1Кафедра мудири

Махмудов Хурсанд Алиевич

Тел: +99871 237 19 43

 

 

 

Кафедра ҳақида маълумот.

“Инглиз тили” кафедраси “Ўзбек тили ва чет тиллар” кафедраси таркибидан 2013 йилнинг декабрь ойи охирида ажралиб чиқди ва 2014 йилнинг январь ойидан бошлаб мустақил кафедра сифатида фаолият кўрсата бошлади. Аввалги кафедра таркибида инглиз тили билан бирга немис, француз, ўзбек ва рус тиллари ҳам мавжуд эди. Кафедрага 2014 йил 5 январдан катта ўқитувчи Маҳмудов Хурсанд Алиевич раҳбар этиб тайинланди.

Кафедрада 4 катта ўқитувчи, 17 нафар ўқитуввчилар ҳамда 2 нафар лаборант ва кабинет мудири меҳнат қилмоқда. 2014 йилдан бошлаб инглиз тили кафедраси проофессор-ўқитувчилари “Инглиз тилини ўргатиш жараёнида талабаларда коммуникативлик хабардорликни шакллантирилиш” мавзуси устида илмий-педагогик фаолият олиб бормоқдалар. Янги ташкил этилган кафедра ўқитувчилари ўқув жараёни ва институт фаолиятида фаол иштирок этмоқдалар. 11 нафар ўқитувчи ўқув гуруҳларига мураббийлар сифатида бириктирилганлар. “Инглиз тили” кафедраси ўқитувчилари ҳар йили иқтидорли талабаларни фанлар Олимпиадасига тайёрлашда ўз ҳиссаларини қўшмоқдалар.

Кундан кунга чет тилларни ўрганишга бўлган қизиқишнинг ортиб боришини ҳисобга олган ҳолда инглиз тили ўргатишга катта эътибор берилмоқда. Инглиз тилини ўргатишдан асосий мақсад уларда тил ҳақидаги билимлари ва кўникмаларини чуқурлаштириш ва коммуникативлик хабардорликни шакллантиришдан иборат. Бу билим ва кўникмаларга эга бўлган талабалар ижтимоий-иқтисодий, таълимий ва маданий соҳаларда инглиз тилидаги диалогик нутқни бемалол қўллана олишлари имконияти яратилади. Инглиз тили ўргатишнинг асосий услубларидан бири талабаларда коммуникативликни шакллантиришга қаратилган илғор педагогик технологияларни фаол қўлланишдан иборат.

Ўзбекистон Республикасининг глобал бозор иқтисодиёти тизимига тобора чуқурроқ кириб бораётганлиги натижасида бошқа мамлакатлар билан иқтисодий ва маданий алоқаларнинг кенгайиб бораётир. Мазкур ҳолни ҳисобга олган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Президенти И. А. Каримовнинг 2012 йил 10 декабрдаги “Чет тилларни ўқитишни янада такомиллаштириш тўғрсида”ги  ПҚ 1875 –сонли Қарори бунга ёрқин мисол бўла олади.

“Инглиз тили” кафедрасининг асосий вазифаларидан бири иқтисодий билимга эга бўлган мутахассиснинг инглиз тилини  чуқур билиши орқали уларни ўзаро кундалик ва маданий алоқаларда тилни бемалол қўллана олишларига шароит ва имконият яратиш ҳамда уларни рақобатбардош кадрлар бўлиб етишиларига замин яратишдир.  Шу билан бирга уларда инглиз тилини чуқур ўрганишга йўналтирилган кўникма ва малакаларини ривожлантириш, чет тилини ўргатиш сифатини оширишга қаратилгандир.

Халқаро ҳамкорлик доирасида иқтисодий инвестицияларни Ўзбекистон сув хўжалиги тизимларига самарали жалб қилиш масаласи инглиз тилини пухта билган мутахассисларга бўлган талаб асосида илмий-тадқиқот ишлари йўналишлари белгилаб олинди. Шу мақсадларни назарда тутиб “Инглиз тили” кафедрасининг фаолият кўрсатиши муҳимдир.

“”Ингли тили” кафедрасининг илмий тадқиқотчилари

Фан доктори илмий даражасини олиш учун тадқиқотчи, Махмудов Хурсанд Алиевич, Катта ўқитувчи 

Илмий мавзу: “Касб-ҳунар коллежлари ўқувчиларида ижтимоий-гуманитар (инглиз тили) фанларни ўқитиш жараёнида талабаларда эркин фикрлаш  маданиятини шакллантириш назарияси ва амалиёти”.

