Кафедра «Ердан фойдаланиш ва ер кадастри» факультети таркибида 2004 йилда олдинги «Геодезия» ва «Ер кадастри» кафедраларини бирлаштирилиши натижасида ташкил этилган бўлиб, факультетнинг асосий ихтисослашган кафедраларидан биридир. Эътироф этиш жоизки, «Геодезия» ва «Ер кадастри» кафедралари ўзларининг бой тарихига эга. Жумладан, «Геодезия» кафедраси Ўрта Осиё давлат университетининг ташкилотчиларидан бири, профессор                      И.М. Лебединский томонидан 1920 йили ташкил этилган, 1934 йили кафедра унинг мудири М.И. Маслов бошчилигида бутун профессор-ўқитувчилар таркиби билан  ТИҚХМИИга берилди. 1963 йил «Геодезия» кафедраси иккига – «Инженерлик геодезия» ҳамда «Аэрофотогеодезия» кафедраларига ажралди. Давр тақозаси билан 1989 йилда эса ушбу кафедралар қайта бирлашди.  1963 — 1976 йиллари кафедрани Ўзбекистонда хизмат кўрсатган ер тузувчи, т.ф.н.доцент  А.Н.Назиров, 1976-1985 йиллари т.ф.н. доцент Х.М.Мубораков, 1986-1994 йиллари т.ф.н. доцент Э.Х.Нурматов, 1995-2004 йиллари профессор С.И.Ибодуллаевлар кафедрани бошқарганлар. Кафедра жамоаси талабалар билан 1939-1940 йилларда Катта Фарғона ва Шимолий Фарғона каналларининг қурилишида, кейинчалик Каттақўрғон сув омбори, Навоий ГРЭС, Ангрен ГРЭС, Тожикистондаги Каттасой сув омборларида катта ҳажмларда геодезик-қидирув ва илмий ишлар олиб боришган. «Ер кадастри» кафедраси «Қишлоқ аҳоли яшаш жойларини лойиҳалаш ва ободонлаштириш» номи билан 1949 йилда факультетнинг асосий ихтисослашган кафедраларидан бири сифатида ташкил этилган. 1949 йилдан 1982 йилгача унга етакчилик қилган «Ўзбекистонда хизмат кўрсатган ер тузувчи», и.ф.д., профессор П.К.Татурнинг хизматлари кафедрани ташкил этиш ва ҳар томонлама мустаҳкамлашда бениҳоя катта бўлган. 1982-1992 йиллари кафедрани и.ф.н доцент  Б.И.Цибизов, 1992-1999 йиллари и.ф.н. доцент А.Р.Бобожонов, 2000-2004 йиллари т.ф.н. доцент И.М.Мусаев бошқарганлар. Кафедранинг кейинги йилларда ривожланиши ва камол топишида унда фаолият кўрсатган ва кўрсатаётган профессор-ўқитувчилардан и.ф.д., профессор А.С.Чертовицкий, и.ф.н, В.В. Бешенов, и.ф.н. доцент К.Р.Раҳмонов, катта ўқитувчи Т.И.Исмоилов, доцент П.М. Кунявскийларнинг хизматлари бениҳоя каттадир. 2004-2012 йилгача кафедрани доцент т.ф.н. И.М.Мусаев рахбарлик қилиб келди. 2012-2016 йилгача кафедрада и.ф.н., доцент Қ.Рахмонов етакчилик қилди. 2016 йилда кафедранинг номи “Геодезия ва геоинформатика” га ўзгратирилди. Бугунги кунда кафедрани доцент т.ф.н. И.М.Мусаев бошқариб келмоқда. Кафедра жамоаси ўзининг диққат эътиборини юқори малакали мутахассислар тайёрлаш билан бир қаторда республикамизда амалга оширилаётган аграр ислоҳатларнинг асоси ҳисобланган ер майдонларидан оқилона ва самарали фойдаланишни ташкил этиш, ер кадастри, ер ресурсларини бошқариш, геодезик ишларни такомиллаштириш йўналишларида катта хажмдаги илмий-тадқиқот ишларини бажаришга, шунингдек талабалар ўртасида юксак даражада маънавий-маърифий ишларни бажаришга қаратган. Кафедрани чет мамлакатлардаги ва республикамиздаги  олий ўқув юртларининг турдош кафедралари, шунингдек ишлаб-чиқариш ҳамда илмий-лойиҳалаш ташкилотлари билан алоқалари мустаҳкамланмоқда.

