Respublikamizda o'tkaziladigan konferensiyalar AXBOROT XATI

“Axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish sharoitida innovatsiyalar”

“Taʼlim sifatini oshirishda innovatsion taʼlim texnologiyalarining oʻrni: muammo va yechimlar”

“Innovatsion gʻoyalar, ishlanmalar va ularni ishlab chiqarish hamda taʼlimda qoʻllashning zamonaviy muammolari”

“Qoraqalpogʻistonda arxeologiya fanining yutuqlari”

“Iqtisodiyotni liberallashtirish sharoitida investitsion-qurilish va innovatsion jarayonlarni tashkil qilish va boshqarishning dolzarb muammolari”

“Nofilologik yoʻnalishlarda chet tilini innovatsion usulda oʻqitishning ahamiyati va tarjimonlik mahorati”

“Aholi turmush farovonligini oshirishning konseptual masalalari”

“Innovatsion taraqqiyotni amalga oshirishda fan, taʼlim va ishlab chiqarish integratsiyasining ahamiyati”

“Oʻzbekiston respublikasida arxitektura, shaharsozlik va dizaynni modernizatsiyalash hamda innovatsion rivojlantirish muammolari va yechimlari”

“Iqtisodiyotni liberallashtirish sharoitida investitsion-qurilish va innovatsion jarayonlarni tashkil qilish va boshqarishning dolzarb muammolari”

«Непрерывное образование в интересах устойчивого развития: новые вызовы»

“Harbiy xizmatlarning maʼnaviy barkamol avlodni tarbiyalashdagi oʻrni va roli”

“Актуальные проблемы организации и управления инвестиционно-строительных и инновационных процессов в условиях либерализации экономики”

«Метаболический синдром – проблемы, решения»

«Абу Али ибн Сино и инновации в современной фармацевтике»

“Модернизация, инновационные перспективы развития архитектуры, градостроительства и дизайна в республике Узбекистан”

"Современные детерменанты развития бизнес-процессов"

“Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar va ijtimoiy makonda yoshlar masalalari”

“Sanoat va qishloq xoʻjaligining dolzarb muammolarini yechishda innovatsion texnologiyalarning ahamiyati”

“Qishloq xoʻjaligida resurs tejovchi innovatsion texnologiya va texnik vositalarni yaratish va ulardan samarali foydalanish istiqbollari”

“Innovatsion iqtisodiyotga oʻtish sharoitida uy xoʻjaliklarida tadbirkorlik faolligini oshirishning iqtisodiy va moliyaviy mexanizmini takomillashtirish”

“Quyi Zarafshon vohasida amalga oshirilgan qatagʻonlik siyosati va uning oqibatlari masalalarini oʻqitishning samarali usullari”

“Oʻzbekistonda Harakatlar strategiyasi samaradorligini oshirishda marketing konsepsiyalaridan foydalanish muammolari”

“Oʻzbekistonda manzarali gullar xilma xilligi: muammolar va yutuqlar”

“Boshlangʻich taʼlimni modernizatsiyalash jarayonlari: muammolar va yechimlar”

“Mektepke shekemgi tәlimdi jetilistirioʻde innovatsiyalыq reformalar hәm keleshegi”

“Oʻzbekiston iqtisodiyotini innovatsion rivojlanish doirasida tashqi iqtisodiy faoliyatni davlat tomonidan tartibga solishning dolzarb muammolari”

"Tibbiyotning dolzarb muammolari"

“Folklor, til va madaniyat masalalarini ilmiy oʻrganishda fan va innovatsiyalar uygʻunligi”