Илмий даражалар берувчи Илмий кенгашлар

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий Аттестация Комиссияси Раёсатининг  2017 йил 27 июндаги 240/2-сонли қарори ҳамда ОАКнинг 2017 йил 27 июндаги 61-сонли “Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш ҳақида”ги қарорига асосан Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ҳузурида DSc.27.06.2017.Т.10.02 рақамли илмий кенгаш тузилди. Илмий кенгашга техника фанлари бўйича фан доктори (DSc) ва фалсафа доктори (PhD) илмий даражаларини берувчи қуйидаги ихтисосликлар бўйича:

05.09.06 – гидротехника ва мелиорация қурилиши;

05.09.07 — гидравлика ва муҳандислик гидрологияси;

06.01.02 —  мелиорация ва суғорма деҳқончилик;

06.01.10 — ер тузилиши, кадастр ва ер мониторинги (техника фанлари бўйича) химояларни ўтказишга рухсат берилган.

— мазкур илмий даражалар берувчи илмий кенгаш асосида қуйидаги ихтисосликлар бўйича илмий даражалар берувчи бир марталик илмий кенгаш тузишга рухсат берилган:

05.09.03-иссиқлик таъминоти. Вентиляция, кондиционерлаш. Газ таъминоти ва ёритиш;

05.09.04-сув таъминоти. Канализация. Сув ҳавзаларини муҳофазаловчи қурилиш тизимлари (қишлоқ сув таъминоти ва канализацияси йўналиши бўйича);

11.00.03-қуруқлик гидрологияси. Сув ресурслари. Гидрокимё (техника фанлари бўйича);

11.00.05-атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш (техника фанлари бўйича).

 

Илмий кенгаш раиси:    т.ф.д. Султанов Т.З.,    тел: 237-22-67

Илмий котиб:                т.ф.д. Янгиев А.А.,      тел: 237-22-09


Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Т.10.02 рақамли илмий кенгаш таркиби

 

Т/р Фамилияси, исми, отасининг исми Туғилган

йили

Ихтисослик шифри Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони
1. Султанов

Тохиржон Закирович

(раис)

1975 05.09.06 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, илмий ишлар бўйича проректор, техника фанлари доктори, доцент
2. Бакиев

Машариф Рузметович

(раис ўринбосари)

1947 05.09.06 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра  профессори,  техника фанлари доктори, профессор
3. Салохиддинов

Абдулҳаким Темирхўжаевич

(раис ўринбосари)

1961 06.01.02 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра мудири, техника фанлари доктори, профессор
4. Арифжанов

Айбек Мухамеджанович

(раис ўринбосари)

1958 05.09.07 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра мудири,  техника фанлари доктори, профессор
5. Янгиев

Асрор Абдихамидович

(илмий котиб)

1963 05.09.06 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра профессори,  техника фанлари доктори, доцент
6. Хасанов

Бахриддин Баратович

1956 05.09.06 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, факультет декани, техника фанлари доктори, профессор
7. Гловацкий

Олег Яковлевич

1949 05.09.06 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти, лаборатория мудири, техника фанлари доктори,  катта илмий ходим
8. Мирсаидов

Мирзиёд Мирсаидович

1948 05.09.06 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра мудири, техника фанлари доктори, профессор
9. Махмудов

Эрназар Жумаевич

1944 05.09.07 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти, бош илмий ходим, техника фанлари доктори, профессор
10. Махмудов

Илхомжон Эрназарович

1969 05.09.07 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти, директор, техника фанлари доктори, катта илмий ходим
11. Базаров

Дилшод Раимович

1961 05.09.07 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
12. Ризаев

Абдумалик Набиевич

1958 05.09.07 Тошкент темир йўл муҳандислари институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
13. Хамидов

Мухаммадхон Хамидович

 

1958 06.01.02 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра профессори, қишлоқ ҳўжалиги фанлари доктори, профессор
14. Икрамов

Рахимджан Каримович

 

 

1948 06.01.02 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандис-лари институти қошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти, бош илмий ходим, техника фанлари доктори, профессор
15. Рахимов

Шавкат Хударгенович

1945 06.01.02 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти, бош илмий ходим, техника фанлари доктори, профессор
16. Муродов

