ифKафедра мудири 

ф-м.ф.н.,

Исламов Бахтиёр Хайдарович

 

Тел:+99871 237-19-13

 

 

Kафедра тарихи

Физика кафедраси 1934 йилдан ўз фаолиятини бошлаган. «Физика» кафедрасига тажрибали ўқитувчилардан бири П.П.Горбачев мудирлик қилган. 1949-1971 ўқув йилларида эса физика кафедрасига ф.м.ф.н. Н.З.Зокиров мудирлик қилган.

1971-1983 йилларда кафедрага ф.м.ф.н. В.С.Масагутов, 1983-1997 йилларда кафедрага Г.И.Мухамедов мудирлик қилди. Шу давр ичида кафедра ходимларидан 14 киши номзодлик ва бир киши докторлик диссертациясини ёқладилар. 1961 йилда фан номзодлари бешта бўлса 1994 йилда эса уларнинг сони 16 тага етди. 1997-2013 йилларда кафедрага профессор З.Каримов раҳбарлик қилди. Бу вақтда 2 та докторлик ва 1 та номзодлик диссертациялари ҳимоя қилинди. 2013 йилнинг ноябр ойидан бошлаб Ҳ.Бахронов кафедра мудири этиб тайинланди.

1938 йилда “Тупроқшунослик ва кимё” кафедраси ташкил қилинган. Унга Н.В.Багданович ва Л.П.Розовлар 1947 йилгача раҳбарлик қилишган. 1947-1956 йилларда “Кимё” кафедраси ташкил этилди ва кимё фанлари доктори Ю.Т.Тошпўлатов, 1956-1969 йилларда доцент С.И.Иброхимов, 1969-1983 йилларда профессор Н.Х.Мақсудов, 1983-1988 йилларда профессор Ш.Н.Нажмиддинов, 1988-1991 йилларда профессор С.И.Искандаров, 1991-1994 йилларда доцент С.Н.Косолапова раҳбарлик қилишди.

1994 йил 1 сентябрдан бошлаб эса «Физика» ва «Кимё» кафедралари қўшилиб унга «Умумий физика ва кимё» кафедраси деб ном берилди. Кафедра аъзолари барча мавжуд имкониятларни талабаларнинг физика ва кимё фанларидан билим савияси ва сифатини, ҳамда қобилиятини ўстирувчи ўқув жараёнини такомиллаштиришга йўналтирдилар.

1997 йил май ойидан бошлаб «Умумий физика ва кимё» кафедрасига доц. З.Ш.Каримов мудирлик қилган.

2000 йил август ойидан бошлаб «Умумий физика ва кимё» кафедраси «Физика» ва «Кимё» каферасига ажралди. Физика кафедрасига доцент З.Каримов, кимё кафедрасига академик С.И.Искандаров кафедра мудири этиб тайинланди. 2004 йил сентябридан бошлаб «Физика» ва «Кимё» кафедралари қўшилиб «Физика ва кимё» кафедраси ташкил қилинди. 2004 йил сентябр ойидан 2013 йил октябр ойигача «Физика ва кимё» кафедрасига проф. З.Каримов раҳбарлик қилди. Бу йиллар давомида кўплаб методик ишлар чоп қилинди ва илмий-тадқиқот ишлари олиб борилди.

Кафедранинг услубий ишлари олий таълимда физика ва кимё фанларини ўқитиш услубларини такомиллаштиришга қаратилгандир.

