2

Кафедра мудири,

т.ф.д доцент

Рахматов Н.

Тел: 237 19 32

Кафедрa тарихи

«Гидротехника иншоотлари» кафедраси 1930 йилда Туркистон (ҳозирги Ўзбекистон Миллий Университетининг мухандислик мелиорацияси факультети) таркибида ташкил қилинган. 1934 йилда ундан “Инженерлик конструкциялари, замин ва пойдеворлар” кафедраси ажралиб чиққан.

«Гидротехника иншоотлари» кафедрасига ўз вақтида Е.А.Замарин (1930-1932), Н.А.Фандеев (1932-1941), В.В.Пославский (1941-1949), А.О.Островский (1949-1963), З.Х.Хусанходжаев (1963-1973), Е.И.Павлова (1981-1985), М.Р.Бакиев (1985-2004) лар, «Муҳандислик конструкциялари» кафедрасига эса А.Н.Аскочинский (1934-1950), К.И.Бочков (1950-1963), Е.С.Песиков (1964-1971, 1986-1992), К.И.Талабаев (1971-1975), Х.А.Асқаров (1975-1986), А.А.Қурбонов (1992-1999), А.Г.Мирзаев (1999-2004)лар мудирлик қилганлар.

«Гидротехника иншоотлари» кафедрасида академиклар В.В.Пославский, А.Н.Аскочинский, А.М.Мухамедов, профессорлар Н.Г.Мальчиковский, Е.А.Замарин, Н.А.Фандеев, В.Д.Журин, В.Д.Булаевский,  А.О.Островский, М.С.Вызго, доцентлар З.Х. Хусанходжаев, Е.И.Павлова, Г.А.Цой, Н.И.Свиридов, Б.П.Суровцев, З.И.Рядова Л.И.Антонова каби олимлар гидротехника иншоотлари конструкцияларини такомиллаштириш, улардаги оқим тартиботини ўрганиш ва шу тартиботларни инобатга олиб гидротехника иншоотларини, шу жумладан фильтрацион оқим тартиботини ҳисобга олиб тупроқ тўғонларнинг конструкцияларини лойиҳалаш бўйича, шунингдек гидротехника фанининг бошқа муоммолари ечими устида илмий изланишлар олиб борган ҳамда гидротехника фани тарихида ўчмас из қолдирганлар.

Кафедранинг ўқув-услубий, илмий ишлар борасида эришган ютуқлари

Кафедрада 4 та лаборатория бокси ва 1 та очиқ тажриба майдончаси бўлиб, 1та лаборатория боксда Туполонг сув омборининг харакатдаги модели қурилган. Кафедранинг бу лабораторияларига “Гидротехника иншоотлари” (майдони 180м2), “Грунтлар механикаси ва қурилиш материаллари” (майдони 140 м2), “Кафедралараро лаборатория” (майдони 240м2), “Очик дала лаборатория майдончаси” (майдони 140м2) киради. Улар илмий тадқиқот ишларини бажариш ва лаборатория машғулотларини ўтказиш учун лотоклар, асбоб ускуналар ва керакли жиҳозлар билан тўлиқ таъминланган. Хозирги кунда ушбу лабораториялар тўлик таъмирдан чиқарилиб, замонавий талабларга жавоб беради.

“2003-2005 йилда «Изучение надежности эксплутируемых гидротехнических сооружений и раработка мероприятий по улучшению безопасности их работы» мавзуда АҚШ университетлари билан биргаликда (қиймати 30 минг доллар ) халкаро грант бўйича илмий тадқиқот ишлари олиб борилди. Ушбу грант бўйича Султонсанжар, Туямуйин, Чортоқ, Чимқўрғон сув омборларидаги тўғонларнинг, ҳамда Угам ирригация тизимидаги иншоотларининг ишончлилигини ошириш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чикилган. Проф. М.Р.Бакиев раҳбарлигида “Кўчма полигонал сув ўлчагич”мавзусида халкаро грант 2009-2011 йилларда  бажарилиб (қиймати 17 минг доллар), Хоразм, Қорақалпоғистон Республикаси, Кашкадарё, Бухоро вилоятларидаги фермер хўжаликларига жорий қилинди. “Неустановившаяся фильтрация воды и её воздействие на состояние эксплуатируемых и проектных грунтовых плотин” (2011 йил-35 млн.сум) мавзусида хўжалик шартномаси бўйича илмий тадқиқот ишлари олиб борилди.

