Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ҳузуридаги DSc. 27.06.2017.Т.10.02 рақамли илмий кенгаши тегишли ихтисосликлар бўйича малакавий имтихонлар комиссиялари таркиби

 

05.09.06 – “Гидротехника ва мелиорация қурилиши” ихтисослиги бўйича

Т/р

 

Фамилияси, исми,

отасининг исми

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони,  ихтисослик шифри
1. Бакиев Машариф Рузметович

(раис)

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра мудири, техника фанлари доктори, профессори, 05.09.06
2. Гловацкий Олег Яковлевич

(раис ўринбосари)

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти, лаборатория мудири, техника фанлари доктори, профессор, 05.09.06
3 Хасанов Бахриддин Баратович

(илмий котиб)

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, факультет декани, техника фанлари доктори, профессор, 05.09.06
4. Султанов Тохиржон Зокирович Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, илмий ишлар бўйича проректор, техника фанлари доктори, 05.09.06
5. Мирсаидов Мирзиёд Мирсаидович Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра мудири,  техника фанлари доктори, профессор, 05.09.06
6. Бозоров Дилшод Раимович Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, 05.23.09
7. Янгиев

Асрор Абдихамидович

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра профессори,  техника фанлари доктори, доцент, 05.09.06

 

05.09.07 – “Гидравлика ва мухандислик гидрологияси”  ихтисосликлари бўйича

Т/р

 

Фамилияси, исми,

отасининг исми

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони,  ихтисослик шифри
 

1.

Арифжанов Айбек Мухамеджанович

(раис)

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти Гидравлика кафедраси мудири, техник фанлар доктори, профессор, 05.09.07
2. Махмудов Эрназар Жумаевич

(раис ўринбосари)

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти етакчи илмий ходими, техника фанлари доктори, 05.09.07
3. Бозоров Дилшод Раимович Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти Гидравлика кафедраси профессори, техника фанлари доктори, 05.09.07
4. Ризаев Абдумалик Набиевич Тошкент темир йўл мухандислари институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, 05.09.07
5. Хужаев Исматилла Хушевич ЎзР ФА Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти етакчи илмий ходими, техника фанлари доктори,  05.09.07
6. Хикматов Фазлиддин Ўзбекистон Миллий университети, кафедра мудири, география фанлар доктори, профессор, 05.09.07
7. Худаяров Бахтияр Алимович

 

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра мудири,  техника фанлари доктори, профессор, 01.05.02

 

 

06.01.02 – “Мелиорация ва суғорма дехқончилик” ихтисослиги бўйича

Т/р

 

Фамилияси, исми,

отасининг исми

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони,  ихтисослик шифри
 

1.

Салохиддинов Абдулҳаким Темирхўжаевич

(раис)

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра мудири,  техника фанлари доктори, профессор, 06.01.02
2. Хамидов Мухаммадхон Хамидович

(раис ўринбосари)

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра профессори, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори,  06.01.02
3. Муродов Рустам Анварович

(илмий котиб)

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, Ўқув методика бошқармаси бошлиғи,  техника фанлари доктори, 06.01.02
4. Икрамов Рахимжан Каримович

 

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти, лаборатория мудири, техника фанлари доктори, профессор, 06.01.02
5. Рахимов Шавкат Хударгенович

 

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти, етакчи илмий ходим, техника фанлари доктори, профессор, 06.01.02.
6. Серикбаев Бакир Серикбаевич

 

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, 06.01.02
7. Худаяров Бахтияр Алимович

 

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра мудири,  техника фанлари доктори, профессор, 01.05.02

 

06.01.10 – “Ер тузиш, кадастр ва ер мониторинги” ихтисослиги бўйича

Т/р

 

Фамилияси, исми,

отасининг исми

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони,  ихтисослик шифри
1. Авезбаев Садулла

(раис)

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра профессори, иқтисод фанлари доктори, 06.01.10
2. Чертовицкий Александр Степанович

(раис ўринбосари)

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра профессори,  иқтисод  фанлари доктори, 06.01.10
3 Рахмонов Косимджон (илмий котиб) Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра доценти, иқтисод фанлари номзоди,  06.01.10
4. Сафаров Эшкобил Юлдашевич Ўзбекистон Миллий университети, кафедра мудири,  техника фанлари доктори, профессор, 06.01.10
5.  Бабажанов Аллаберган Рузимович Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра доценти, иқтисод фанлари номзоди, 06.01.10
6. Мусаев
Илхом Мақсудович
Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандис-лари институти, кафедра мудири, техника фанлари номзоди, доцент, 06.01.10
7. Худаяров Бахтияр Алимович

 

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра мудири,  техника фанлари доктори, профессор, 06.01.10

 

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ҳузуридаги DSc. 27.06.2017.Т.10.01 рақамли илмий кенгашга тегишли ихтисосликлар бўйича малакавий имтиҳонлар комиссиялари таркиби

 

05.07.01 – “Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари, қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш” ихтисослиги бўйича