Кафедра аъзолари томонидан: кимё фанидан битта дарслик (профессор Н.Х.Мақсудов), физика фанидан битта (доцент Д.Х.Усманова) ва кимё фанидан бешта (профессор Н.Х.Мақсудов, академик С.И.Искандаров, Я.З.Рахмонзода) ўқув қўлланмалар, 2008 йилда профессор З.Каримов ва Ҳ.Н.Бахронов томонидан «Umumiy fizika kursidan masalalar to’plami», З.Каримов, Ш.М.Камолхўжаев ва М.Таштановалар муаллифлигида «Замонавий табиий билимлар концепсияси» фанидан ва Г.Ахмеджанов, З.Каримов муаллифлигида «Концепция современного естествознания» фанидан ва профессор Г.И.Мухаммедов таҳрири остида З.Каримов, Қ.Комилов муаллифлигида «Гидрокимё» фанидан ўқув қўлланмалар чоп этилди, 130 дан ортиқ услубий қўлланма ва кўрсатмалар тайёрланди. 2013-2014 йил ўқув йилларида ўзбек ҳамда рус тилларида ўқув-услубий мажмуа тайёрланда ва чоп этилди.

Кафедрада профессор Г.И.Мухаммедов раҳбарлигида бошланган ва ҳозиргача давом этиб келаётган «Янги интерполимер комплексларни олиш уни физикавий ва кимёвий хоссаларини ўрганиш, уларни қишлоқ ва сув хўжалигида қўллаш» мавзусида   илмий ишлар олиб борилди. Илмий тадқиқот ишларининг натижаси асосида 1991 йилда Г.И.Мухамедов докторлик диссертациясини муваффақиятли ҳимоя қилиб кимё фанлари доктори даражасини олди. Интерполимер комплексларни олиш, уларнинг хоссаларини ўрганиш уларни қишлоқ ва сув хўжалигида кенг миқёсда тадбиқ этиш бўйича қуйидаги кафедра ходимлари М.М.Хафизов, Б.П.Булатов, С.Я.Иноғомов, Мона Али-Баракат, М.И.Мирахмедова, А.Ахмедов номзодлик диссертацияларини ҳимоя қилдилар. Изланишлар давомида рентген нури дифракциясидан фойдаланиб монокристалл моддаларнинг (яъни органик ва композицион материалларнинг) структураси ва хоссалари ўрганилди.

Олинган илмий натижалар бўйича 2002 йилда кафедра мудири доцент З.Ш.Каримов, 2004 йилда М.Хафизов ўзларининг докторлик диссертацияларини мувоффақиятли ҳимоя қилдилар.

Ҳозирги вақтда «Янги интерполимер комплексларни олиш уни физикавий ва кимёвий хоссаларини ўрганиш, уларни қишлоқ ва сув хўжалигида қўллаш» ва «2-хлорфосфон кислотасининг амино бирикмалари асосида пестицидлар синтези ва уларнинг физиологик хусусияларини текшириш» мавзуларида илмий иш олиб борилди. Бажарилган ишлар натижасида, кўпгина илмий хулосалар ва технологиялар хаётга тадбиқ қилинган. Масалан, КХА-7-069 «Синтез интерполимерных комплексов (ИПК) и разработка водосберегающих технологий полива хлопчатника на основе ИПК» гранти ундан ташқари “Модернизация используемых физико-химических методов для улучшение качества минерализованных вод” мавзусида илмий-текшириш ишлари олиб борилмоқда. Доцент Г.Ахмеджанов томонидан «Водный режим почвы и водосберегаюшие технологии полива хлопчатника» монографияси ёзилди. Юқорида кўрсатилган илмий-текшириш ишларининг обектлари Бухоро вилояти Ғиждувон тумани далалари, шунингдек ЎзМУга қарашли Ботаника боғи ҳисобланади. Кафедра ўқитувчилари томонидан ЎзР патент агентлигига иккита талабнома берилган. Охирги йилларда бешта патент олинди. КХА грант ва давлат буюджети мавзулари бўйича қуйидаги профессор-ўқитувчилар илмий тадқиқот ишлари олиб боряптилар: доцентлар Г.Ахмеджанов, Ҳ.Бахронов, доц. Б.Кодиров, А.Дўсматова катта ўқитувчилар З.Бекназарова, Б.Исломов, А.Ахмедов ва бошқалар.

