Ixtisosligi bo‘yicha malakaviy imtixon  tadqikotchilardan  qabul qilinadigan sanalar aniq bo'ldi

 DSc. 27.06.2017.T.10.01 - raqamli Ilmiy kengash qoshida  05.05.07 – “Qishloq xo‘jaligida elektr texnologiyalar va elektr uskunalar”   ixtisosligi bo‘yicha malakaviy imtixon  tadqikotchilardan  2019  yil   28 may kuni, soat 14°°da,  V-507 xonada  qabul qilinadi:

 DSc. 27.06.2017.T.10.02 - raqamli Ilmiy kengash qoshida  05.09.06 – “Gidrotexnika va melioratsiya qurilishi” ixtisosligi bo‘yicha malakaviy imtixon  tadqikotchilardan  2019   yil   30 may  kuni, soat 14°°da,  B 304- xonada  qabul qilinadi:

DSc.27.06.2017.I.10.03- raqamli Ilmiy kengash qoshida  08.00.04–«Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti»  ixtisosligi bo‘yicha malakaviy imtixon  tadqikotchilardan  2019  yil   25 may  kuni, soat 11°°da,  B 207- xonada  qabul qilinadi

Qo‘shimcha malakaviy imtihonlar:

- “Injenerlik gidravlikasi” fanidan  2019 yil 25 may soat 14°°da  G-416 xonada;

- “Ochiq o‘zanlar gidravlikasi” fanidan  2019 yil 29 may soat 14°°da  G-416 xonada o‘tkaziladi.