Мирзохид Ахмаджанович Тухтабаевнинг 05.07.01–“Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари

ТИҚХММИ ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Т.10.01 рақамли илмий Кенгаш қошидаги илмий семинарнинг

 

8 феврал 2019 йилдаги навбатдаги йиғилиши

 

КУН ТАРТИБИ

 

 

Мирзохид Ахмаджанович Тухтабаевнинг 05.07.01–“Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш” ихтисослигида техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган “Пахтачилик трактори шинасининг параметрларини тупроқ зичланишига таъсири бўйича асослаш” мавзусидаги диссертация ишининг муҳокамаси.

 

Илмий раҳбар: т.ф.д., проф., Р.И.Бойметов

 

Тақризчилар                                   Т.ф.д. проф. И.Т.Эргашев

                                                        Т.ф.д. проф. Доцент А.И.Камилов

 

 

Семинар ўтказилиш жойи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, В бино, 205-мажлислар зали, соат 1000.