Magistraturaga kirish uchun quyidagi sinоvlar o’tkaziladi:

  1. Mutaxassislik fanlaridan sinov (baholash mezoni 0-100 ball);
  2. Ilmiy va ilmiy-pedagogik qobilyat hamda qiziqishni aniqlash maqsadida mutaxassislikka mos savollar asosida suhbat (baholash mezoni 0-50 ball);
  3. “Informatika va axborot texnalogiyalari” fani bo’yicha sinov (baholash mezoni 0-50 ball);
  4. Chet tili fani bo’yicha sinov (baholash mezoni 0-50 ball);
  5. O‘zbеkistоnda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti fani bo’yicha sinov (baholash mezoni 0-50 ball);
  6. Bitiruvchining ummumiy reytinngi yoki o’zlashtirish ko’rsatkichi (o’zlashtirish tegishli ravshda 55 baldan 100 ballgacha);

 

Xalqaro tan olingan chet tilini bilish darajasi xaqidagi sertifikat (TOEFL bo’yicha kamida 58 yoki IELTS bo’yicha kamida 5 ball, TestDaF (TDN3), CEFR bo’yicha kamida B2) yoki Davlat test markazi tomonidan beriladigan Chet tilini bilish darajasi xaqidagi B2 yoki C1 darajasidagi sertifikat taqdim etganlarga chet tilidan 50 ball qo’yiladi va ular chet tilidan kirish sinovida ishtirok etmaydi.