2012-2015 йилларда кафедрада давлат бюджети бўйича «Гидротехника иншоотлари конструкцияларини такомиллаштириш, ишончлилик ва хавфсизлик кўрсаткичларини, хисоблаш ва лойихалаш услубларини ишлаб чикиш» мавзусида ва Республика гранти бўйича ИТД-14 «Грунт тўғонларни ишончли ва хавфсиз ишлашини таъминловчи конструктив элементларни такомиллаштириш» (2012 йил учун 23 млн.сум) мавзусида, хўжалик шартномалари бўйича Қ ва СХВ билан “Сув омборли гидроузелларда сув ўтказувчи иншоотларни хавфсиз ва ишончли эксплуатация қилишни яхшилаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш” (2012 йил учун 11.5 млн.сум) мавзусида, “УзДавхўжназорат” давлат инспексияси билан “Разработка методического пособия на тему: Эксплуатационная надежность и безопасность гидротехнических сооружений” (2012 йил учун 9.967 млн. сум) мавзусида, «Обследование технического состояния Учкызылского и Дегерезского водохранилищ» (2012 йил учун 13.5 млн. сум) мавзусида илмий тадқиқот ишлари олиб борилган. №2.8 «Гидротехника иншоотлари конструкцияларини такомиллаштириш, ишончлилик ва хавфсизлик кўрсаткичларини, хисоблаш ва лойихалаш услубларини ишлаб чиқиш» (4-босқич) давлат бюджетидаги мавзу (2013 йил учун 7,2 млн.сум), ИТД-3 «Грунт тўғонларни ишончли ва хавфсиз ишлашини таъминловчи конструктив элементларни такомиллаштириш» мавзусида давлат гранти (2013 йил учун 26 млн.сум), 2.7-«Сангзор дарёсининг ПК 0 дан ПК 108 гача бўлган кисимда сел-тошкин сувларини беталофат ўтказиб юбориш учун мавжуд шаршараклар (перепад) холати ва қўшимча   шаршараклар қуриш   бўйича илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқиш» мавзусидаги хўжалик шартномаси (2013 йил учун 9,5 млн.сум), 2.6-«Туямуйин гидроузелининг Султонсанжар дамбасидаги дренаж тизими ва пьезометрларнинг ишончли ишлаши бўйича илмий асосланган чора-тадбирлар ишлаб чиқиш» мавзусидаги хўжалик шартномаси (2013 йил учун 15 млн.сум), «Давсувхўжаликназорат» давлат инспексияси билан «Обследование технического состояния Тешикташского и Найманского и Нанайского гидроузлов» мавзусидаги хўжалик шартномаси (2013 йил учун 30 млн.сум), Ўз.Р ФА “Механика ва иншоотлар зилзилабардошлиги инстутути” билан “Влияние ненустановившейся фильтрации на устойчивость верхового откоса грунтовой плотины в зависимости от пропускной способности водопропускнқх сооружений Туполангского водохранилища” мавзусидаги хўжалик шартномаси (2013 йил учун 28 млн. сўм), №2.8 «Гидротехника иншоотлари конструкцияларини такомиллаштириш, ишончлилик ва хавфсизлик кўрсаткичларини, хисоблаш ва лойихалаш услубларини ишлаб чиқиш» (5-босқич) давлат бюджетидаги мавзу (2014 йил учун 12,2 млн.сум), ИТД-3 «Грунт тўғонларни ишончли ва хавфсиз ишлашини таъминловчи конструктив элементларни такомиллаштириш» мавзусида давлат гранти (2014 йил учун 33,47 млн.сум), «Давсувхўжаликназорат» инспекцияси билан “Обследования технического состояния гидроузлов №1 и №4 на реке Сангзар” мавзусида хўжалик шартномаси (2014 йил учун 15 млн.сум), «Давсувхўжаликназорат» давлат инспексияси билан «Обследования технического состояния канала Туя-тартар» мавзусидаги хўжалик шартномаси (2014 йил учун 20 млн.сум), Ўз.Р ФА “Механика ва иншоотлар зилзилабардошлиги инстутути” билан “Влияние ненустановившейся фильтрации на устойчивость верхового откоса грунтовой плотины в зависимости от пропускной способности водопропускнқх сооружений Туполангского водохранилища” мавзусидаги хўжалик шартномаси (2014 йил учун 28,8 млн. сўм), ҚХА-7-038-2015. Дарёдан сув олиш гидроузеллари хавфсизлик мезонларини ишлаб чиқиш(1-босқич) мавзусида давлат гранти (2015 йил учун 25 млн.сум), №2.8 «Гидротехника иншоотлари конструкцияларини такомиллаштириш, ишончлилик ва хавфсизлик кўрсаткичларини, хисоблаш ва лойихалаш услубларини ишлаб чиқиш» (6-босқич) давлат бюджети (2015 йил учун 12 млн.сум), Амударёнинг Қорақалпоғистон Республикаси Тўрткўл, Элликқала, Беруний туманлари ҳамда Хоразм вилояти Хонқа, Боғот ва Ургенч туманлари ҳудудидан оқиб ўтган ўнг ва чап қирғоқларини ювилишини ҳимоя бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш мавзусида хўжалик шартномаси (2015 йил учун 30 млн.сум), Ўқув-илмий марказидаги барча етиштирилаётган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришдаги мавжуд сув жиҳозларини жиҳозларини жиҳозлаш, сув олиш қулоқларини таъмирлаш ҳамда насос, гидротехник иншоотлари бўйича ишларни ишлаб чиқиш мавзусидаги давлат бюджети, Обследования технического состояния канала Дустлик и гидроузла ПК 145 на канала ЮГК мавзусида хўжалик шартномаси (2015 йил учун 25 млн.сум)бўйича илмий тадқиқот ишлари олиб борилди.