Кафедра ўқитувчилари томонидан «Физика», «Кимё», “Аналитик кимё” ва “Физколлоид кимё” фанларидан маъруза, лаборатория, амалий машғулот дарслари олиб борилади. Ҳозирги вақтда кафедрада 15,5 та штат мавжуд бўлиб, жумладан 6 та доцент, 5 та катта ўқитувчи ва 3 та ассистент, 3 та ўриндошлик асосидаги ассистентлар фаолият кўрсатмоқдалар.

Кафедрага 2016 йил июл ойидан бошлаб ф-м.ф.н., Исламов Бахтиёр Хайдарович раҳбарлик қилиб келмоқда.

Кафедранинг ўқув – услубий, илмий ишлар борасида эришган ютуқлари

Кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан олиб борилган илмий тадқиқот натижалари асосида тайёрланган мақолалар Республикамиз ва чет эл илмий журналларида чоп этилган. Кафедрада 3 та докторлик диссертацияси, 17 та номзодлик диссертацияси ҳимоя қилинди, 5 та монография, 15 та ўқув қўлланма, 100 дан ортиқ методик қўлланма, 200 дан ортиқ илмий мақолалар чоп этилган. Кафедрада бажарилган илмий тадқиқот ишлари натижалари асосида 2010 йилдан сўнг Ўзбекистон Республикаси Патент идорасининг 5 та гувоҳномаси олинган.

Хамкорлик доирасида бажарилаётган ишлар

Кафедра профессор–ўқитувчилари Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг “Умумий ва ноорганик кимё” институти, “Ўсимлик моддалари кимёси” институти, “Биоорганика институти”, “Тошкент фармацевтика” институти, “Ўзбекистон Миллий университети” ва бошқа илмий текшириш институтлари билан ҳамкорликда илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда ва илмий мақолалар чоп этилмоқда.

Кафедрада ўтиладиган фанлар

Фаннинг номи Фан хақида қисқача маълумот
1 Физика Физика фанининг асосий вазифаси материянинг тузилишини ва материя ҳаракатининг энг умумий кўринишлари, физикавий қонуниятлар, моделлар, гиппотезалар, физик ҳодисаларни табиий шароитларда ва сунъий шароитларда, яъни лаборатория шароитларида тушунтириш, олимлар томонидан ўтказилган тажрибалар ва назарий хулосалар асосида оламнинг ҳозирги замон илмий манзарасини талабалар тасаввурида хосил қилиш.
2 Кимё Кимёнинг асосий тушунча ва қонунларини ўргатади.
3 Аналитик кимё. Физколлоид кимё Аналитик кимёнинг сифатий ва миқдорий таркибининг асосларини, физколлоид кимёвий бирикмаларнинг номенклатураси, тузилиши, реакциялари изомериясини ўргатади.

Кафедрада олиб борилаётган илмий-тадқиқот ишлари

Илмий тадқиқот ишлари мавзуси Мақсад ва вазифалари тўғрисида қисқача маълумот
1 КХА 7-069 «Синтез интерполимерных комплексов (ИПК) и разработки водосберегающих технологий полива хлопчатника Республикамизда мавжуд бўлган хом ашёлардан фойдаланиб полимер–полимеркомплексни ҳосил қилиш ва уни физик, механик ва кимёвий хоссаларини ўрганиш. Олинган поликомплекс тупроқни эррозиядан сақлашга, майда зарраларни учишини олдини олишга ҳамда суғоришда сувни иқтисод қилишда қўллаш мумкингини аниқлаш.
2 «Синтетик цеолитлар ва глин минералларнинг адсорбцион ва асосий термодинамик хоссаларини тадқиқ қилиш» ZSM-5 типидаги цеолитларларнинг адсорбция жараёнини тажрибада ўрганиш, синтетик цеолитлар ва глин минералларда газ ва буғларнинг адсорбцияланиши механизми ва энергетик хусусиятлари тадқиқ қилиш.
3 «Получение некаторих дефолирующи активных веществ на основе производных б-хлор этилфосфоновой кислоты и определение их физико-химических свойств» Пахта дефоляцияси сифатини транспирацияга боғлиқлигини ўрганиш бўйича кичик дала тажрибаларини ўтказиш, ИПК таркибида минерал ўғитлар қишлоқ хўжалиги экинларини суғориш жараёнида иқтисод қилинишини ўрганиш.
4 «Преработка отходов шелкавой промышленности и получение композиционних материалов на их основе» Тўқимачилик саноати чиқиндилари асосида полимер композицион материаллари олиш ва унинг физика-кимёвий хоссаларини ўрганиш, олинган натижалар асосида полимер композицион материалларини ишлаб чиариш жараёнларида тадбиқ этиш