Рустам Анварович

1978 06.01.02 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, Ўкув методика бошқармаси бошлиғи, техника фанлари доктори, доцент
17. Авезбаев
Садулла
1949 06.01.10 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра профессори,  иқтисод фанлари доктори, профессор
18. Чертовицкий Александр Степанович 1942 06.01.10 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра профессори,  иқтисод фанлари доктори, профессор
19. Сафаров
Эшқобил Йўлдошевич
1958 06.01.10 Ўзбекистон Миллий университети, кафедра мудири, техника фанлари доктори, профессор
20. Суюнов
Абдусоли Саматович
1956 06.01.10 Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
21. Қурвонтоев

Рахмонтой

1947 06.01.10 Тупроқшунослик ва агрокимё илмий тадқиқот институти, бўлим мудири, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор

 

 

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Т.10.02 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинарлар таркиби

 

05.09.06-гидротехника ва мелиорация қурилиши

 

 

Т/р Фамилияси, исми, отасининг исми Туғилган

йили

Ихтисослик шифри Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони
1. Бакиев

Машариф Рузметович

(раис)

1947 05.09.06 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
2. Мухаммадиев

Муродилла

(раис ўринбосари)

1957 05.09.06 Тошкент давлат техника университети, кафедра мудири, техника фанлари доктори, профессор
3. Кан

Эдуард Климентович

(илмий котиб)

1970 05.09.06 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра доценти, техника фанлари номзоди, доцент
4. Абдураупов
Рамз Расулжанович
1958 05.09.06 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра доценти, техника фанлари номзоди, доцент
5. Гловацкий

Олег Яковлевич

 

1949 05.09.06 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти, лаборатория мудири, техника фанлари доктори, профессор
6. Давронов

Ғуломжон Туробович

1963 05.09.06 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра доценти, техника фанлари номзоди, доцент
7. Мажидов

Тохир Шодмонович

1949 05.09.06 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра мудири, техника фанлари номзоди, доцент
8. Мажидов

Иномжон Уришевич

1963 05.09.06 Олий ва ўрта махсус таълим вазири, техника фанлари доктори, профессор
9. Махмудов

Эрназар Жумаевич

 

1944 05.09.06 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти, бош илмий ходим, техника фанлари доктори, профессор
10. ОАК эксперт кенгаши аъзоси
11. Мирсаидов

Мирзиёд Мирсаидович

 

1948 05.09.06 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра мудири, техника фанлари доктори, профессор
12. Рахимов

Шавкат Хударгенович

 

1945 05.09.06 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти, бош илмий ходим, техника фанлари доктори, профессор
13. Рахматов

Норкобул Рахматович

1956 05.09.06 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра мудири, техника фанлари номзоди, доцент
14. Султанов

Тохиржон Закирович

1975 05.09.06 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, илмий ишлар бўйича проректори, техника фанлари доктори, доцент
15. Файзиев

Хамитхон

1951 05.09.06 Тошкент архитектура курилиш институти, кафедра доценти, техника фанлари номзоди, доцент
16. Хасанов

Бахриддин Баратович

1956 05.09.06 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, факультет декани, техника фанлари доктори, профессор
17. Хусанходжаев

Улмас

1947 05.09.06 Тошкент архитектура курилиш институти кафедра доценти, техника фанлари номзоди, доцент
18. Янгиев

Асрор Абдихамидович

1963 05.09.06 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра профессори,  техника фанлари доктори, доцент
19. Муратов Аширбек Рахимович 1956 05.09.06 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра доценти,  техника фанлари номзоди, доцент
20. Қодиров Одил 1955 05.09.06 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра доценти, техника фанлари номзоди, доцент
21. Қодирова  Муқаддас –Гавхар Абдурахмоновна 1952 05.09.06 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра доценти,  техника фанлари номзоди, доцент

 

 

 

 

 

 

 

 

05.09.07–гидравлика ва муҳандислик гидрологияси

 

Т/р Фамилияси, исми, отасининг исми Туғилган

йили

Ихтисослик шифри Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони
1. Арифжанов
Айбек Мухамеджанович (раис)
1959 05.09.07 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра мудири, техника фанлари доктори, профессор
2. Махмудов
Эрназар Жумаевич(раис ўринбосари)
1944 05.09.07 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, етакчи илмий ходим, техника фанлари доктори, профессор
3. Ахмедходжаева Ифода Ахмаджановна

