Yiriklashtirish uchun tsvir ustiga sichqinchoni bosing!

   

5A311001-Texnologik MAGISTRATURA MUTAXASSISLIKLARI 

5A310201-Elektr ta’minoti (suv xo‘jaligidajarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish (suv xo‘jaligida)

5A230100 – “Iqtisodiyot” (suv xo‘jaligida)

5A230201 – “Menejment” (suv xo‘jaligida)

5A311502-Geodeziya va kartografiya (suv xo‘jaligida)

5A311502-Geodeziya va kartografiya (geoinformatika)

5A340701-Gidrotexnika inshootlari (suv xo‘jaligida)

5A410701-Yer resurslaridan foydalanish va boshqarish

5A430101-Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish (qishloq xo‘jalik)

5A430102-Qishloq xo‘jalik texnikasini loyihalashtirish va konstruksiyasini ishlash

5A430201-Agrosanoat majmui elektrotexnik uskunalari va elektr ta’minoti

5A450201-Gidromelioratsiya

5A450202-Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik

5A450203-Suv kadastri va suv resurslaridan samarali foydalanish

5A450205-Gidromelioratsiya tizimlaridan foydalanish

5A450301-Gidromeliorativ ishlarini mexanizatsiyalash

5A450401-Gidrotexnika inshootlaridan foydalanish, ularning ishonchliligi va xavfsizligi

5A450402-Nasos stansiyalari va qurilmalaridan foydalanish va tashxisi

5A630101-Atrof muhit muhofazasi (geoaxborot tizimlari)

5A630101-Atrof muhit muhofazasi (suv xo‘jaligida)

5A630101-Atrof muhit muhofazasi (xalqaro yer va suv resurslarini boshqarish)

5A450206-Suvtejamkor sug‘orish texnologiyalari