Кафедрада тайёрланган илмий мақолалар Республикамиз ва чет элдаги илмий журналларда чоп этилган. Кафедра ходимлари томонидан АҚШ, Германия, Россия, Франция, Қозогистон, Хитойнинг илмий журналларида кейинги 5 йилда 30 дан ортиқ илмий мақолалар чоп этилган.

ГТИ ва МК кафедраси профессори М.Р.Бакиев, доцент Е.И Кириллова ва ассистент М.Ж.Чориевлар 2009 йилда утказилган «Центрально-азиатской Ярмарки идей-2009»
халкаро танловининг голиби булиб, 17000$ АКШ долларлик Жахон Банки грантини  ютиб олишди.

Франциянинг Бордо-1 университети ва ТИМИ   ўртасидаги хамкорлик асосида, Франциядан Филипп Л. Костюмер ва проф.Бакиев М.Р рахбарлигида фан номзоди Рахматуллаев Ш. тайёрланди, ҳамда иккита давлат Ўзбекистон, Франция фан номзодлари  дипломларига эга бўлинди.

Кафедра магистранти Р.Хрупин Республика гранти мавзуси бўйича «Келажак Овози 2012» кўрик танловида «Техник ишланмалар» номинацияси бўйича 2012 йил Республикада фахрли 1 — ўринни эгаллади.

Кейинги 5-йил ичида кафедра етакчи профессор-ўқитувчилари томонидан 16 та дарслик, 6 та ўқув қўлланмалари, 7 та тавсиянома, 100 дан ортиқ илмий мақолалар чоп этилган, 4-та муаллифлик гувоҳномаси олинган, М.Р.Бакиевнинг раҳбарлиги остида 11 та  фан номзоди тайёрланган.

Ҳамкорлик доирасида бажарилаётган ишлар

Кафедрада Республикамиз Олий таълим муассасалари, соха ва Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси (УзРФА) нинг илмий-тадкикот институтлари, жумладан Карши мухандислик  иктисодиет институти, UZGIP институти, “Давсувхужаликназорат” инспекцияси, ТДТУ, ТАҚИ, ТошДАУ, УзМУ билан узаро хамкорлик шартномалари асосида илмий тадкикот ишлари, ўқув адабиётларини ёзиш, талабаларнинг амалиётлари хамда кафедраларнинг филиалларида дарслар ўтиш ташкил килинган.

Кафедрада хориж билан хамкорлик йўлга кўйилган: Истамбул техника университети, ВАГЕНЕГЕН университети, МГУ, МГУП, П.Лумумба номли МХДУ, Санкт-Петербург политехника университети, МИСИ, Франция Бордо-I унверситети. Хамкорликда биргаликда мақолалар чоп қилинган.

 

Кафедрада ўқитиладиган фанлар


Илмий мақолалар:
Чоп этилган ишлар рўйхати

 1. Бакиев М.Р., Шукурова С.Э. «Регулирование русел односторонней комбинированной дамбой с переменной застройкой (основной участок)». Материалы Международной научно-практической конференции «О широком развитии мелиорации земель для получения высоких урожаев зерна и других сельскохозяйственных культур» ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный Университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», Россия, Москва 01 июня 2016 г.
 2. Муслимов Т.,Юнусова Ф. “Саноат худудларида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш муаммолари. Маънавий – маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови илмий – амалий конференция материаллари тўплами. Тошкент 2016.
 3. Бакиев М.Р., Қаххоров Ў.А. «Гидравлика потока за сжатым сечением при двухстороннем стеснении пойменными поперечными дамбами.» Журнал Гидротехника, №1/2016, стр., 40-43, Санкт-Петербург.
 4. Рахматов Н., Янгиев А.А., Бакиев М.Р., Джаббарова Ш.А., Машарифов У. Моделирование сценариев возникновение аварий на Учкурганском гидроузле. Материалы Международной научно-практической конференции «О широком развитии мелиорации земель для получения высоких урожаев зерна и других сельскохозяйственных культур» ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный Университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», Россия, Москва 01 июня 2016 г.
 5. Бакиев М.Р., Шукурова С.Э. «Регулирование русел комбинированной дамбой, с затопленной сквозной частью постоянной застройки» Журнал Новочеркасск
 6. Бакиев М.Р., Шукурова С.Э. «Floodplain correction by varying build-up combined dikes» Тараз, международная конференция
 7. Рахматов Н., Янгиев А.А., Бакиев М.Р., Ирисбаев З., Машарифов У. Сценарии возникновения аварий на Учкурганском гидроузле. 2-я Международная научно-практическая конференция «Научное обеспечение как фактор устойчивого развития водного хозяйства». Тараз, Казахстан, 24 июня 2016 г.
 8. Asror A. Yangiev Method of calculation of vortical spillways with tangential swirlers. // European Sciences review. East West Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH-Austria, Vienna, Scientific journal № 1–2 2016 (January–February), 170-174 pg. (05.00.00. № 3)
 9. Asror A. Yangiev1, Normukhamad I. Sheraliyev. Hudraulic calculation of vertical spillways With tangential swirlers. // International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering- India, Volume 6, Issue 1, January 2016, 8 pg.
 10. Бакиев М.Р., Шукурова С.Э. «Закономерности растекания потока односторонне стесненного комбинированными дамбами ступенчатой застройки, за сжатым сечением (начальный участок)» Узбекский журнал «Проблемы механики» Ташкент
 11. Бакиев М.Р., Шукурова С.Э. «Выправление русел рек комбинированными дамбами со сквозной частью ступенчатой застройки» Республика илмий-амалий анжуман материаллари «Узбекистонда геотехниканинг долзарб муаммолари ва уларнинг ечимлари» ТАКИ Тошкент-2016 й. с.155-157.
 12. Бакиев М.Р., Рахматов Н., Янгиев А.А., Қаххоров Ў.А., Шукурова С.Э., Машарифов У. «Амударёнинг Қорақалпоғистон Республикаси Тўрткўл, Элликқалъа, Беруний туманлари ҳамда Хоразм вилояти Хонқа, Боғот ва Урганч туманлари худудларида ўнг ва чап қирғоқларни ювилишдан ҳимоя қилиш бўйича тавсиялар» Тошкент ирригация ва мелиорация институти. Тошкент 2015, 34 б.
 13. Бакиев М.Р., Қаххоров Ў.А. «Кинематические характеристики потока в области сжатия при двустороннем симметричном стеснении пойменными дамбами» Гидротехническое строительство.
 14. Бакиев М.Р., Шукурова С.Э. «О растекании потока, симметрично стесненного комбинированными дамбами со ступенчатой застройкой, за сжатым сечением» Журнал «Ирригация и мелиорация» Ташкент
 15. Бакиев М.Р., Шукурова С.Э. «О расчетном обосновании строительства комбинированных дамб с переменной застройкой (основной участок)» Сам ГАСИ, Журнал, Узбекистан, Самарканд
 16. Каххаров У., Шукурова С., Натурные исследования работы берегозащитных сооружений на р. Амударья. (АО «Институт Гидропроект». Тошкент 2016й.
 17. Shukurova S.E, Bakiev M.R. Floodplain correction by varying build-up combined dikes. European science review № 7-8 Vienna 2016.
 18. Рахматов Н., Янгиев А.А.,Бакиев М.Р., Джаббарова Ш.А., Машарифов У. “Моделирование сценариев возникновения аварий на Учкурганском гидроузле.Пути повышения эффективности орошаемого земледелия. Новочеркасск №3(63)/2016.
 19. Кадырова М.А.Исследование противоселевых запруд. Ўзбекистонда геотехниканинг долбзарб муаммолари ва уларнинг амалий ечимлари. Республика илмий – амалий конференция материаллари. 1 қисм. Тошкент.ТАҚИ.2016. 168-172 б
 20. Кадырова М.А. Оққўрғон гидроузелидан фойдаланиш шароитларини яхшилаш чора тадбирлари. Ўзбекистонда геотехниканинг долбзарб муаммолари ва уларнинг амалий ечимлари. Республика илмий – амалий конференция материаллари. 1 қисм. Тошкент.ТАҚИ.2016. 172-176 б.
 21. Кадырова М.А. К вопросу реконструкции Аккурганского гидроузла. Ўзбекистонда геотехниканинг долбзарб муаммолари ва уларнинг амалий ечимлари. Республика илмий – амалий конференция материаллари. 1 қисм. Тошкент.ТАҚИ.2016. 190-194 б.
 22. Исследование глубинных наносоуловителей. Ўзбекистонда геотехниканинг долбзарб муаммолари ва уларнинг амалий ечимлари. Республика илмий – амалий конференция материаллари. 1 қисм. Тошкент.ТАҚИ.2016. 194-196 б.
 23. Кадырова М.А. Регулирование уровней и маневрирование затворами при эксплуатации Аккурганского гидроузла. Ўзбекистонда геотехниканинг долбзарб муаммолари ва уларнинг амалий ечимлари. Республика илмий – амалий конференция материаллари. 1 қисм. Тошкент.ТАҚИ.2016. 196-200 б.
 24. Каххаров У., Основные виды руслоых процеессов, происходящие при двустороннем стеснении водного потока в реках, русло которых сложены легкоразмываемыми грунтами. Агро-илм журнали. Тошкент.2016.
 25. Каххаров У., Основных гипотезы, принимаемые к гидродинамическим уравнениям движения водного потока. Агро-илм журнали. Тошкент.2016.
 26. Каххаров У., Окоэффициенте пространственного сжатия потока двухсторонне стесненного поперечными пойменными дамбами. . Ирригация ва мелиорация журнали. Тошкент.2016. 