(илмий котиб)

1957 05.09.07 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра доценти, техника фанлари номзоди, доцент
4. Мягков
Сергей Владимирович
1961 05.09.07 Узгидрометеорология ИТИ маркази, директор ўринбосари, техника фанлари доктори
5. Бозоров
Дильшод Раимович
1961 05.09.07 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
6. Хужаев
Исматилло Хушевич
1951 05.09.07 Тошкент давлат техника университети қошидаги Тармоқ машинасозлиги муаммолари илмий тадқиқот маркази, лаборатория мудири, техника фанлари доктори, профессор
7. Хикматов Фазлиддин 1945 05.09.07 Ўзбекистон Миллий Университети, кафедра профессори, география фанлари доктори, профессор
8. Махмудов Ильхомжон Эрназарович 1970 05.09.07 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директор, техника фанлари доктори, катта илмий ҳодим
9. Фатхуллаев Алишер Мирзатиллаевич 1980 05.09.07 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра доценти, техника фанлари номзоди, доцент
10. ОАК эксперт кенгаши аъзоси
11. Худайкулов
Совет Ишанкулович
1949 05.09.07 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, етакчи илмий ҳодим, техника фанлари доктори, доцент
12. Файзиев
Хамитхон
1951 05.09.07 Тошкент архитектура қурилиш институти, кафедра доценти, техника фанлари номзоди, доцент
13. Ризаев
Абдумалик
1958 05.09.07 Тошкент темир йўл мухандислари институти, кафедра мудири, техника фанлари доктори, профессор
14. Гловацкий

Олег Яковлевич

1949 05.09.07 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, лаборатория мудири, техника фанлари доктори, доцент
15. Гаппаров
Фуркат
1963 05.09.07 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, лаборатория мудири, техника фанлари номзоди, катта илмий ҳодим
16. Икрамова
Малика Рахимбердиевна
1956 05.09.07 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, лаборатория мудири, техника фанлари номзоди, доцент
17. Шаазизов
Фаррух
1979 05.09.07 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, лаборатория мудири, техника фанлари номзоди, катта илмий ҳодим
18. Исаков
Холматжон Хошимович
1949 05.09.07 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра доценти, техника фанлари номзоди, доцент
19. Маликов
Зафар Маматкулович
1959 05.09.07 Тошкент давлат техника университети қошидаги Тармоқ машинасозлиги муаммолари илмий тадқиқот маркази, директор, техника фанлари доктори, профессор

 

 

06.01.02–мелиорация ва суғорма деҳқончилик (техника фанлари) 

 

Т/р Фамилияси, исми, отасининг исми Туғилган

йили

Ихтисослик шифри Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони
1. Салохиддинов

Абдулҳаким Темирхўжаевич

(раис)

1961 06.01.02 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра мудири, техника фанлари доктори, профессор
2. Рахимов

Шавкат Хударгенович

(раис ўринбосари)

1945 06.01.02 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Ирригация ва сув муаммолари ИТИ, бош илмий ходим, техника фанлари доктори, профессор
3. Муродов

Рустам Анварович

(илмий котиб)

1978 06.01.02 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, Ўкув методика бошқармаси бошлиғи, техника фанлари доктори, доцент
4. Арифжанов

Айбек Мухаммаджанович

 

1958 06.01.02 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра мудири, техника фанлари доктори, профессор
5. Ахмеджанов

Дилмурод Гуломович

1974 06.01.02 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра мудири, техника фанлари номзоди, доцент
6. Якубов

Мурод Адилович

1956 06.01.02 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Ирригация ва сув муаммолари ИТИ, бош илмий ходим, техника фанлари доктори,  профессор
7. Бегматов

Илҳом Абдураимович

 

1957 06.01.02 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра профессори, техника фанлари номзоди, доцент
8. Безбородов

Герман Александрович

 

1938 06.01.02 Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари ИТИ, етакчи илмий ходим, техника фанлари доктори, профессор
9. Икрамов

Рахимджан Каримович

1948 06.01.02 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Ирригация ва сув муаммолари ИТИ, лаборатория мудири, техника фанлари доктори, профессор
10. ОАК эксперт кенгаши аъзоси
11. Исаев

Сабиржон Хусанбаевич

1967 06.01.02 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра профессори, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, катта илмий ҳодим
12. Матякубов

Бахтияр

1962 06.01.02 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, факультет декани, қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, доцент
13. Мягков

Сергей Владимирович

1961

 

06.01.02 Гидрометеорология илмий-текшириш маркази, директор ўринбосари, техника фанлари доктори, катта илмий ходим
14. Рамазанов

Обиджон Рамазанович

1939 06.01.02 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра профессори, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор
15. Саримсоқов
Мақсуд Мусинович
1967 06.01.02 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра катта ўқитувчиси, қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, катта илмий ҳодим
16. Серикбаев

Бакир Серикбаевич

1937 06.01.02 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
17. Чембарисов

Эьмир Исмаилович

1944 06.01.02 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Ирригация ва сув муаммолари ИТИ, бош илмий ходим, география фанлари доктори, профессор
18. Шеров

Анвар Ғуломович

1964 06.01.02 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра доценти, қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, доцент
19. Назаралиев
Дилшод Валиджонович
1963 06.01.02 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра мудири, қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, доцент
20. Пулатов
Алим Салимович
1956 06.01.02 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, ЭкоГИС маркази директори, техника фанлари номзоди, доцент
21. Мавланов
Тулқин Мавлонович
1947 06.01.02 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
22. Суванов
Боймурод Уралович
1977 06.01.02 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра мудири, қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, доцент
23. Джалилова

Гулнора Тулкуновна

1975 06.01.02 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра доценти, биология фанлари номзоди, доцент
24. Бекмирзаев
Ғулом Ташпўлатович
1975 06.01.02 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, ПКҚТ ва УМО маркази директори, PhD
25. Мирзажонов Қирғизали Мирзажонович 1936 06.01.02 Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари ИТИ, бош илмий ходим, Академик, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор
26. Норқулов
Усмон
1950 06.01.02 Тошкент давлат аграр университети, кафедра доценти, қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, доцент
27. Абиров
Абдулла
1940 06.01.02 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Ирригация ва сув муаммолари ИТИ, лаборатория мудири, техника фанлари номзоди, катта илмий ҳодим

 

 

06.01.10–ер тузилиши, кадастр ва ер мониторинги

 

Т/р Фамилияси, исми, отасининг исми Туғилган

йили

Ихтисослик шифри Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони
1. Авезбаев
Саъдулла Авезбаевич(раис)
1949 06.01.10 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра профессори, иқтисод фанлари доктори, профессор
2. Сафаров
Эшқобил Юлдашевич(раис ўринбосари)
1957 06.01.10 Ўзбекистон Миллий Университети, кафедра мудири, техника фанлари доктори, профессор
3. Бобожонов Алаберган Рузимович

(илмий котиб)

1956 06.01.10 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра мудири, иқтисод фанлари номзоди, доцент
4. Умурзаков
Ўктам Пардаевич
1952 06.01.10 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, ректор, иқтисод фанлари доктори, профессор
5. Чертовицкий Александр Степанович

 

1942 06.01.10 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра профессори, иқтисод фанлари доктори, профессор
6. Қурвонтоев Рахмонтой 1947 06.01.10 Тупроқшунослик ва Агрокимё илмий тадқиқот институти, бўлим мудири, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор
7. Суюнов
Абдусоли Саматович
1975 06.01.10 Самарқанд архитектура ва қурилиш институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
8. Абдуллаев
Тўлқин Мансурович
1961 06.01.10 “Ергеодезкадастр” Давлат қўмитаси, раиснинг 1-муовини, техника фанлари номзоди, доцент
9. Муқимов
Зариф Мажлисович
1976 06.01.10 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, факультет декани, иқтисод фанлари номзоди, доцент
10. ОАК эксперт кенгаши аъзоси
11. Рахмонов Қосимджон 1950 06.01.10 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра доценти, иқтисод фанлари номзоди, доцент
12. Мусаев
Илхом Мақсудович
1957 06.01.10 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра мудири, техника фанлари номзоди, доцент
13. Алтиев
Абдурашид Султонович
1962 06.01.10 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра доценти, иқтисод фанлари номзоди, доцент
14. Умаров
Мухаммад Исматуллаевич
1978 06.01.10 “Ергеодезкадастр” Давлат қўмитаси, бўлим бошлиғи, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди
15. Охунов
Зиё Дадахонович
1959 06.01.10 Ўзбекистон Миллий Университети, кафедра доценти, техника фанлари номзоди, доцент
16. Джўрақулов

