Kafedralar ro'yxati

Iqtisodiyot va menejment fakulteti:

 

Gidromelioratsiya fakulteti:

 

Gidrotexnika qurilishi fakulteti:

 

Gidromeliorativ ishlarini mexanizatsiyalash fakulteti:

 

Qishloq xo’jaligini mexanizatsiyalash fakulteti:

  • Qishloq xo’jaligi mashinalari
  • Traktorlar va avtomobillar
  • Mashinalardan foydalanish va ta’mirlash
  • Umumtexnik fanlar

 

Qishloq va suv xo’jaligini avtomatlashtish va elektrlashtirish fakulteti:

 

Yerdan foydalanish va yer kadastri fakulteti: