Shartnomani to’lash 2017 - 2018 o'quv yilida

FAKULTETLAR

BAKALAVRIAT

MAGISTRATURA

1-3 kurslar

4 kurs

1 kurs

2 kurs

"Iqtisodiyot va menejment"

8 800 000

1-yarmi - 4 400 000
2-yarmi - 4 400 000

8 042082

1-yarmi -  4 400 000

2-yarmi - 3 642 082

9 660 000

1-yarmi -4 830 000

2-yarmi -4 830 000

8 902 082

1-yarmi -4 830 000

2-yarmi -4 072 082

"Boshqa fakultetlar"

6 650 000

1-yarmi -3 325 000

2-yarmi -3 325 000

5 892082

1-yarmi -3 325 000

2-yarmi -2 567 082

7 210 000

1-yarmi -605 000

2-yarmi -3 605 000

6 452 082

1-yarmi -3 605 000

2-yarmi -2 847 082

Iqtisodiyot va menejment

- ikkinchi mutaxassislik

9 660 000

1-yarmi -4 830 000

2-yarmi -4 830 000

8 902 082

1-yarmi -4 830 000

2-yarmi -4 072 082

Boshqa fakultetlar

-ikkinchi mutaxassislik

7 210 000

1-yarmi -3 605 000

2-yarmi -3 605 000

6 452 082

1-yarmi -3 605 000

2-yarmi -2 847 082

 

Izoh: 2017/2018 o'quv yilining birinchi semestr uchun to'lov muddati: -1 kurs 2017 yil 15-sentyabrgacha

         2-4 kurslar 2017 yil 1 oktyabrgacha, yilning ikkinchi yarmida - 2018 yil 1 martgacha.