Дониёр Очилович

1957 06.01.10 Самарқанд архитектура-қурилиш институти, кафедра мудири, техника фанлари номзоди, доцент
17. Бозоров Махмуджон Мўминович 1953 06.01.10 Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти, кафедра доценти, техника фанлари номзоди, доцент
18. Реймов
Пўлат Расбергенович
1962 06.01.10 Қорақалпоқ  давлат университети, кафедра доценти, география фанлари номзоди, доцент
19. Тошпўлатов
Сарвар Анварович
1951 06.01.10 Тошкент архитектура-қурилиш институти, кафедра доценти, техника фанлари номзоди, доценти

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий Аттестация Комиссияси Раёсатининг  2017 йил 27 июндаги 240/2-сонли қарори ҳамда ОАКнинг 2017 йил 27 июндаги 66-сонли “Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш ҳақида”ги қарорига мувофиқ Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ҳузурида DSc.27.06.2017.Т.10.01 рақамли илмий кенгаш тузилди. Илмий кенгашга техника фанлари бўйича фан доктори (DSc) ва фалсафа доктори (PhD) илмий даражаларини берувчи қуйидаги ихтисосликлар бўйича:

05.07.01 – қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ  хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш;

05.07.02 – қишлоқ хўжалиги ва мелиорация техникаларини ишлатиш,                            тиклаш ва таъмирлаш химояларни ўтказишга рухсат берилган.

 

Илмий кенгаш раиси:    т.ф.д. Мирзаев Б.С.,              тел: 237-09-45

Илмий котиб:                т.ф.н. Игамбердиев А.К.,       тел: 237-05-86


Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Т.10.01 рақамли илмий кенгаш таркиби

Т/р Фамилияси, исми, отасининг исми Туғилган

йили

Ихтисослик шифри Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони
1. Мирзаев Баходир Суюнович (раис) 1968 05.07.01 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, ўқув ишлари бўйича проректор, техника фанлари доктори, доцент
2. Ташболтаев Махамад Тожалиевич  (раис ўринбосари) 1947 05.07.02 Қишлоқ хўжалигини механизация-лаш ва электрлаштириш илмий-тадқиқот институти, илмий ишлар бўйича лиректор  ўринбосари, техника фанлари доктори, профессор
3. Игамбердиев Асқар Кимсанович (илмий котиб) 1959 05.07.01 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра доценти, техника фанлари номзоди, доцент
4. Хаджиев Абдумуталиб Хаджиевич 1936 05.07.01 Қишлоқ хўжалигини механизация-лаш ва электрлаштириш илмий-тадқиқот институти, лаборатория мудири, техника фанлари доктори, профессор, академик
5. Ахметов Адилбек Агабекович 1952 05.07.01 “Трактор” Махсус конструкторлик бюроси, илмий текшириш ва тажриба конструкторлик ишларини мувофиқлаштириш бўйича бош мутахассис, техника фанлари доктори, катта илмий ходим
6. Абдаазимов Анвар Даниярович 1953 05.07.01 Тошкент давлат техника университети, кафедра мудири, техника фанлари доктори, профессор
7. Астанақулов Комил Дуллиевич 1976 05.07.01 Фан ва технологиялар агентлиги, қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича дастурлар ва лойиҳаларни ташкил қилиш, шакллантириш ва мувофиқлаштириш бўлими бошлиғи, техника фанлари доктори, катта илмий ходим
8. Бойбобоев Набижон Ғуломович 1957 05.07.01 Наманган мухандислик — қурилиш институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
9. Имомқулов Қутбиддин Боқижонович 1978 05.07.01 Қишлоқ хўжалигини механизация-лаш ва электрлаштириш илмий-тадқиқот институти, илмий кадрларни тайёрлаш ва мутахассислар малакасини ошириш шўъбаси мудири, техника фанлари доктори, катта илмий ходим
10. Маматов Фармон Муртазович

 

1950 05.07.01 Қарши мухандислик-иқтисодиёт институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
11. Мурадов Нусрат 1968 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти Бухоро филиали, факультет декани, техника фанлари доктори, доцент
12. Асқарходжаев Тўлқин Ишонович 1936 05.07.01 Тошкент автомобил йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
13. Тўхтақўзиев Абдусалим