     

Илмий мақола, монография, ўқув қулланма ва дарсликлар.  

 1. Каримов, З.Ф. Бекназарова «Пространственное строение соединений краун-эфиров и анилидов». 2016 г, ТИИМ. 7.б.т.
 2. А.Дўсматова «Координационные соединения сукцинатов ряда 3d-металлов с некоторыми гетероциклическими лигандами» (“Гетероциклик лигандларни айрим 3d-металлар сукцинатлари билан координацион бирикмалари). 2016 г ТИИМ. 9.0 б.т

Халкаро илмий журналларда

 1. Umid R. Rustamov, Dejun Fu. “Magnetooptikal spectrometer based on photoelastic modulator with optikal feeback and its application in stady of f-elektron materials”. Международный научный журнал. “Optical Materials” Kитай. № 55, 2016, стр 115-120.
 2. Бекназарова, М. Турдибоева «Выделение эндемичных штаммов грибов и ризосферы корней хлопчатника». Международный научный журнал. «Молодой ученый» , (Россия, Казань) № 12, 2016, стр 1098-1099. З. Бекназарова, Г. Ахмеджанов «Создание эффективных дефолиантов и разработки на их основе улучшенных композиций препаратов». Международный научный журнал. «Молодой ученый», (Россия, Казань) № 11, часть V, 2016, стр 582-583.
 3. Ғ.Ахмеджанов, Гадаев Н.Н. Дождевальный полив – качественный метод водосбережения. Международный научный журнал. «Молодой ученый», (Россия, Казань) № 10 2016, с. 419-421, №5, 2016
 4. Ғ.Ахмеджанов., З.Саидахмедова., З.Бекназарова. О некоторых экологических проблемах методах их предотвращения Международный научный журнал. «Молодой ученый», (Россия, Казань) № 6 2016, с. 346-347,
 5. Тухтаева “Исследование по изучение зависимости по электропровондости от влажности хлопкового волокна ” Международный научный журнал. «Молодой ученый», (Россия, Казань) № 12, чась XI., C 1090-1091.

Республика илмий журналларда:

 1. Исламов Б.Х., Ахмедов А.М., Рахмон-Заде. Жидкокресталлические высокопрочные волокна. Журнал. «Технологии XXI-века» № (33) 2016г. с.8-10
 2. Рахимов Д.А., Кораблева Н., Жауынбаева К., Курбанова А. ICP-Масс-спектральный анализ элементного состава клубней топинамбура- Helianthus tuberosus. Журнал «Standart» №2 2016г. С.25-26

Халкаро илмий анжуманлар тупламларида:

 1. М.А.Фаттахов., Б.Х.Исламов., Ш.Н.Эрназаров., А.М.Ахмедов.   Исследование влияния электрического поля на процесс запаривание коконов. Материалы Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы инновационных технологий в развитии химической, нефте-газовой и пишевой промышленности» г.Ташкент,. 26-27 мая 2016 г. с.127-128.
 2. М.А.Фаттахов., Б.Х.Исламов., Ш.Н.Эрназаров., А.М.Ахмедов.   Способ размотки коконов в электрическом поле. Материалы Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы инновационных технологий в развитии химической, нефте-газовой и пишевой промышленности» г.Ташкент,. 26-27 мая 2016 г. с.129-130.
 3. Б.Х.Исламов., И.Т.Алибеков., А.М.Ахмедов., Б.К.Кодиров   Исследование молекулярной ориентации натурального шелка. Материалы Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы инновационных технологий в развитии химической, нефте-газовой и пишевой промышленности» г.Ташкент,. 26-27 мая 2016 г. с.56-58.

