O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining № 475-sonli qarori

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tartibi to'g'risida Nizom