Кафедра мудири,

Т.ф.н. доцент

Шарипов Зайниддин Шарипович

Тел: 237 19 27

 

Кафедра тарихи

«Гидромелиоратив ишларни механизациялаш» (собиқ «Қурилиш машиналари») кафедраси 1950 йилда ташкил этилди. Кафедранинг биринчи мудири этиб профессор Г.А.Кошевников тайинланди.  Шундан узоқ вақт кафедрага доцент Г.Т.Прудников мудирлик қилди, сўнгра кафедрага доцент М.В.Васильев, доцент А.Н.Мирсоатов, доцент Ш.Қ.Пўлатов, доцент В.А.Иванов, доцент Н.К.Усманов, доцент С.Т.Вафоевлар мудир бўлиб ишладилар. 2004 йилдан 2012 йил июн ойига қадар кафедрага доцент Р.Р. Эргашев рахбарлик қилди. 2012 йил июн ойидан то ҳозирги кунга қадар кафедрага доц. З.Ш Шарипов раҳбарлик қилиб келмоқда.

Кафедра ташкил этилгандан буён фаол ишлаган ўқитувчи ва ходимлар: Г.Т.Прудников, М.В.Васильев, И.Я.Захаров, М.И.Муродов, А.К.Норкин, З.Асқаров, М.А.Ходжаев, А.С.Гуржиев, А.Н.Мирсоатов, З.Файзиев, М.Б.Хакимжонов, В.Ф.Маничев, И.Ж.Худаев, С.У.Боботоев, Г.Д.Смелов, Н.К.Усмонов, Н.Махмудов, Н.Сатторов, Р.Мусурмонов, Ш.Имомов, Қ.Шарипов, Б.Юсупов, Қ.Пискентбаев, М.Т.Зулунов, М.С.Каримов, Ғ.С.Райимов, О.Собиров, У.Султонов, Т.У.Усмонов, А.У.Атажанов, Н.К.Даулетов, Ф.А.Бекчанов, Э.Б.Шодиев, К.Хамроев, Р.Норпўлатов, М.Гиясова,  Х.Тўраев, О.П.Сабо, Ж.Ширина, Л.Хабибулина, Р.В.Мастеева ўқув усталари П.Болташева, Э.Юсупов, М.Абдуқодирова, А.Жумабаев, лаборантлар: А.Бобоев, А.Солиховлар айтиб ўтишимиз мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 3-сентябрдаги 415-қарори ҳамда институт ректорининг 2004 йил 13-сентябрдаги 187 сонли  бўйруғига асосан, «Гидромелиоратив ишларни механизациялаш» кафедраси қайта ташкил этилди.

Унинг  таркибига  “Трактор ва автомобиллар”, “Машиналар ишончлилиги ва таъмирлаш асослари”, “Иссиқлик техникаси”, “Машина-трактор паркидан фойдаланиш” кафедралари киритилди.

Бу даврга келиб қуйидаги  ўқитувчи — ходимлар фаолият юритдилар:  Ш.У.Йулдошев,  Т.С.Худойбердиев,  Б.П. Шаймардонов, Қ.А.Шарипов, И.М.Марупов, М.А. Абдурасулов, Х.И.Ураимшиков, Р.К.Мусурмонов, Р.Р. Эргашев, Ш.Ж.Имомов, Б.З.Юсупов, Қ.Пискентбаев, Н.К.Усманов,  С.Т.Вафоев,   Б.С.Мирзаев, А.К.Игамбердиев, З.Ш.Шарипов, К.О.Шовазов,  К.Э.Усмонов, Б.Х.Норов, У.Т.Кўзиев, Н.А.Холикова, Б.Б.Хакимов, Ш.Х.Мардонов, Х.Махмудов, Э.Ғанибоева, А.Т.Мирзаахмедов, Л.Бобожонов лаборатория мудири Б.Э.Илясбаев, ўқув усталари  М.Абдуқодирова, А.Жумабаев, лаборантлар: А.Бобоев, А.Солихов, Ш.К.Мирзамухаммедова, С.С. Салимовалар.

Кафедра ташкил этилгандан бошлаб мутахасссис чиқарувчи кафедра сифатида йилдан йилга 1514-Гидромелиоратив ишларини механизациялаш  мутахасисслиги бўйича  инженер- механикларни тайёрлаб чиқара бошлади. Бу соҳада етиштиралаётган мутахассисларга бўлган талаб ошиб борган сари  хар йили 100-125 инженер- механик тайёрлашга эришилди. 1997 йил “Таълим тўғрисида” ги қонун қабул қилинди ва олий таълим икки босқичга яъни бакалавр ва магистратурага бўлинди.    Давлат таълим стандартининг ўзгариши муносабати билан  мутахассислар  “Агроинженерия” таълим йўналиши таркибига киритилди ва бир ўқув режа бўйича мутахассислар чиқарила бошланди.. 2000 йилга келиб бу соҳа бўйича йилига   атиги 10-15 мутахассис тайёрланди.

Кафедрада 5А521005 “Гидравлик машиналар ва   гидропневмоагрегатлар”  магистратура мутахассислиги бўйича   мутахассислар тайёрлаш учун давлат таълим стандартлари ишлаб чиқилди. Ҳар йили бу соҳа бўйича 4-5 тадан малакали мутахассислар тайёрланди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 3-сентябрдаги 415-қарори, ҳамда институт ректорининг 2004 йил 13-сентябрдаги 18- сонли  бўйруғига асосан бакалавр таълим йўналиши бўйича мутахассисларга бўлган талаб қайтадан ўрганиб чиқилди ва иккита  5650300 – “Сув хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш” ва  5650500 – “Сув хўжалигида мелиоратив, транспорт машиналари ва қурилмаларидан фойдаланиш, уларга сервис хизмати кўрсатиш” бакалвр таълим йўналишлари очилди ва уларнинг негзида  иккита 5А650301 –“ Гидромелиоратив ишларини механизациялаш”  ва 5А650506 “ Ёнилғи-мойлаш материалларини сақлаш ва ташиш,  қуйиш воситаларини таъмирлаш ва улардан  фойдаланиш” магистратура мутахасисиликлари очилди. Магистратура мутахассисликларига ва бакалавр таълим йўналишларига  кафедранинг етук профессор ва ўқитувчилари томонидан давлат таълим стандарти, ўкув режалари ва фан дастурлари  ишлаб чиқилди. 2009 йилдан бошлаб 5650900 –“Ирригация, мелиорация  машиналари жиҳозлари” бакалавр таълим йўналиши  бўйича мутахассислар чиқариш  йўлга қўйилди.

2004 йилдан бошлаб кафедра салоҳиятини оширишга катта эътибор берилди. Бу даврда  Қ. А. Шарипов (2007 йил) ва Р.Қ. Мусурмоновлар (2009 йил) докторлик, кафедра ассистенти  Б.Х. Норов (2011йил) номзодлик диссертациясини  ихтисослашган кенгашда   ҳимоя  қилди.

Ҳозирги кунда кафедрада қўйидаги профессор-ўқитувчилар фаолият юритмоқдалар: Проф.Ш.У.Йулдошев, доцентлар: З.Ш.Шарипов, Р.Р.Эргашев,   И.М.Марупов, М.А.Абдурасулов, Б.С.Мирзаев, Қ.О.Шавазов, А.С.Ли, А.К.Игамбердиев,И.Ж.Худаев, Б.Х.Норов. кат,ўқи., К.Э.Усмонов, Усмонов Т,Каримов М.С.ассистентлар:У.Т.Кўзиев, Н.А.Холикова, Б.Б.Хакимов,Ф.Бекчанов, Ш.Х.Мардонов, Х.Махмудов, Э.Ғанибоева, Л.Бобожонов, лаборатория мудири Б.Э.Илясбаев, ўқув устаси Н.Т.Джураевлар,катта лаборант М.М Бакаева, лаборант Н.Р Усарова лар.

Кафедранинг ўқув – услубий, илмий ишлар борасида эришган ютуқлари

Кафедрада тайёрланган илмий мақолалар Республика ва чет элдаги илмий журналларда чоп этилган. Кафедра ходимлари томонидан  Германия, Болгария, Украина, Россия, Латвия, Қозоғистон ва Республиканинг бир қанча нуфузли  илмий журналларида  кейинги йилларда 70 дан ортиқ  илмий мақолалар чоп этилган. Шу давр ичида кафедрада 2 та докторлик ва 1 та номзодлик  диссертациялари ҳимоя қилинди, 3 та монография,  5 та ўқув қўлланма, 60 дан ортиқ методик қўлланма, 190 дан ортиқ илмий мақолалар чоп  этилган. Кафедрада бажарилган илмий – тадқиқот ишлар натижалари асосида Ўзбекистон Республикаси  патент идорасининг 17 та гувоҳномаси олинган.

Ҳамкорлик доирасида бажарилаётган  ишлар

Кафедрада Қозон Давлат Аграр Университети, Липецк қишлоқ хўжалик институти, Қозоғистон Республикаси қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий тадқиқот институти, Сибир Давлат автомобил-йўллар академияси билан ҳамкорликда илмий-техник ишлар олиб борилмокда, ўқув қўлланмалари, методик кўрсатмалар, илмий ва илмий-техник  мақолалар тайёрланмокда. Жорий йилда  Қозон Давлат Аграр Университетида ўтказилган илмий – амалий анжуманда кафедра профессор ўқитувчиларининг 2 та мақоласи чоп этилди ҳамда Қозоғистон Республикаси қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий тадқиқот институти нашри “Международная агроинженерия” журналига 2 та мақола чоп этиш учун тавсия этилди.

Кафедра ҳозирги кунда Ўзбекистон Фанлар академиясининг иншоатлар сейсмик мустахкамлик илмий тадқиқот институти, Ўзбекистон қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий тадқиқот институти, “Сувмаш” ОАЖ, “Мелиомашлизинг” компаниялари билан мунтазам ҳамкорлик алоқаларини ўрнатган.

 

 Кафедрада ўқитиладиган фанлар

Фаннинг номи

Фан хақида қисқача маълумот

1. Мелиорация, транспорт машиналари ва қурилмаларидан фойдаланиш, ишончлилик ва техник хизмат кўрсатиш Мелиорация, транспорт ва технологик машиналарни ишлатиш, улардан самарали фойдаланиш, машиналар ишончлилик кўрсаткичларининг  назарий асосларини  ўрганиш.
2 Мелиорация ва қурилиш машиналаридан фойдаланиш ва техник сервис Машиналарнинг ишламай қолиш сабаблари ва уларни бартараф этиш усуллари, машиналарнинг чидамлилиги, машиналардан оқилона фойдаланиш йўлларини ўрганиш.
3 Иссиқлик техникаси Иссиқлик машиналари, совуткичлар ва иссиқлик техник қурилмалари асосида ётган иссиқлик энергиясини бошқа турдаги энергияга айлантириш усулларини ўрганиш.
4 Мелиорация машиналари ва қурилмаларини таъмирлаш Машиналар таъмирлаш технологияларини, замонавий  таъмирлаш ва тиклаш  усулларини ўрганиш.
5 Трактор ва автомобиллар Транспорт  воситаларини умумий тузилиш ва техник хизмат,  улардан фойдаланиш  йўлларда харакат қоидалари, харакат хавфсизлигини ўрганиш.
6 Ички ёнув двигателлари Трактор ва автомобиллар двигателларини тузилишини ва   уларнинг эксплуатацион (фойдаланиш) кўрсаткичларини ўрганиш.
7 Ёнилғи мойлаш материаллари Нефт маҳсулотларини турларини,уларнинг таркибини ва самарали фойдаланиш, уларнинг сифат кўрсаткичларини аниқлаш усулларини ўрганиш.
8 Гидромелиоратив воситаларида ишлатиладиган эксплуатацион материаллар. Гидромелиоратив воситаларида ишлатиладиган эксплуатацион материлларини турларини,уларнинг таркибини ва самарали фойдаланиш, уларнинг сифат кўрсаткичларини аниқлаш усулларини ўрганиш.
9 Сув ва хўжалиги индустрия машиналари Сув ва хўжалиги индустрия машиналари турларини,улардан   фойдаланишни  самарали усулларини ўрганиш.
10
11 Йўл харакати  қоидалари, харакат хавфсизлиги  асослари ва автомобил тузилиши Транспорт васиталарини умумий тузилиши ва  техник хизмати, улардан фойдаланиш, йўлларда харакат хавфсизлиги
12 Иссиқлик техникаси ва иссиқликдан  қишлоқ хўжалигида фойдаланиш. Иссиқлик машиналари, совуткичлар ва иссиқлик техник қурилмалари асосида иссиқлик энергиясини бошқа турдаги энергияга айлантириш ва улардан қишлоқ хўжалигида фойдаланишни ўрганиш.
13 Машиналардан фойдаланиш ва уларга техник хизмат кўрсатиш Машиналардан юқори самарадорликда  фойдаланишни ташкил этиш усуллари ва уларга техник хизмат кўрсатиш турларини ўрганиш.
14 Машиналар ишончлилиги назарияси Гидромелиоратив ишларни  механизациялаш  соҳасида қўлланиладиган  техник воситалар ишончлилиги назариясини ўрганиш.
15 Гидромелиоратив машиналарни таъмирлаш    Гидромелиоратив ишларни  механизациялаш  соҳасида қўлланиладиган  техник воситаларни таъмирлаш технологик жараёнлари, деталлар ресурсини тиклашни ўрганиш.