Республика ва олий ўқув юрти миқёсидаги анжуман тўпламларида:

 1. Ахмеджанов Г и др. Качественный полив – залог водосбережения “Республика илмий анжумани материаллари тўплами”, Термез ш, 2016й, 488-489 бет
 2. Ходжибеков С. Комилов К.Ў. Педагогик технологияларни кимё амалий машғулотларга тадбиқи. “Кимё фаниинг долзарб муаммолари ва унинг ўқитишда инновацион ттехнологиялар” мавзусидаги Республика илмий амалий анжумани материаллари (чет эллик олимлар иштирокида.) Тошкент 2016 йил 30-31 март.
 3. Ходжибеков С. Комилов К.Ў. Кимё машғулотларида Кейс технологиясидан фойдаланиш. “Кимё фаниинг долзарб муаммолари ва унинг ўқитишда инновацион ттехнологиялар” мавзусидаги Республика илмий амалий анжумани материаллари (чет эллик олимлар иштирокида.) Тошкент 2016 йил 30-31 март.
 4. Ходжибеков С. Комилов К.У. Техник олий ўқув юртларида кимё фанини ўқитишда инновацион ёндашиш. “Кимё фаниинг долзарб муаммолари ва унинг ўқитишда инновацион ттехнологиялар” мавзусидаги Республика илмий амалий анжумани материаллари (чет эллик олимлар иштирокида.) Тошкент 2016 йил 30-31 март.
 5. Шарипова Д.Б, Н.Тўхтаева. “Физикани ўқитишда ахборот технологиялардан фойдаланишнинг ўрни ва ахамияти” “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV-ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжумани, мақолалар тўплами, ТИМИ. 123-125 бетлар.
 6. Бекнoзарова З., Буриев C. “Олий таълимда физика фани бўйича лаборатория машғулотларида инновацион таълим методларини қўллаш” “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV- илмий-амалий анжумани, мақолалар тўплами, /3-қисм/ ТИМИ. 430-433 бетлар.
 7. Бекназарова З., Болтаев Ж. “Қишлоқ хўжалик экинларини зараркунанда, бегона ўтлардан ҳимоялашда кимёвий моддалардан фойдаланиш” “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV- илмий-амалий анжумани, Мақолалар тўплами,/1-қисм/ ТИМИ. 221-223 бетлар.
 8. Абдураҳимов Х.А., Абдуллаев А.А. Ўзбекистоннинг фойдаланишга яроқли сув ресурслари. «Кишлок ва сув хўжалиги нинг замонавий муаммолари» мавзусидаги XV анъанавий илмий-амалий анжуман  мақолалар тўплами, Тошкент, TИМИ, 2016, 96-99 бетлар.
 9. Абдураҳимов Х.А., Абдуллаев А.А. — Орол денгизи эхтиёжлари ва экология талаблари. «Кишлок ва сув хўжалиги нинг замонавий муаммолари» мавзусидаги XV анъанавий илмий-амалий анжуман мақолалар тўплами, Тошкент, TИМИ, 2016, 99-101 бетлар.
 10. Abdurahimov X.A. Rahmonov S.I.-TIMI O’zbekistondagi suv resurslarining ekologik holati. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV- ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжуман мақолалар тўплами, Тошкент, TИМИ, 2016, 382-384 бетлар.
 11. Абдураҳимов Х.А.,Хайдаров А. Очистка сточных вод сорбционным методом. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV-ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжуман мақолалар тўплами, Тошкент, TИМИ, 2016, 395-397 бетлар.
 12. Абдураҳимов Х.А.,Хайдаров А. Рассуждение о некоторых факторах вызывающие изменения климата. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV- илмий-амалий анжуман мақолалар тўплами, Тошкент, TИМИ, 2016, 397-400 бетлар.
 13. Абдураҳимов Х.А.,Хайдаров А. Комплексная методика очистки сточных вод. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV- илмий-амалий анжуман мақолалар тўплами, Тошкент, TИМИ, 2016, 400-402 бетлар.
 14. Abdurahimov X.A. Adizov B. Tabiiy va oqova suvlar tarkibi. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги XV- илмий-амалий анжуман мақолалар тўплами, Тошкент, TИМИ, 2016, 403-405 бетлар.
 15. Adizov B.B., Abdurahimov X.A. Oqova suvlarni tozalash uslublari. “География ва ўзбекистон табиий-ресурс салоҳиятини баҳолаш муаммолари” Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Тошкент, ЎзМУ, 2016, 183-185 бетлар.
 16. Бойқулов Ж, Боратов В, Ўролова М – ТИМИ талабалари” илмий рахбар Н.Тухтаева “Ҳозирги замон физикасининг асосий муаммолари “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги нъанавий XV- илмий-амалий анжуман мақолалар тўплами, Тошкент, TИМИ, 2016, 395-397 бетлар.
 17. Шарипова Д.Б. “Физикани ўқитишда ахборот технологиялардан фойдаланишнинг ўрни ва ахамияти” мавзусида илмий раҳбар Н.Тухтаева “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV- илмий-амалий анжуман мақолалар тўплами, Тошкент, TИМИ, 2016, 452-453 бетлар.