 

1950 05.07.01 Қишлоқ хўжалигини механизация-лаш ва электрлаштириш илмий-тадқиқот институти, лаборатория раҳбари, техника фанлари доктори, профессор
14. Худаяров Бердирасул Мирзаевич 1958 05.07.01 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра мудири, техника фанлари доктори, доцент
15. Бойметов Рустам Исаевич 1936 05.07.01 Қишлоқ хўжалигини механизация-лаш ва электрлаштириш илмий-тадқиқот институти, лаборатория мудири, техника фанлари доктори, профессор
16. Шаймарданов Бахтиёр Пардаевич

 

 

1961

05.07.01 Ўзбекистон Республикаси техника ва технологияларни синаш сертификациялаш Давлат Маркази бош директори, техника фанлари доктори, профессор
17. Эргашев Исмоил Тошкентович 1962 05.07.01 Самарқанд вилояти касб-ҳунарга ўқитиш маркази, директор, техника фанлари доктори, профессор
18. Йўлдошев Шукуруло Убайдуллаевич 1935 05.07.02 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
19. Шарипов Қўнғирот Авезимбетович 1962 05.07.02 Тошкент шаҳридаги Турин политехника институти, проректор, техника фанлари доктори, профессор
20. Нуриев Карим Катибович  

1955

05.07.02 Гулистон давлат университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
21. Худойбердиев Толибжон Солиевич 1946 05.07.02 Андижон қишлоқ хўжалиги институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор

 

 

 

 

 

 

 

 

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Т.10.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинарлар таркиби

 

05.07.01– қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ

                            хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш;

05.07.02– қишлоқ хўжалиги ва мелиорация техникаларини ишлатиш,

                            тиклаш ва таъмирлаш

 

Т/р Фамилияси, исми, отасининг исми Туғилган

йили

Ихтисослик шифри Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони
1. Ахметов Адилбек Агабекович

(раис)

1952 05.07.01 “Трактор” Махсус конструкторлик бюроси, илмий текшириш ва тажриба конструкторлик ишларини мувофиқлаштириш бўйича бош мутахассис, техника фанлари доктори, катта илмий ходим
2. Худаяров Бердирасул Мирзаевич

(раис ўринбосари)

1958 05.07.01 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра мудири, техника фанлари доктори, доцент
3. Норов Бегмат Холматович

(илмий котиб)

1975 05.07.02 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра доценти, техника фанлари номзоди, доцент
4. Абдиллаев Тулаген Абдиллаевич 1940 05.07.01 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра доценти, техника фанлари номзоди, доцент
5. Астанақулов Комил Дуллиевич 1976 05.07.01 Фан ва технологиялар агентлиги, қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича дастурлар ва лойиҳаларни ташкил қилиш, шакллантириш ва мувофиқлаштириш бўлими бошлиғи, техника фанлари доктори, катта илмий ходим
6. Йўлдошев Шукуруло Убайдуллаевич 1935 05.07.02 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
7. Маматов Фармон Муртазович

 

1950 05.07.01 Қарши мухандислик-иқтисодиёт институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
8. Тўхтақўзиев Абдусалим

 

1950 05.07.01 Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий-тадқиқот институти, лаборатория раҳбари, техника фанлари доктори, профессор
9. Шоумарова Мухайё 1939 05.07.01 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра профессори, техника фанлари номзоди, профессор
10. ОАК экспкрт кенгаши аъзоси
11. Нуриев Карим Катибович  

1955

05.07.02 Гулистон давлат университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
12. Ташболтаев Махамад Тожалиевич 1947 05.07.02 Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий-тадқиқот институти, илмий ишлар бўйича лиректор  ўринбосари, техника фанлари доктори, профессор
13. Худойбердиев Толибжон Солиевич 1946 05.07.02 Андижон қишлоқ хўжалиги институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
14. Шарипов Қўнғирот Авезимбетович 1962 05.07.02 Тошкент шаҳридаги Турин политехника институти, проректор, техника фанлари доктори, профессор
15. Шообидов Шорахмат Асқарович 1957 05.07.02 Тошкент давлат техника университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор

 

05.07.01– қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ                             хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш

 