  Кафедрада ўқитиладиган фанлар:

Фаннинг номи Фан ҳақида қисқача маълумот
 

Бакалавриат йуналишлари буйича ўтиладиган фанлар рўйхати

1 Гидротехника иншоотлари.

 

Гидротехника иншоотларининг конструкциялари, уларни хисоблаш ва лойихалаш асослари ўргатилади.
2 Меъморчилик. Гидротехника иншоотларининг меъморчилик асослари ўргатилади.
3 Селга қарши гидротехника иншоотлари. Селга қарши гидротехника иншоотларининг конструкциялари, уларни хисоблаш ва лойихалаш асослари ўргатилади.
4 Курилиш ишлари асослари ва табиатни муҳофаза қилиш иншоотлари Курилиш ишлари асослари ва табиатни муҳофаза қилиш иншоотларининг конструкциялари, уларни хисоблаш ва лойихалаш асослари ўргатилади.
5 Инженерлик конструкциялари Инженерлик конструкцияларининг турлари, бетон, темир-бетон, металл конструкцияларини лойихалаш усуллари ўргатилади
6 Гидротехника иншоотларидан фойдаланиш Гидротехника иншоотларидан фойдаланиш, таъмирлаш, реконструкция килиш асослари ўргатилади.
7 Дарё гидроузелларидан фойдаланиш Дарё гидроузелларидан фойдаланиш, таъмирлаш, реконструкция килиш асослари ўргатилади.
8 Замин ва пойдеворлар Замин ва пойдеворлар турлари, уларни лойихалаш ва хисоблаш усуллари ўргатилади.
9 Ўзан оқими динамикаси. Ўзанни ростлаш Ўзандаги жараёнлар, оқим харакати қонуниятлари, ўзанни ростлаш иншоотлари  конструкциялари, уларни хисоблаш ва лойихалаш асослари ўргатилади.
10 Курилиш материаллари  ва грунтшунослик Курилиш материаллари ва грунтларнинг турлари, хоссалари, ишлатилиши  ва уларга қўйиладиган талаблар ўргатилади.
11 Замин ва пойдеворлар. Қурилиш материаллари Замин ва пойдеворлар турлари, уларни лойихалаш ва хисоблаш усуллари, курилиш материалларининг турлари, хоссалари, ишлатилиши  ва уларга қўйиладиган талаблар ўргатилади.
12 Қурилиш материаллари Курилиш материалларининг турлари, хоссалари, ишлатилиши  ва уларга қўйиладиган талаблар ўргатилади.
13 Грунтлар механикаси, замин ва пойдеворлар Грунтлар турлари, уларнинг механик хоссалари, замин ва пойдеворлар турлари, уларни лойихалаш ва хисоблаш усуллари ўргатилади.
14 Гидротехника иншоотлари ва насос станцияларидан фойдаланиш Гидротехника иншоотлари ва насос станцияларидан фойдаланиш, уларни таъмирлаш, реконструкция килиш асослари ўргатилади.
15 Гидротехника иншоотлари. Насослар ва насос станциялари Гидротехника иншоотлари,  насослар ва насос станциялари конструкциялари, уларни хисоблаш ва лойихалаш асослари ўргатилади.
16  Сув йуллари ва портлар  Сув йуллари хақида маълумотлар, портлардаги иншоотлар, кема ўтказувчи шлюзлар конструкциялари ўргатилади.
17  Каналлардаги гидротехника иншоотларидан фойдаланиш  Каналлардаги гидротехника иншоотларидан фойдаланиш, уларни таъмирлаш, реконструкция килиш асослари ўргатилади.
18  Сув омборларидан фойдаланиш  Сув омборларидаги  гидротехника иншоотларидан фойдаланиш, уларни таъмирлаш, реконструкция килиш асослари ўргатилади.
19  Ўзан жараёнлари ва ўзан оқими динамикаси Ўзандаги жараёнлар, оқим харакати қонуниятлари ўргатилади.
20  Гидротехникага кириш (танлов фани) Гидротехника фани тўгрисидаги умумий маълумотлар, уни ўқитиш бўйича маълумотлар ўргатилади.
21  Гидротехника иншоотлари ишончлилиги (танлов фани) Гидротехника иншоотлари ишончлилигини хисоблаш назариялари ва бахолаш усуллари ўргатилади.
22  Гидротехника иншоотлари хавфсизлиги (танлов фани) Гидротехника иншоотлари хавфсизлигини аниқлаш, ошириш бўйича чора тадбирлар ишлаб чиқиш ўргатилади.
 