      Кафедранинг илмий-тадқиқот ишлари:

 

Илмий-тадқиқот иши мавзуси 

Мақсад ва илмий муаммо ҳақида қисқача маълумот

1

Инглиз тили ўргатиш жараёнида талабаларда соммуникатив хабардорликни шакллантириш Тадқиқот мақсади: — ишнинг асосий мақсади инглиз тилини чуқур ўзлаштирган мутахассисларни тайёрлаш воситасида уларни ўз бизнесларини йўлга қўйишлари ҳамда иқтисодий ривожланиш тенденцияларига мувофиқ рақобатбардош кадрлар бўлиб етишишларида инглиз тилидан унумли ва мақсадли фойланишни таъминлаш шароитларини яратиш ва уларда турли ҳаётий ситуацияларда эркин гаплашиш кўникамаларни ривожлантиришдан иборат. Шу билан бирга илмий-тадқиқот ишларида талабаларда инглиз тилини чуқур ўрганишга йўналтирилган кўникма ва малакаларини ривожлантириш, чет тилини ўргатиш сифатини оширишга қаратилгандир.Тадқиқот вазифалари: — ингиз тилни ўргатишда илғор педагогик технологияларнинг ўрни, йўналиши, таркиби, ҳажми ва улардан самарали фойдаланиш, сув хўжалиги тизимларига оид инглизча терминларнинг ўрнини ва ролини аниқлаб олишдан иборатдир

-ўқитишнинг самарали ва амалий кўрсаткичларини ишлаб чиқиш;

-чет эл тажрибаларини таҳлил қилиш воситасида самарали баҳолаш тизимини белгилаш методларини ишлаб чиқиш.

Илимй-тадқиқот ишининг давомийлиги 1.01.2014- по  31.12.2017 йиллар..

Ишларга сарф қилинадиган маблағ: 10000000 сўм (миллий валютада)

 

2013 – 2016 йиллар давомида нашр этилган ўқув-услубий ишлар ва илмий мақолалар                        

Эълон қилинган илмий мақолалар ва хорижий конференцияларда қилинган маърузалар   

  1. Mahmudov H.A. Ways of formation of culture of free thinking among pupils of professional colleges in training to English language on extracurricular lessons. Austrian Journal of  Humanities and Social Sciences. № 1, 2014. January-February, Volume  1.
  2.  Mahmudov H.A. Formation of culture of free thinking of pupils of professional colleges in the learning process of social and humanities – as the factor of humanistic paradigm and social development in Uzbekistan. Science, Technology and Higher education. Materials of the IY International research and practice conference. Vol. II. January 30th ,2014. Westwood, Canada, 2014,  p.p 202-206.
  3.  Umarova F.N. Ways of formation of culture of free thinking among pupils of professional colleges in training to English language on extracurricular lessons. Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. № 1, 2014. January-February, Volume  1.
  4.  Kholmurodova E. Preparation of teachers to the teaching of humanities in the professional colleges of Uzbekistan. “Nauka i studia”  Scientific journal of Poland. # 12, 2014, Polska, p.p 117.
  5. Bobokulova L.  Innovative approach to the teaching of the humanities in the formation of the free thinking at pupils of professional colleges of Uzbekistan. European applied sciences # 3, 2014 p.p. 61-63. ORT Publishing, Schwieberdingerstr. 5970435, Stuttgart, Germany.

“Ингли тили” кафедраси профессор-ўқитувчилари ва ходимлари

 

Фото Профессор-ўқитувчилар ва ходимларнинг Ф.И.О. Илмий даражаси, унвони, эгаллаган лавозими Телефони ва электорн почтаси
 1

 

 

Махмудов Хурсанд Алиевич Кафедра мудири

+998903540411

mr.harris@mail.ru

 

 2

Kодирова РаноТухтаевна

 

 

 

Катта ўқитувчи

250-37-35

+99890  348-47-49

 

 

3

 

 

Азизова Мақсуда  Aхмадалиевна

 

ўқитувчи

 

+99893  598-40-77

 

 5

 

 

Умарова Феруза Нигматовна

ўқитувчи

                     233-13-56

+99890  916-48-50

 

 6

Азаматова Зульфия Собитжновна

 

 

ўқитувчи

 +99890  991-64-74
 

 

 

Тагирова Марина Гарафовна

 

ўқитувчи

 

236-20-44

 +99890 994-50-19

 

 6

 

 

Холмуродова Эъзоза Бахтиёровна

 

 

 

ўқитувчи

 

                234-83-37

   +99893 596-38-28

 

 

 

7

 

Нурбекова Шахноза Шералиевна

 

ўқитувчи

 +99894 657-86-70
 8

 

 

Хаккулова Нодира

Турсуновна

 

 

 

ўқитувчи

 

                237-16-23

   +99890 922-42-36

 

 

9

 

Собирова Каромат Бахтиёровна

 

 

 

 

ўқитувчи

 

+99890 127-20-16

sobirova_k @mail.ru

 

 10

Бобокулова Луиза Равшановна

 

ўқитувчи

+99890 580-48-24

luiza. babakulova @mail.ru

 

 12

 

 

Сабирова Назокат Каримбаевна

 

ўқитувчи

 

 +99890 609-94-75

 13

Исамова Инабат Бадировна           

 

 

ўқитувчи

225-80-24

 

 

15

 

Бегов Файзулло Рахматуллоевич

 

 

ўқитувчи

 

272-54-18

+99890 935-21-98

Fayzullo 81 @mail.ru

 

 

 

16

 

Нуллаев Улуғбек Анназарович

 

ўқитувчи

               217-22-64

+9989  603-67-16

 

 

 

Расулова   Муножат   Акмалжоновна

 

 

ўқитувчи

 

 +99890 914-14-99,

 

Ибрагимова  Гулноз Абдурахимовна

 

 

 

ўқитувчи

 +99894628-95-70