Т/р

 

Фамилияси, исми,

отасининг исми

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони,  ихтисослик шифри
1. Ахметов

Адилбек

Агабекович

(раис)

“Трактор” Махсус конструкторлик бюроси, илмий текшириш ва тажриба конструкторлик ишларини мувофиқ-лаштириш бўйича бош мутахассис,  техника фанлари доктори, катта илмий ходим, 05.07.01
2. Худаяров

Бердирасул

Мирзаевич

(раис ўринбосари)

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра мудири, техника фанлари доктори, доцент, 05.07.01
3 Шоймардонов

Бахтиёр

Пардаевич

Ўзбекистон Республикаси техника ва технологияларни синаш сертификациялаш Давлат Маркази бош директори, техника фанлари доктори, профессор, 05.07.01
4. Шоумарова

Мухайё

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра профессори, техника фанлари номзоди, 05.07.01
5. Абдиллаев

Тулеген

Абдиллаевич

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра доценти, техника фанлари номзоди, 05.07.01
6. Тўхтақўзиев Абдусалим

 

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий-тадқиқот институти, лаборатория раҳбари, техника фанлари доктори, профессор, 05.07.01
7. Игамбердиев

Асқар

Кимсанович

(илмий котиб)

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра доценти,  техника фанлари номзоди, 05.07.01

 

05.07.02 – “Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация техникаларини ишлатиш,

тиклаш ва таъмирлаш” ихтисослиги бўйича

Т/р

 

Фамилияси, исми,

отасининг исми

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони,  ихтисослик шифри
 

1.

Йўлдошев

Шукрулло Убайдуллаевич

(раис)

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра профессори,  техника фанлари доктори, академик, 05.07.02
2. Шарипов

Қўнғирот

Авезимбетович

(раис ўринбосари)

Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети, проректор, техника фанлари доктори, профессор, 05.07.02
3. Худойбердиев

Толибжон

Солиевич

Андижон қишлоқ хўжалиги институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор,  05.07.02
 

4.

Ташболтаев

Махамад

Тожалиевич

 

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий-тадқиқот институти, илмий ишлар бўйича директор  ўринбосари, техника фанлари доктори, профессор, 05.07.02
5. Нуриев

Карим

Катибович

Гулистон давлат университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, 05.07.02
6. Шообидов

Шорахмат

Асқарович

Тошкент давлат техника университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, 05.07.02
7. Норов

Бегмат

Холматович

(илмий котиб)

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, факультет декани, техника фанлари номзоди, доцент, 05.07.02

 

08.00.04–«Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти» ихтисослиги бўйича малакавий имтиҳонни қабул қилиш комиссияси

 ТАРКИБИ

Т/р

Ф.И.Ш.

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони,

ихтисослик шифри

 

1. Хушматов Норқул Садуллаевич

(раис)

Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги илмий ишлаб чиқариш маркази, Бош илмий котиб, иқтисод фанлари доктори, профессор, 08.00.04
2. Чориев Қурбон

Амирович

(раис ўринбосари)

Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти илмий- тадқиқот институти, бош илмий ходими, иқтисод фанлари доктори, профессор, 08.00.04
3. Умаров Сухроб Рустамович

(котиб)

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандис-лари институти, кафедра доценти, иқтисод фанлари номзоди, доцент 08.00.04
4. Гулямов Саидасрор Саидахмедович Тошкент давлат аграр университети, кафедра профессори, иқтисод фанлари доктори, профессор, 08.00.04
5. Салимов Бахтиёр Таджиевич Тошкент давлат иқтисодиёт университети, кафедра профессори, иқтисод фанлари доктори, профессор 08.00.04
6. Нигматжанов Учқун Холметович Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандис-лари институти, кафедра профессори, иқтисод фанлари доктори, 08.00.04
7. Хакимов

Абдурашид Хамдамович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети, кафедра доценти, иқтисод фанлари номзоди, доцент 08.00.04

 

Қишлоқ хўжалиги йўналиши бўйича “Чет тили (инглиз)” фанидан малакавий имтиҳонни қабул қилиш комиссияси таркиби

Т/р Ф.И.Ш. Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони
1. Салохиддинов Абдулҳаким Темирхўжаевич (раис)

 

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра мудири, техника фанлари доктори, профессор
2. Баратов Рустам Жалилович

(раис ўринбосари)

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра доценти, техника фанлари номзоди
3. Махмудов Хурсанд Алиевич (илмий котиб) Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра мудири
4. Пулатов Алим Салимович Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, марказ бошлиғи, техника фанлари номзоди, доцент
5. Муродов

Рустам Анварович

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, Ўкув методика бошқармаси бошлиғи, техника фанлари доктори
6. Ширинова Нилуфар Джаббаровна Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра доценти, филология фанлари номзоди
7. Саъдуллаева Нилуфар Азимовна Ўзбекистон Миллий университети, инглиз филологияси кафедраси доценти, филология фанлари номзоди