 

16 Экспериментни режалаштириш Экспериментал тадқиқотларни режалаштиришни усулларини ўрганиш.
17 Илмий тадқиқот ишлари Фундаментал илмий базага , илмий яратувчанлик, замонавий информация технологияларга эга бўлиш усулларини ўрганиш.
18 Эксперимент натижаларига ишлов бериш ва уларни шакллантириш Экспериментал йўл билан олинган тадқиқот натижаларига ишлов бериш усулларини ўрганиш.
19 Илмий тадқиқот методологияси Илмий ижод методологияси  илмий изланиш,  илмий тадқиқот  услуби ва услубиятини хусусиятларини аниқлаш ва уларнинг ўргатиш.

Кафедрада олиб борилаётган илмий – тадқиқот ишлар 

Илмий тадқиқот ишлари мавзуси Мақсад ва вазифалари тўғрисида қисқача маълумот
1 «Сув узатиш иншоотларини оқизиқлардан тозалаш, ҳимоялаш технологиясини ва қурилмасини модернизация қилиш». (КҚХ-3-027). Илмий раҳбар – доц.Р.Р.Эргашев. Мақсади: Сув панжараларида тутиб қолинган оқизиқларни тозалаш қурилмасини  иш жихози параметрларини асослаш

Вазифалари: Оқизиқларни тозалаш қурилмасини ишлаш шароитларини  ўрганиш, унинг унумдорлигини ошириш ва модернизациялаш  бўйича  тавсиялар ишлаб чиқиш.

2 «Қишлоқ хўжалиги ва мелиоратив машиналари деталларининг ресурсларини тиклаш ва ейилишга чидамлилигини  ошириш технологиясини модернизациялаш». (КҚХ-3-029). Илмий раҳбар –проф.Йўлдошев Ш.У. Мақсади: Қишлоқ хўжалиги  ва мелиоратив машиналарни  иш жиҳозларини  ейилишга чидамлилигини ошириш.

Вазифалари: Мелиоратив машиналарни иш жиҳозларини ейилишини ўрганиш ва уни ейилишга чидамлигини ошириш бўйича  тавсиялар ишлаб чиқиш.

3 «Қирғоқчилик шароитида тупроқ намлигини ва ҳимоясини таъминлаш технологияси ва комбинациялашган  агрегат ишлаб чиқиш ». (ҚХА-3-032). Илмий раҳбар – доц.Б.С.Мирзаев. Мақсади: Республика худудида қирғоқчилик шароитида тупроқ намлигини ва ҳимоясини таъминлаш технологиясини такомиллаштириш.

Вазифалари: Қирғоқчилик шароитида тупроқ намлигини ва ҳимоясини таъминлаш технологиясини яратиш  ва комбинациялашган  агрегат ишлаб чиқиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш.

4 «Фермер хўжаликларини ёнилғи-мойлаш материаллари билан таъминлашни такомиллаштириш». Илмий раҳбар – доц. З.Ш.Шарипов. Мақсади: Фермер хўжаликларини  ёнилғи-мойлаш материаллари  билан таъминлашни такомиллаштириш.

Вазифалари: Фермер хўжаликларини  ЁММ таъминлаш усулларини ўрганиш ва аниқлаш. ЁММ сақланадиган жиҳозларни  носозликларини ва уларни  ейилиш сабабларини ўрганиш ва фермер хўжаликларини ЁММ билан таъминлашни яхшилаш усулларини тавсия қилиш..

5 “Тошкент трактор заводи”да  конструкция қилинган экспериментал занжирли тракторнинг юриш қисмини такомиллаштириш” Илмий раҳбар – доц. И.М.Марупов Мақсади:“ТТЗ” да конструкция қилинган экспериментал занжирли тракторнинг юриш қисмини такомиллаштириш.

Вазифалари: Экспериментал занжирли тракторнинг юриш қисмини конструкциясини тўлиқ ўрганиб чиқиш ва юриш қисмининг такомиллаштириш  тавсияномалар  ишлаб чиқиб, “ТТЗ” ОАЖга топшириш.

Катта илмий ходим изланувчилар, мустақил тадқиқотчилар

Профессор – ўқитувчилар, тадқиқотчилар Ф.И.Ш.