 

Магистратура мутахассисликлари буйича ўтиладиган фанлар рўйхати:

 

1 Лойиҳалаш асослари Гидротехника иншоотларини лойиҳалаш асослари тартиблари, лойиҳалар, уларни экспертизадан ўтказиш ва тасдиқлаш  ўргатилади.
2 Селга қарши ва ўзан ростлаш иншоотлари Селга қарши ва ўзан ростлаш иншоотлари конструкциялари, уларни хисоблаш ва лойихалаш асослари ўргатилади.
3 Гидротехника иншоотлари (махсус курс) Гидротехника иншоотларининг конструкциялари, уларни хисоблаш ва лойихалаш асослари чуқурлаштирилган тарзда ўргатилади.
4 Гидротехника иншоотлари ишончлилиги Гидротехника иншоотлари ишончлилигини хисоблаш назариялари ва бахолаш усуллари ўргатилади.
5 Гидротехника иншоотлари эксплуатацияси, уларни таъмирлаш ва реконструкция қилиш Гидротехника иншоотларидан фойдаланиш, таъмирлаш, реконструкция килиш асослари чуқурлаштирилган тарзда ўргатилади.
6 Паст босимли сув олиш иншоотларидан фойдаланиш Паст босимли сув олиш иншоотларидан фойдаланиш, таъмирлаш, реконструкция килиш асослари чуқурлаштирилган тарзда ўргатилади.
7 Сув омборли гидроузеллардан фойдаланиш Сув омборларидаги  гидротехника иншоотларидан фойдаланиш, уларни таъмирлаш, реконструкция килиш асослари чуқурлаштирилган тарзда ўргатилади.
8 Дарёдан сув олишда ўзанларни  ростлаш Дарёдан сув олишда ўзанни ростлаш иншоотлари  конструкциялари, уларни хисоблаш ва лойихалаш асослари ўргатилади.
9 Йирик гидроузеллар қошида атроф-муҳитнинг инженерлик  ҳимояси Йирик гидроузеллар қошида атроф-муҳитнинг инженерлик  ҳимояси масалалари ўргатилади.
10 Гидротехника иншоотларидаги назорат ўлчов аппаратуралар Гидротехника иншоотларидаги назорат ўлчов аппаратуралари турлари, уларнинг вазифалари, ишлатиш йўллари ўргатилади.
11 Гидротехника иншоотларининг ишончлилиги, ижтимоий ва экологик хавфсизлиги Гидротехника иншоотлари ишончлилигини хисоблаш назариялари, экологик хавфсизлик масалалари  ўргатилади.

Кафедра ходимлари

 Фото

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва лавозими

Тел.рақами ва E-mail (хоҳишига кўра)

 2

Рахматов Наркабул

Кафедра мудири, т.ф.д

доцент

тел.237-19-32
 3 Бакиев Машариф Рузметович-кафедра мудири- проф., т.ф.д. Ўзбекистон Республикаси сув хўжалиги аълочиси, «Шуҳрат» медали соҳибкори, Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган фан арбоби

 т.ф.д, проф

99871-237-19-32,

E-mail:bakiev1947(a)ramler.ru

 4

 Ашрабов Анвар Аббосович.

т.ф.д, проф

3453011

 5

Ҳасанов Б.Б.

т.ф.д, проф

тел.237-19-32

 6

Янгиев Асрор Абдихамидович

т.ф.н., доцент

тел.237-19-32

 7 Кадырова Мукаддас Абдурахмоновна

т.ф.н., доцент

237-19-32

 8

Кодиров Одил

Т.ф.н., доцент

тел.237-19-32

 9

Юнусова Фарида Рахимбердиевна

Т.ф.н., доцент

тел.237-19-32

 10

Абдураупов Рамз Расулжонович

Т.ф.н., доцент

тел.237-19-32

 11

Муслимов Туравой Джураевич

Т.ф.н., доцент

тел.237-19-32

 12

Ибраймов Ашик-Мамут

Катта ўқитувчи

тел.237-19-32

 13

Каххоров Ўктам

Катта ўқитувчи

тел.237-19-32

 14

Халимбетов Азат Байрамович

Ассистент

тел.237-22-36

 15

Чориев Жамшид Музаффарович

Ассистент

тел.237-19-32

 16

Якубов Кувонч Таджибоевич

Ассистент

тел.237-19-32

 17 Джабборова Шахноза Акромжоновна

Ассистент

тел.237-19-32

Шукурова С.

Стажёр-ўқитувчи

тел.237-19-32

 18

Нишонбаев Хайрулла

Стажёр-ўқитувчи

тел.237-19-32

Жаҳонов Азизжон Абдужалил ўғли

Стажёр-ўқитувчи

тел.237-19-32