Magistratura mutaxassisliklari bo‘yicha “Chet tili” fanidan sinov imtihonlarini o‘tkazish grafigi

Shifr

Mutaxassislik nomi

Sanasi va vaqti

9 avgust 2018 yil

1.

5A450202

Melioratsiya va sug‘orma

dehqonchilik

9 avgust soat 8.30. Zal-7

2.

5A630101

Atrof muhit muhofazasi (sohalar bo‘yicha)

9 avgust soat 8.30. Zal-7

3.

5A450205

Gidromeliorativ tizimlaridan

foydalanish

9 avgust soat 8.30. Zal-7

4.

5A450401

Gidrotexnika inshootlaridan

foydalanish, ularning ishonchliligi va xavfsizligi

9 avgust soat 8.30. Zal-7

5.

5A450402

Nasos stansiyalari va quril-malaridan foydalanish va tashxisi

9 avgust soat 8.30. Zal-7

6.

5A430101

Qishloq xo‘jaligini

mexanizatsiyalashtirish

9 avgust soat 8.30. Zal-7

7.

5A232401

Suv xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish

9 avgust soat 8.30. Zal-7

8.

5A430601

Qishloq va suv xo‘jaligida energiya ta’minoti

9 avgust soat 8.30. Zal-7

10 avgust 2018 yil

9.

5A450206

Suv tejamkor sug‘orish

texnologiyalari

10 avgust soat 8.30. Zal-7

10.

5A450301

Gidromeliorativ ishlarini mexanizatsiyalashtirish

10 avgust soat 8.30. Zal-7

11.

5A311001

Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish (suv xo‘jaligida)

10 avgust soat 8.30. Zal-7

12.

5A410701

Yer resurslaridan foydalanish va boshqarish

10 avgust soat 8.30. Zal-7

13.

5A450207

Suv resurslaridan mukammal foydalanish va boshqarish

10 avgust soat 8.30. Zal-7

14.

5A630201

Suv xojaligida ekologiya xavsizligi

10 avgust soat 8.30. Zal-7

15.

5A430602

Suv xo‘jaligida Smart (intellektual) o‘lchash tizimlari va asboblari

10 avgust soat 8.30. Zal-7

16.

5A313101

Geodeziya va geoinformatika

10 avgust soat 8.30. Zal-7