Т/р Фамилияси, исми, отасининг исми Туғилган

йили

Ихтисослик шифри Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони
1. Абдаазимов Анвар Даниярович 1953 05.07.01 Тошкент давлат техника университети, кафедра мудири, техника фанлари доктори, профессор
2. Дўстқулов Абдусаттор Ахадович 1956 05.07.01 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра доценти, техника фанлари номзоди, доцент
3. Ибрагимов Абдурасул 1971 05.07.01 Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходим, техника фанлари номзоди
4. Игамбердиев Асқар Кимсанович 1959 05.07.01 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра доценти, техника фанлари номзоди, доцент
5. Имомқулов Қутбиддин Боқижонович 1978 05.07.01 Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий-тадқиқот институти, илмий кадрларни тайёрлаш ва мутахассислар малакасини ошириш шўъбаси мудири, техника фанлари доктори, катта илмий ходим
6. Ражабов Алишер Хошимович 1984 05.07.01 Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий-тадқиқот институти, директор, техника фанлари номзоди
7. Шаймарданов Бахтиёр Пардаевич

 

 

1961

05.07.01 Ўзбекистон Республикаси техника ва технологияларни синаш сертификациялаш Давлат Маркази бош директори, техника фанлари доктори, профессор
8. Фармонов Эркин Толипович 1957 05.07.01 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра доценти, техника фанлари номзоди, доцент

 

 

05.07.02– қишлоқ хўжалиги ва мелиорация техникаларини ишлатиш,

                           тиклаш ва таъмирлаш

 

Т/р Фамилияси, исми, отасининг исми Туғилган

йили

Ихтисослик шифри Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони
1. Каримжонов Зухриддин 1953 05.07.02 Андижон қишлоқ хўжалиги институти, кафедра доценти, техника фанлари номзоди
2. Мақсудов Пўлат Мақсудович 1961 05.07.02 Наманган муҳандислик-технологияси институти, кафедра доценти, техника фанлари номзоди
3. Мирзаев Илхом Ғофурович 1955 05.07.02 Андижон қишлоқ хўжалиги институти, кафедра доценти, техника фанлари номзоди
4. Назиров Асқар Ахрорович 1961 05.07.02 “Техмаш-Тошкент” хорижий компанияси раҳбари, техника фанлари номзоди
5. Повонов Абдужалил Сатторович 1956 05.07.02 Наманган муҳандислик-педагогика институти, кафедра доценти, техника фанлари номзоди
6. Хамраев Обиджон Жовлибоевич 1956 05.07.02 Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти, кафедра доценти, техника фанлари номзоди
7. Худоев Иброхим Жумақулович 1959 05.07.02 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра доценти, техника фанлари номзоди, доцент

 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий Аттестация Комиссияси Раёсатининг  2017 йил 27 июндаги 240/2-сонли қарори ҳамда ОАКнинг 2017 йил 27 июндаги 80-сонли “Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш ҳақида”ги қарорига мувофиқ Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, Тошкент давлат аграр университети  ҳузурида DSc.27.06.2017.I.10.0рақамли илмий кенгаш тузилди. Илмий кенгашга иқтисодиёт фанлари бўйича фан доктори (DSc) ва фалсафа доктори (PhD) илмий даражаларини берувчи қуйидаги ихтисослик бўйича:

08.00.04 – Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти химояларни ўтказишга рухсат берилган.

 

Илмий кенгаш раиси:    и.ф.д. Умурзаков У.П.,          тел: 237-46-68

Илмий котиб:                и.ф.н. Султонов Б.Ф.,           тел: 260-52-30


Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, Тошкент давлат аграр университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.I.10.03 рақамли илмий кенгаш таркиби

 

Т/р Фамилияси, исми, отасининг исми Туғилган

йили

Ихтисослик шифри Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони
         
1. Умурзаков Ўктам Пардаевич

(раис)

1952 08.00.04 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, ректор, иқтисод фанлари доктори, профессор
2. Хушматов Норқул Садуллаевич

(раис ўринбосари)

1965 08.00.04 Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги илмий ишлаб чиқариш маркази, Бош илмий котиб, иқтисод фанлари доктори, профессор
3. Султанов Баходир Файзуллаевич

(котиб)

