5111000 - Kasb ta’limi (5450200 - Suv xo‘jaligi va melioratsiya)_3 kurs

5111000 - Kasb ta’limi (54530200 - Qishloq xo‘jaligini elektrlashtirish va avtomatlashtirish)_3 kurs

5141100 - Gidrologiya (suv omborlarida)_3 kurs

5230100 - Iqtisodiyot (suv xo‘jaligida)_3 kurs

5230200 - Menejment (suv xo‘jaligida)_3 kurs

5230900 - Buxgalteriya hisobi va audit (suv xo‘jaligida)_3 kurs

5310200 - Elektr energetikasi (suv xo‘jaligida)_3 kurs

5311000 - Texnlogik va ishlab chiqariщ jarayonlarini avtomatlashtirish va boshqarish_3 kurs

5311500 - Gedeziya, kartografiya va kadastr (suv xo‘jaligida)_3 kurs

5340700 - Gidrotexnika qurilishi (suv xo‘jaligida)_3 kurs

5410700 - Yer tuzish va yer kadastri_3 kurs

5430100 - Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish_3 kurs

5430200 - Qishloq xo‘jaligini elektrlashtirish va avtomatlashtirish_3 kurs

5450100 - Irrigatsiya tizimlari suv energiyasidan foydalinish_3 kurs

5450200 - Suv xo‘jaligi va melioratsiya_3 kurs

5450300 - Suv xo‘jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalashtirish_3 kurs

5450400 - Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish _3 kurs

5630100 - Ekologiya va atrof muxit muxofazasi (suv xo‘jaligida)_3 kurs

5640100 - Xayot faoliyati xavfsizligi_3 kurs

5111000 - Kasb ta’limi (5410700 - Yer tuzish va yer kadastri)_4 kurs

5111000 - Kasb ta’limi (5430100 - Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish)_4 kurs

5111000 - Kasb ta’limi (5430200 - Qishloq xo‘jaligini elektrlashtirish va avtomatlashtirish)_4 kurs

5111000 - Kasb ta’limi (5450200 - Suv xo‘jaligi va melioratsiya)_4 kurs

5141100 - Gidrologiya (suv omborlarida)_4 kurs

5230100 - Iqtisodiyot (suv xo‘jaligida)_4 kurs

5230200 - Menejment (suv xo‘jaligida)_4 kurs

5230900 - Buxgalteriya hisobi va audit (suv xo‘jaligida)_4 kurs

5310200 - Elektr energetikasi (suv xo‘jaligida)_4 kurs

5311000 - Texnologik va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va boshqarish_4 kurs

5410700 - Geodeziya, kartografiya va kadastr (suv xo‘jaligida)_4 kurs

5410700 - Yer tuzish va yer kadastri_4 kurs

5430100 - Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish_4 kurs

5430200 - Qishloq xo‘jaligini elektrlashtirish va avtomatlashtirish_4 kurs

5450100 - Irrigatsiya tizimlari suv energiyasidan foydalanish_4 kurs

5450200 - Suv xo‘jaligi va melioratsiya_4 kurs

5450300 - Suv xo‘jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalashtirish_4 kurs

5450400 - Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish_4 kurs

5630100 - Ekologiya va atrof muxit muxofazasi (suv xo‘jaligida)_4 kurs

5640100 - Xayot faoliyati xavfsizligi_4 kurs