Ўқув методик қўлланмалар:

 1. Baxronov H, Islamov B., Axmedov A Qodirov B., “Umumiy fizika kursining Optika bo’limidan laboratoriya ishlarini bajarish bo’yicha uslubiy ko’rsatma”. TIMI bosmaxonasida shop etildi. Тoshkent 2016 yil, 60×84 – 1/16. Hajmi 5.5 b.t. Buyrtma № 512 .
 2. Г.Ш.Каримова, Ё.З.Рохмон-Зода. «Кимё» фанидан лаборатория ишлари, ўқув-услубий қўлланма (1.2.3 бўлим) ТИМИ, Тoshkent 2016 y., Hajmi 9.0 b. t. Buyrtma № 160 .
 3. Г.Ш.Каримова, С.Н.Ходжибеков, А.Д.Дусматова. «Кимё фанидан тест ва масалалар», ўқув-услубий қўлланма. ТИМИ, Тoshkent 2016 y., Hajmi 7.9. b.t. Buyrtma № 159

 

Кафедра ходимлари

Т/р фото Ф.И.О. Илмий даражаси ва лавозими Телефон раками ва

E-mail

 1.  иф

Исламов Бахтиёр Хайдарович

ф-м.ф.н.,

кафедра мудири

+99871 237-19-13

 

2.  

Қодиров Абдуқаюм Ўсарович

ассистент +99871 237-19-17
3.  5 Қодиров Бахтиёр ф.м.ф.н доцент +99871 237-19-17
4.  6 Ахмедов Абдумирхаким к.ф.н доцент +99871 237-19-17
5.  7 Саидахметова Замира п.ф.н., доцент +99871 237-19-17
6.  8 Абдурахимов Хожиакбар к.ф.н. доцент +99871 237-19-17
7.  9 Тўхтаева Назира Катта ўқитувчи +99871 237-19-17
8.  

Тилавбоева Дилноза Алламбергеновна

ассистент +99871 237-19-17
9.  12 Ходжибеков Садриддин к.ф.н., доцент +99871 237-19-17
10.  13 Бекназарова Замира Катта ўқитувчи +99871 237-19-17
11.  14 Рустамов Умид

к.ф.н.

ассистент

+99871 237-19-17
12.  

Косимова огулхон Хакимджановна

ассистент

+99871 237-19-17
13.  16 Курбонова Айпара

к.ф.н

ассистент

+99871 237-19-17
14.  17 Рахмон-Зода Яндур Кабинет мудири +99871 237-19-17