1970 08.00.04 Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти институти, директор, иқтисод фанлари номзоди
4. Абдуллаев Равшан Воҳидович 1959 08.00.04 Тошкент Ислом университети, ректор, иқтисод фанлари доктори, профессор
5. Авезбаев Саъдулла 1949 08.00.04 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти профессори, иқтисод фанлари доктори
6. Назарова Фотима Хакимовна 1954 08.00.04 Тошкент молия институти профессори, иқтисод фанлари доктори, профессор
7. Нигматжанов Учкун Холматович 1946 08.00.04 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти профессори, иқтисод фанлари доктори
8. Салимов Бахтиёр Таджиевич 1948 08.00.04 Тошкент давлат иқтисодиёт университети профессори, иқтисод фанлари доктори, профессор
9. Чариев Курбан Амирович 1948 08.00.04 Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти институти, етакчи илмий ходим, иқтисод фанлари доктори, профессор
10. Чертовицкий Александр Степанович 1942 08.00.04 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти профессори, иқтисод фанлари доктори, профессор
11. Эгамбердиев Фармонкул Турсункулович 1964 08.00.04 Ўзбекистон Миллий университети профессори, иқтисод фанлари доктори, профессор
12. Қодиров Абдурашид Мажидович 1955 08.00.04 Тошкент ахборот технологиялари университети профессори, иқтисод фанлари доктори, профессор
13. Ғуломов Саидасрор Саидахмедович 1954 08.00.04 Тошкент давлат аграр университети профессори, иқтисод фанлари доктори, профессор
14. Ким Владимир Васильевич 1943 08.00.04 Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси академиги, иқтисод фанлари доктори, профессор
15. Мирзаев Кулмамат Джонзакович 1961 08.00.04 Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, проректор, иқтисод фанлари доктори, профессор
16. Муртазоев Олим 1952 08.00.04 Самарқанд қишлоқ хўжалиги институти кафедра мудири, иқтисод фанлари доктори, профессор

 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, Тошкент давлат аграр университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.I.10.03 рақамли илмий семинар таркиби 

 

Т/р Фамилияси, исми, отасининг исми Туғилган

йили

Ихтисослик шифри Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони

 

1. Хушматов Норқул Садуллаевич

(раис)

1965 08.00.04 Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги илмий ишлаб чиқариш маркази, Бош илмий котиб, иқтисод фанлари доктори, профессор
2. Чариев Курбан Амирович

(раис ўринбосари)

1948 08.00.04 Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти институти, етакчи илмий ходим, иқтисод фанлари доктори, профессор
3. Умаров Сухроб Рустамович

(котиб)

1979 08.00.04 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти доценти, иқтисод фанлари номзоди, доцент
4. Дусмуратов Раджапбой Давлетбаевич 1962 08.00.08 Тошкент давлат аграр университети кафедра мудири, иқтисод фанлари доктори, профессор
5. Муртазоев Олим 1952 08.00.04 Самарқанд қишлоқ хўжалиги институти кафедра мудири, иқтисод фанлари доктори, профессор
6. Назарова Фотима Хакимовна 1954 08.00.04 Тошкент молия институти профессори, иқтисод фанлари доктори, профессор
7. Нигматжанов Учкун Холматович 1946 08.00.04 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти профессори, иқтисод фанлари доктори
8. Чертовицкий Александр Степанович 1942 08.00.04 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти профессори, иқтисод фанлари доктори, профессор
9. Салимов Бахтиёр Таджиевич 1948 08.00.06 Тошкент давлат иқтисодиёт университети профессори, иқтисод фанлари доктори, профессор
10. Олий аттестация комиссияси эксперт кенгаши аъзоси
11. Султанов Баходир Файзуллаевич 1970 08.00.04 Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти институти, директор, иқтисод фанлари номзоди
12. Хакимов Абдурашид 1958 08.00.04 Тошкент давлат иқтисодиёт университети доценти, иқтисод фанлари номзоди, доцент
13. Хамдамов Азизилло Нематуллаевич 1976 08.00.04 Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти институти лойиҳа раҳбари, иқтисод фанлари номзоди
14. Эгамбердиев Фармонкул Турсункулович 1964 08.00.12 Ўзбекистон Миллий университети профессори, иқтисод фанлари доктори, профессор
15. Ғуломов Саидасрор Саидахмедович 1954 08.00.04 Тошкент давлат аграр университети профессори, иқтисод фанлари доктори, профессор