Илмий даражаси, унвони

Диссертация мавзуси

1 А.К. Игамбердиев

 

 

т.ф.н., доц. “Пахтадан бўшаган ғўзапоя далаларига кузги дон уруғини пуштага экиш технологияси ва техник воситаларини ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш”.
2 А.С. Ли

 

т.ф.н., доц. “Технологические основы механизации уборки, переработки и очистки семян люцерны от каринтинных включений”.
3 Р.Р.Эргашев т.ф.н., доц. “Технологические основы  и оценки надежности насосного оборудования машинного водаподъёма”

Олинган патентлар, лицензиялар ва ихтиролар:

1.Ли А.С., Шарипов З.Ш. ва бошқалар. “Ишқалагич машинанинг юклаш қурилмаси”. Фойдали моделга патент. ҒАР 2013 0053. 12.08.2016 й.

 1. Маматов Ф.М., Мирзаев Б.С. ва бошқалар. “Ўйғунлашган тупроққа ишлов бериш қуроли”.   Фойдали моделга патент бериш тўғрисида ижобий қарори. № FAP 20130133. 16.05.2016 й.

Илмий мақола, монография, ўқув қўлланма ва дарсликлар.

Монография ва ўқув қўлланмалар:

 1. 1. Имомов Ш.Ж., К.Э.Усманов “Биогаз: экология ва органик ўғит” монография. “Адабиёт учқунлари” Тошкент 2016 й. -240 бет.
 2. Марупов И.М.,Худойбердиев Т.С.,Абдурасулов М.А.,Қузиев У.Т. “Трактор ва автомобиллар” фанидан амалий-тажриба машғулотларини ўтиш учун ўқув қўлланма. Тошкент. ТИМИ босмахонаси, -182 б.

Халқаро журналларида:

 1. 1. Мирзаев Б.С., Маматов Ф.М. ва бошқалар. “К вопросу энергосберегающей противоэрозионной дифференцированной системы обработки почвы”. Теорети-ческий и научно-практический журнал.М., ФГБНУ ВИЭСХ. № 3(18) 2016. 58-60 с.
 2. 2. Усмонов Т., Ибрагимова Х. Р., Бабажанов Л. К., Ли А. «О модернизации технологии очистки бетонированных лотков». Международный научный журнал «Молодой ученый», 2016 г. № 5, с. 259-263
 3. Ли А., Ибрагимова Х., Бабажанов Л. “О процессе очистки семян люцерны”. Между. научный журнал «Молодой ученый»,2016 г. № 4. 205-209

с.

 1. Ш.Юлдашев, А.Ли, Б.Норов, Б.Асранов, А.Газарян. “О эффективности  ультра звуковой обработки деталей”. Международная агроинженерия. Научно-технический журнал. Алматы. 2015 г. Выпуск № 4. с.68-72.
 2.    Ш. Юлдашев, А. Ли, З. Шарипов, Д. Абдумуминова «О концепции повышении надежности машин». Международная агроинженерия. Научно-технический журнал. Алматы. 2015 г. Выпуск № 4. с.19-24.
 3. 6. К.Шарипов, А. Ли, Дж. Каниев. «О возможности применения гидрообъемной передачи в МХ-1,8». Международная агроинженерия. Научно-технический журнал. Алматы. 2015 г. Выпуск № 4. с.48-53.
 4. Усмонов Т.У., Ли А.С. ва бошқалар.”О модернизации технологии очистки бетонированних каналов”,Между. научный журнал “Молодой учёный”,2016г.№ 5. 259-263 с.
 5. Каримов М., Шарипов З., Ли.А., Усмонов Т., Химматалиев Д., Саидмуратова Ш. “К определению основных параметров дамбоуплонителя”. Международная агроинженерия. Научно-технический журнал.Алматы.2015 г. №3.
 6. Шарипов К.,Холиқова Н., Шарипов З. “Мембранная установка очистки масел”. Международная агроинженерия. Научно-технический журнал. Алматы. 2015 г. №4. с.24-29.
 7. Ли А.С. ”Технологич и машины для возделывания бахченвых культур”.

“Овощеводство и бахчеводство открытого грунта, проблемы и перспективы развития”. Материалы Международного научно-практического конференции семинара. с.Соленое Займище, 2016 г. с.3-9.

Республика нашрларида:

 1. Игамбердиев А.К., Солижонов С.Э., Аминов Б. “Кузги буғдой экиш олди-дан ғўза қатор ораси профилини тадқиқ этиш, сифатли ишлов бериш ва сув тежам-корлигини ошириш. //Ирригация ва мелиорация.- Тошкент, 2016. №02(4). 55-57 б.
 2. Норов Б.Х., Бобожонов Л.Қ. “Лаборатория машғулотларини ўтишда вирту-ал тажриба стендларини қўллаш”. //Ирригация ва мелиорация.- Тошкент, 2016. №01(3). 59-63 б.
 3. Мирзаев Б.С., Маматов Ф.М. ва бошқалар.”Эффективность использования комбинированного рыхлителя с пассивными и активными рабочими органами”. //Ирригация ва мелиорация.- Тошкент, 2016. №03(5). 49-52 б.
 4. Мирзаев Б.С., Маматов Ф.М. ва бошқалар. “Перспективные почвообраба-тывающие машины для противоэрозионной обработки появы в условиях Узбекис—тана”. Науч.-технический журнал “Инновацион технологиялар”. Қарши, ҚарМИИ. № 3(23). 2016. 42-47 б.

Халқаро конференциялар:

 1. Юлдашев Ш.У., Асранов Б.Б., Абдумуминова Д.Т., Газарян А.С. “О восстановлении подшипниковых узлов центробежных насосов”. “Приоритетные направления развития современной науки молодых учёных аграриев”. Материалы V-ой Международной научно-практической конференции молодых ученых. с.Соленое Займище, 11-13 мая 2016 г. с.817-819.
 2. Ли А., Каниев Дж. “О необходимости разработки испытательного стенда уборочных аппаратов ХМ-1,8”. “Приоритетные направления развития сов-ременной науки молодых учёных аграриев”. Материалы Между. научно-практи. конференции молодых ученых. с.Соленое Займище, 11-13 мая 2016 г. с.822-824.
 3. Усмонов Т., Ли А., Шарипов З., Ганибоева Э.М. и др.»О теоретических исследованиях рабочего органа лоткоочистителя». Международная научно-практическая конференция. «Аграрная наука XXI века. Актуальные исследования и перспективы». 24-25 мая 2016 г. Казань-2016.
 4. Ли А., Алланиязов С.У., Ганибоева Э.М., Горлова И.Г. «Апробация технологий уборки и технических средств очистки семян люцерны». Международная научно-практическая конференция. «Аграрная наука XXI века. Актуальные исследования и перспективы». 24-25 мая 2016 г. Казань-2016. с.
 5. Ш.Ж. Имомов, Н.В.Януков. “Типы и характеристики применяемых рекуперативных теплообменных аппаратов биогазовых установок и методы интенсификации теплообмена в них А437”. Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства:Материалы между.научной практической конференции. /МарГУ.-Йошкар-Ол,2016.-Вып.XVIII.-404 с.
 6. Ли А., Алланиязов С.У. “Уборки люцерны на семена”. “Приоритетные направления развития современной науки молодых учёных аграриев”. Материалы V-ой Международной научно-практической конференции молодых ученых. с.Соленое Займище, 11-13 мая 2016 г. с.212-215.
 7. Имомов Ш. Ж., Султанов М.К., Хакимов Б.Б. “Процесс анаэробного распада органического вещества для получения альтернативного топливо”. “Приоритетные направления развития современной науки молодых учёных аграриев”. Материалы V-ой Международной научно-практической конференции молодых ученых. с.Соленое Займище, 11-13 мая 2016 г. с.524-528
 8. Имомов Ш. Ж., Усманов К.Э. Альтернативное топливо из органики Международная научно-практическая конфренция “Аграрная наука ХХI века, актуальные исследования и переспективы” 25-25 мая 2016 г г.Казан.
 9. Усмонов Т.У., Ли А. и др. “О модернизации планировщика и способа очистки дренажа”. Международная научная конференция. “Инновационные технологии в сельском хозяйстве”. г. Москва. 20 июня 2015 г. С. 13-15.
 10. Lee A., Gorlova I.G., Usmonov K.E. Research of process of a wipe of beans of seeds lucernes ingrating device. Актуальные проблемы аграрной науки, производства и образования. Материалы II международной заочной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов на иностранных языках. Россия, Воронеж, апрель 2016 г. с. 117-120.
 11. Lee A.,Sharipov Z. SH. Determination of parameters dispenser sorters. Актуальные проблемы аграрной науки, производства и образования. Материалы II международной заочной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов на иностранных языках. Россия, Воронеж, апрель 2016 г. с. 120-124
 12. Гловацкий О.Я.,Эргашев Р.Р. “Оценка надежности эксплуатации гидромеханического оборудования насосных станций”. III-Международная научно-практическая конференция:”Современные материалы, техника и технологии в машиностроении”. 19-21 апреля 2016 г. Андижон.- 502-506 с.
 13. Игамбердиев А.К., Солижонов С.Э., Аминов Б. “Кузги бўғдой экиш олдидан тупроққа ишлов бериш”. III-Международная научно-практическая конференция: ”Современные материалы, техника и технологии в машинострое-нии”. 19-21 апреля 2016 г. Андижон.- 134-138 с.
 14. Имамов Ш.Ж., Усманов К.Э. “Биомасса чуқурлигини биогаз ажралиб чиқишига таъсири”. III-Международная научно-практическая конференция: ”Современные материалы, техника и технологии в машиностроении”. 19-21 апреля 2016 г. Андижон.
 15. Йўлдошев Ш.У.,Норов Б.Х.,Ли А.С.,Эргашова Х.Т. «Марказдан қочма насослар қисми ва деталларида учрайдиган нуқсонлар». III-Международная научно-практическая конференция: ”Современные материалы, техника и технологии в машиностроении”. 19-21 апреля 2016 г. Андижон.- 27-32 с.
 16. Sharipov K., Kaniyey G.,   Kholirova N., Asranov B. “Membrane plants refined oil”. III-Международная научно-практическая конференция: ”Современные материалы, техника и технологии в машиностроении”. 19-21 апреля 2016 г. Андижон.- 38-42 с.
 17. Имамов Ш.Ж., Қаюмов Т.Х. “Биогаз қурилмаларини суткалик юклаш миқдори”. III-Международная научно-практическая конференция: ”Современные материалы, техника и технологии в машиностроении”. 19-21 апреля 2016 г. Андижон.- 370-373 с.

Республика конференциялари:

 1. Мажидов Т.Ш., Эргашев .Р.Р., Рашидов Ж.И. “Насос агрегатларини диагностика қилиш”. Машинасозликда замонавий материаллар,техника ва
 2. технологиялар мавзусидаги ҳалқаро илмий техникавий анжуман. Андижон
 3. 2016.,215-218 б.
 4. А.А.Дускулов, Ф.М.Маматов, Х.С.Махмудов, У.Сатимов, А.Хўжақулов. Картошка экиш машиналари ва ишининг таҳлили// Ўзбекистон республикасининг жанубий ҳудудида сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг муаммо ва ечимлари: Республика илмий-амалий анжумани материаллари. 11-12 март 2016. – Қарши: ҚарМИИ, 370-372 б..
 5. А.Дускулов, Х.С.Махмудов, Н.Дускулова. Картошка экиш машиналари конструкциялари ва ишининг таҳлили// Қишлоқ хўжалигини инновацион ривожлантиришда олий ва ўрта махсус, касб ҳунар таълим муассасалари ёш олимларининг роли: Илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. 27 май 2016. – Тошкент: ТошДАУ, 2016.
 6. Эргашев Р.Р. “Насос агрегатларини вибродиагностика қилиш”. Иқтисодиёт тармоқлари ривожланишини таъминловчи фан,таълим хамда модернизациялашган энергия ва ресурстежамкор технологиялар,техника воситалари: муаммолар,ечимлар, истиқболлар мавзусидаги республика илмий техник анжуман (2-қисм). Жиззах-2016, 272-274 б.
 7. Холиқова Н.А. “Машинасозликда замонавий материаллар, техника ва технологиялар”Ҳалқаро илмий-техникавий анжуман тўплами Андижон-2016.
 8. Мирзаев Б.С.,Қурбонов Ш.,Сафаров А.А. “Технологии обработки почвы на склоновых землях, противодействующих водной эрозии”. Қарши мухандислик-иқтисодиёт институти, “Ўзбекистон Республикасининг Жанубий худудида сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг муаммо ва ечимлари”мавзусидаги Рес. илмий-техник анжумани. Материаллар тўплами. – Қарши, 11-12 Март 2016.
 9. Мирзаев Б., Маматов Ф., Буранова Ш. “Орудии и рабочие органы для обработки почв, потдверженных ветровой эрозии”.// Ўзбекистон Республикасининг жанубий ҳудудида сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг муаммо ва ечимлари: Рес. илмий-амалий анжумани материаллари. 11-12 март 2016. – Қарши: ҚарМИИ.
 10. Мирзаев Б.С., Маматов Ф.М. ва бошқалар. “ Перспективные технологии и технических средств для обработки почвы условиях Узбекистана”.// Ўзбекистон Республикасининг жанубий ҳудудида сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг муаммо ва ечимлари: Республика илмий-амалий анжумани материаллари. 11-12 март 2016.– Қарши. ҚарМИИ,   367-368 б.
 11. Мирзаев Б.С., Қурбонов Ш., Сафаров А.А.. “Технология и обработки почвы на склоновых землях, противодействующих водной эрозии”.// Ўзбекистон Республикасининг жанубий ҳудудида сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг муаммо ва ечимлари: Республика илмий-амалий анжумани материаллари. 11-12 март 2016. – Қарши: ҚарМИИ, 368-370 б.
 12. Хакимов Б.,Ҳолиқова Н., Каниев Д. “О гидросистеме управления МХ-1,8”. Ўзбекистон Республикасининг жанубий ҳудудида сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг муаммо ва ечимлари: Республика илмий-амалий анжумани материаллари. 11-12 март 2016. – Қарши: ҚарМИИ, 308-310 б.
 13. Йўлдошев Ш.У.,Норов Б.Х.,Ли А.С.,Эргашова Х.Т. «Марказдан қочма насослар қисми ва деталларида учрайдиган нуқсонлар». Между. научно-практи-ческая конференция: “Современные материалы, техника и технологии в машино-строении” посвященная 20 летию АО «Узавтосаноат» и 5 летию Андижанского машинстроительного института. Андижан. 2016 года 19-21 апреля. 27-32 б.
 14. Каримов М.С.,Солижонов С.Э. “Выбор и обоснование основных параметров временного оросителя и дамбоуплотнителя на оснаве эксперименгтальных данных”. Сув ва ер ресурсларидан оқилона фойдаланишнинг экологик жихатлари Рес. илмий-техник анжумани материаллари тўплами. Бухоро, 20-21 ноябрь 2015. б.194-195
 15. Асранов Б., Газарян А. ва бошқалар. “О преимуществе комбинирован-ных методов обработки металлов». Ўз. Республикасининг жанубий ҳудудида сув ресурсларидан самарали фойдаланишни муаммо ва ечимлари: Республика илмий-амалий анжумани материаллари. 11-12 март 2016. – Қарши: ҚарМИИ, 399-401 б.

ОТМ конференциялари:

 1. Холиқова Н.А.- ТИМИ изланувчи, Абдураҳмонов А.А.- ТИМИ талабаси “Ацетон билан аралаштирган мойда суюқликларни бўлиниш жараёни ўрганиш”. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV-ёш олимлар,магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжуман Тошкент,2016 йил 15-16 апрел.22-25 б.
 1. Усмонов Т.У.,Каримов М.С., Қўзиев Ш. “Вақтинчалик канал дамба зичлагичнинг оптималь вариантини танлаш ҳисоби”. “Қишлоқ ва сув хўжалиги-нинг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV- ёш олимлар, магистр-антлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжуман Тошкент, 2016 йил 15-16 апрел.103-105 б.
 2. Усмонов Т.У., Жуманов А.А. “Машинасозлик фанларидан дарс ўтиш учун кўргазмали воситалар ишлаб чиқиш”. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замо-навий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV- ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжуман Тошкент, 2016 йил 15-16 апрел.
 3. Шарипов З.Ш., Норов Б.Х., Баратов Д., Мажитова Н. “Минтақавий мукаммал таъмирлаш марказларини ташкил этиш”. “Қишлоқ ва сув хўжалигини   замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV- ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжумани. Т.,2016 йил 15-16 апрел 32-35 б.
 4. Норов Б. Қурбонов А.,Таджитдинов А.“Замонавий мелиорация машина-лари двигателларни тирсакли валларини тиклаш”, “Қишлоқ ва сув хўжалигини замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV- ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларни илмий-амалий анжумани. Т.,2016 йил 15-16 апрел 45-48 б.
 5. Норов Б., Бобожонов Л.Қ.,Жумабоев Д.А. “Двигател цилиндр гильзалари ресурсини тиклашда қўлланиладиган қурилма”, “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари”мавзусидаги анъанавий XV-ёш олимлар,магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжумани.Т.,2016 йил 15-16 апрел 114-117 б.
 6. Усмонов К.Э.- ТИМИ изланувчиси, Аминов Б.А.– ТИМИ магистранти “Биогаз қурилмасининг самарадорлигини ошириш”. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV –ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий амалий анжумани. Тошкент 2016 йил 15-16 апрель. с.17-19.
 1. Усмонов К.Э.- ТИМИ изланувчиси, Холова С. – ТИМИ талабаси “Органик чиқиндилардан биогаз олиш ва ишлатиш”. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV –ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий амалий анжумани. Тошкент. 2016 йил 15-16 апрель.с.111-114.
 2. Джураев Н.Т. – ТИМИ“ГИМ” кафедраси катта лаборанти, Солижонов С.Э., Аптабова Д. -ТИМИ магистрантлари. “Марказдан қочма насос таснифи ва уларнинг характеристикалари”. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муам-молари” мавзусидаги анъанавий XV–ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий амалий анжумани. Тошкент. 2016 йил 15-16 апрель.с.51-53.
 1. Nasimova L.- TIMI talabasi. “Traktor va avtomobillarning urinma kuchlarini oshirish omillari”. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммо-лари” мавзусидаги анъанавий XV –ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий амалий анжумани. Тошкент. 2016 йил 15-16 апрель. 67-69 б.
 2. Ҳакимов Б.Б. – ТИМИ ассистенти, Туляганова Ш.Ш. – ТИМИ кичик илмий ходими. “Пластик сурков мойлари хоссаларини баҳолаш усуллари”. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV –ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий амалий анжумани. Тошкент. 2016 йил 15-16 апрель.72-75 б.
 1. Ҳакимов Б.Б. – ТИМИ ассистенти, Туляганова Ш.Ш.– ТИМИ кичик илмий ходими. “Биоэтанолли ёнилғидан фойдаланиш ва уни энергия тежамкорликга таъсири”. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV –ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий амалий анжумани. Тошкент. 2016 йил 15-16 апрель. 75-78 б.
 2. Джураев Н.Т., Дусқулова Н.А. Солижонов С.Э.- “Республикамизда фермерлик ҳаракатини ривожлантиришда моддий-техника базасидан самарали фойдаланиш”. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV –ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий амалий анжумани. Тошкент. 2016 йил 15-16 апрель.96-98 б.
 3. Абдумуминова Д.Т. –магистрант. “Анализ способа восстановлений неподвижных соединений центробежных насосов”. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV –ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий амалий анжумани. Тошкент. 2016 йил 15-16 апрель. 19-22 б.
 4. Имомов Ш. — ТИМИ катта илмий ходим-изланувчи, Усмонов К., Барлибоев Ш.-ТИМИ изланувчилари. “Биогазни ишлаб чиқариш учун хомашё базаси”. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV –ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий амалий анжумани. Тошкент. 2016 йил 15-16 апрель.с.108-111.
 1. Mamatov F. -TIMI talabasi. “Dizel dvigatellarining taminlash tizimini takomillashtirish”.“Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзу-сидаги анъанавий XV–ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий амалий анжумани. Тошкент. 2016 йил 15-16 апрель.117-118 б.
 2. Абдураҳмонов А.А. –ТИМИ талабаси. “Водород двигатели истиқболи, ёхуд “келажак ёнгилғиси водород”. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV –ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий амалий анжумани. Тошкент. 2016 йил 15-16 апрель. 25-27 б.
 1. Raupov M. -TIMI talabasi. “Porshen halqalarini ish muddatini oshirish bo’yicha tavsiyalar ishlab chiqish”. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV-ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий амалий анжумани. Тошкент. 2016 йил 15-16 апрель.с.118-120.
 2. Shamsiyev M. -TIMI talabasi. “TTZ-60.11 traktorining sovitish tizimini takomillashtirish”.“Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV–ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талаба-ларнинг илмий амалий анжумани. Тошкент. 2016 йил 15-16 апрель.с.120-122.
 3. Усмонов К.Э.- ТИМИ изланувчиси, Аминов Б.А.– магистрант, Омонов Х.–талабаси. “Биoгaз чиқиндисидaн ўғит ва oзуқa сифaтидa фoйдaлaниш”. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV –ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий амалий анжумани. Тошкент. 2016 йил 15-16 апрель.с.122-124.
 4. Аминов Б. –ТИМИ магистранти. “Тупроқ мелиоратив ҳолатини яхшилаш масалалари”. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV–ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талаба-ларнинг илмий амалий анжумани. Тошкент. 2016 йил 15-16 апрель.с.124-128.
 5. Игамбердиев А.К., Солижонов С.Э., Аминов Б., Игамбердиева Ш., Хаитбоев О. “Ғўза қатор орасини чуқур юмшатувчи ишчи қисм параметрларини асослашнинг назарий асослари”.“Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзу-сидаги анъанавий анжуман мақолалар тўплами. II –Қисм. Тошкент, 2016.-98-103 б.
 1. Усмонов Т.У.,Каримов М.С., Мирзаахмедов М., Раҳимов Л. “Вақтинчалик канал қирғоғини зичловчи ишчи жиҳоз кўрсаткичларини асослаш”. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV- ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжуман .Тошкент, 2016 йил 15-16 апрел.с.105-107 б.
 2. Аминов Б.А., Солижонов С.Э. –ТИМИ магистрантлари.“Бульдозер ишчи жиҳози конструкцияси бўйича патентлар таҳлили”. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV –ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий амалий анжумани. Тошкент. 2016 йил 15-16 апрель. 27-30 б.
 3. Газарян А. –Магистр ТИИМ. “Анализ методов восстановления отверстий коренных опор блока цилиндров”.“Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV –ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий амалий анжумани. Тошкент. 2016 йил 15-16 апрель. 35-37 б.
 1. Джураев Н.Т., Солижонов С.Э. “Узун бўйли текислагичга юмшатувчи қурилмани қўллаш”. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV –ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий амалий анжумани. Тошкент. 2016 йил 15-16 апрель. 37-38 б.
 1. Джураев Н.Т., Солижонов С.Э. “Мелиоратив машиналарга сервис хиз-мат кўрсатишни ташкиллаштириш”. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV–ёш олимлар, магистрантлар ва иқти-дорли талабаларнинг илмий амалий анжумани. Тошкент. 2016 йил 15-16 апрель. 38-40 б.
 2. Жураева С.Ю. –ТИМИ талабаси. “Тракторларнинг эргономик хусусиятлари ва уларнинг кўрсаткичлари”. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замона-вий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV–ёш олимлар, магистрантлар ва иқ-тидорли талабаларни илмий амалий анжумани. Т. 2016 йил 15-16 апрель. 42-45 б.
 3. Анваров А.А.-ТИМИ талабаси. “ТТЗ-60К-10 тракторининг бўйлама ҳаракатидаги турғунлигини ошириш”. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV–ёш олимлар, магистрантлар ва иқти-дорли талабаларнинг илмий амалий анжумани. Т. 2016 йил 15-16 апрель. 30-32 б.
 4. Мажитова Н., Мамирова М. –ТИМИ талабалари. “Ўзмелиомашлизинг” ДЛК-нинг қишлоқ хўжалигини мелиоратив техникалар билан таъминлашдаги роли”. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV –ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий амалий анжумани. Тошкент. 2016 йил 15-16 апрель. 48-51 б.
 5. Мажитова Н., Мамирова М. –ТИМИ талабалари. “Хорижда фермер хўжаликлари ва уларнинг техникалар билан таъминланиш даражаси”. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV–ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий амалий анжумани. Тошкент. 2016 йил 15-16 апрель. 53-55 б.

Методик кўрсатмалар:

 1. Игамбердиев А.К.“Экспериментни режалаштириш” фанидан мустақил ишларни бажариш учун методик кўрсатма. ТИМИ, Тошкент, 2016.-48 б.
 2. Каримов М.С.. Усманов Т.У.,Бекчанов Ф.А. Методические пособие для выполнения курсового проекта по дисциплине “Мелиоративные машины”. Т.ТИИМ, 2016г.-49с.
 3. Усманов Т.У.,Каримов М.С. Методические указания для выполнения практических работ по дисциплине «Строительные и мелиоративные машины». ТИМИ босмахонаси, Тошкент, 2016,78 б.
 4. Усманов Т.У., Фырлина Г.Л., Атажонов А.У. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Веделение в специальность» Типография ТИИМ, Ташкент 2016, 24 стр.
 5. Ли А.С.,Шарипов З.Ш.,Мардонов Ш.Х. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине “Эксплуатация мелиоративно-строитель-ных машин и технический сервис”. Типография ТИИМ, Ташкент 2016, 52 стр.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ва бошқа тармоқ институтлари билан ҳамкорликда талабаларни тажриба-конструкторлик ва илмий-тадқиқот ишларига жалб қилиш

2016 йилда “Ўзмелиомашлизинг” ДЛК-си, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги илмий тадқиқот институти, “ЎзМЭИ” илмий тадқиқот институти, ТошДАУ- нинг етакчи олимлар билан ҳамкорлик ишлари олиб борилмоқда.

Улар БМИ ва МД-ларга илмий раҳбар этиб тайинландилар ва ДАК-га раис ва аъзолар сифатида иштирок этдилар.

2017 йил учун ИТИ режаси

Кафедрада 2017 йилда 3 та давлат амалий гранти бўйича (лойиҳа) ҳамда 2 та Давлат бюджет бўйича илмий-тадқиқот ишларни амалга оширилади:

 1. ҚХА-3-015 “Сув хўжалигида қўлланиладиган марказдан қочма насос деталлар ресурсини тиклаш технологиясини модернизациялаш”. Илмий раҳбар – т.ф.д., академик Ш.У.Йўлдошев.
 2. ҚХА-3-019 “Энергия ва ресурс тежамкор, универсал картошка экиш машинасини яратиш ва ишлаб чиқиш” Илмий раҳбар – доц., А.А.Дускулов.
 3. ҚХА-3-018 “Энергияни тежайдиган ва тупроқни ҳимоя қиладиган юмшатгич-ротацион ишчи органли комбинациялашган агрегатни ишлаб чиқиш” Илмий раҳбар – т.ф.д., Б.С.Мирзаев.
 4. “Мелиорация машиналарига техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш марказларини ташкил этиш ва жиҳозлаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш (“Мелиомашлизингсервис” шўъба корхонаси мисолида)”. Илмий раҳбар т.ф.д. профессор Ш.У.Йўлдошев ва доц.З.Шарипов.
 5. Ғўза ораси тупроғига кузги буғдой экиш олдидан ишлов бериш технологияси ва техник воситасини такомиллаштириш. (1-босқич). Илмий раҳбар-т.ф.н.,доц.К.Игамбердиев.
 6. ”Суғориш каналларини чўкинди ва ўсимликлардан тозаловчи иш жиҳозининг параметрларини асослаш” (1-босқич). Илмий раҳбар- катта ўқитувчи Т.У.Усманов

Кафедра ходимлари

Фото

Ф.И.Ш

Илмий унвони ва лавозими

Тел.рақами ва Е-mail (хошига кўра)

 

Шарипов Зайниддин Шарипович

Кафедра мудири, Т.ф.н. доцент

+99890 941-50-92

Йўлдошев Шукурулло

Убайдуллаевич

 

Т.ф.д. профессор

+99871 237-09-97

 

Эргашев Рустам Рахимович

Т.ф.н. доцент

+99890 961-25-92

 

Марупов Исожон Марупович

Т.ф.н. доцент

+99871 223-73-23

 

Ли Афанасий

Т.ф.н. доцент

+99897 731-48-86

 

Абдурасулов Мухтаржон Абдурасулович

Т.ф.н. доцент

+99891 191-93-91

 

Игамбердиев Асқар Кимсанович

Т.ф.н. доцент

+99894 645-24-98

 

Худаев Иброхим

Т.ф.н. доцент

+99890 918-98-90

 

Норов   Бегмат   Холматович

Т.ф.н.доцент

+99893 582-83-81

 

Усмонов Тохир   ХХХ

Катта ўқитувчи

+99894 691-98-32

 

Каримов Мақсуд Самадович

Катта ўқитувчи

+99890 958-77-66

 

Усмонов Камолиддин Эшкулович

Катта ўқитувчи

+99890 348-90-74

 

Холиқова Наргиза

Абдувалиевна

 

 

Ассистент

 

+99890 348-86-48

 

Хакимов Баходир

Бозорович

Ассистент

+99890 959-98-35

 

Ғанибоева Эргашхон Маматўраевна

Ассистент

+99890 905-75-70

 

Қўзиев Улуғбек Таджиевич

Ассистент

+99890 351-26-02

 

Мардонов Шерзод Халилович

Ассистент

+99890 945-46-68

 

Бобожонов Лазиз Қобулович

Ассистент

+998943 469-33-33

 

Махмудов Хусанбой Султонхўжаевич

Ассистент

+99894 677-60-76

 

Бекчанов Фахриддин Атабаевич

Ассистент

+99890 990-32-79

Джураев Носир Тохирович

Ўқув устаси

+99897 447-64-46