Илмий тадқиқот ишлари мавзуси Мақсад ва вазифалари тўғрисида қисқача маълумот
1 Ер участкаларидан фойдаланиш монитор-ингини  олиб боришнинг автоматлаштирилган компьютер дастурий воситасини жорий этиш (1-боскич) Илмий раҳбар – доц. Қ.Рахмонов (2016-2018 й.й.) Қишлоқ хўжалиги Ер участкаларидан фойдаланиш монитор-ингини  олиб боришнинг автоматлаштирилган компьютер дастурий воситасини жорий этишда борча вилоятларида ҳам тадбиқ этилиши мумкин.
2 Ер кадастрини юритишга оид маълумотлар тизимини яратиш ва электрон дастурларни жорий этиш (якуний босқич) Илмий раҳбар – доц. Қ.Рахмонов (2016-2017 й.й.) Ўзбекистонда Ер кадастрини юритишга оид маълумотлар тизимини яратиш ва электрон дастурларни жорий этишни ишлаб чиқиш  республикамиз миқёсида ер бозорини тезкор маълумотлар билан таъминлашга хизмат қилади.
3  « ТИМИ тасарруфидаги ер участкаларига оид ер ахборот базасини яратиш » (3-босқич). Давлат бюджети. Илмий раҳбар – К.Рахмонов (2015-2017й.й.) Ўқув илмий маркази ҳудуди участкаларига  оид ер ахборот базасини яратиш да топографо-геодезик ишларни амалга оширишда ер кадастрини юритиш самарадорлигини ошади.
3  «Зарафшон дарё ҳавзаси ваҳо геосистемаларининг мелиоратив ҳолатини боҳолаш услубларини такомиллаштириш» (2-босқич). Давлат бюджети. Илмий раҳбар – О.Рузикулова  (2015-2017й.й.) Дарё  ҳавзаси ваҳо геосистемаларининг мелиоратив ҳолатини боҳолаш услубларини такомиллаштириш оркали самарадорлик ортади.
4  “Ер мониторингини юритишда картографик таьминлаш услубларини такомиллаштириш” мавзусидаги илмий тадқиқот ишининг учинчи босқичи амалга оширалади.) Давлат бюджети. Илмий раҳбар – доц. И.Мусаев (2015-2017 й.й.). Ер мониторингини юритишда картографик таьминлаш услубларини такомиллаштириш оркали самарадорлиги ортади
5 ТИМИ ўқув-илмий маркази худудида экинларнинг жойлашув харитасини тузиш ва сувни ўзиоқар тизимига ўтказиш имкониятларини геодезик услубларда аниқлаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилди Илмий раҳбар – доц. З.Мукимов (2016-2017й.й.). Ўқув -илмий маркази худудида экинларнинг жойлашув харитасини тузиш ва сувни ўзиоқар тизимига ўтказиш имкониятларини геодезик услубларда аниқлаш оркали самарадорлиги ошади.
 

 

“Суғориладиган ерларни иқтисодий (меъёрий) баҳолаш услубларини такомиллаштириш” Ўзбекистонда ер участкаларини “Суғориладиган ерларни иқтисодий (меъёрий) баҳолаш услубларини такомиллаштириш”
Фаннинг номи Фан хақида қисқача маълумот
1 Картография Табиат ва жамиятдаги воқеа ва ходисаларнинг жойлашишини ва улар ўртасидаги ўзаро борлиқлигини,  ҳамда уларнинг хусусиятларини, вақт ўтиши билан ўзгаришини, махсус тасвир образли белги моделлар воситасида математик йўл билан текисликда кичрайтириб генерализация қилиб тасвирлашни ва ундан тадқиқот усули асосида манба сифатида фойдаланишни ўргатади.
2 Карташунослик Картография фанининг назарий томони ва унинг босиб ўтган тарихий та-раққиёт йўли, карталар ва бошқа картографик тасвирларнинг типларини ва хилларини, карта-дан фойдаланиш усулла-рини, ҳар хил картографик асарларни таҳлил қилиш усуллари ўргатилади.
3 Карталарни лойихалаш ва тузиш Картографиянинг асосий қисмларидан бири бўлиб, картанинг дастлабки нусҳасини (оргиналини) тузиш ва уни тахрир қилиш усулларини тушунтиради.
5 Карталарни жихозлаш Картографик асарларнинг ташқи кўринишини дизайнини ишлаб чиқиш,  картографик белгиларни ақл идрокка асосланган ҳолда лойиҳалаштириш ва тузиш учун тасвирловчи воситаларни ўрганиш ва танлаш, бадиий усулларни қўлаш ва қабул қилиш, карта ва атласларни яратишда компьютер дизайни технологиясидан фойдаланиш ўргатилади.
6 Ижтимоий – иқтисодий картография Ижтимоий-иқтисодий мавзудаги карталарни тахлил қилиш, тузиш ўргатилади.
7 Топографик чизмачилик Топографик чизмачилик вазифаси  чизмачилик  материаллари ва асбобларини ўрганишдан, карталар оригиналларни графикавий бажариш ҳамда  график ишлар қоида ва услубларини бажаришдан иборатдир.
8 Геодезия Турли хил геодезик асбоблар ёрдамида Ер сиртида турли хил ўлчашларни бажариб, уларнинг математик қоидалар асосида ҳисоблаб чиқиш ўргатилади.
9 Инженерлик геодезия Бино ва иншоотларни лойихалаш учун жойда бажариладиган мухандислик –геодезик тадқиқотлар  ўргатилади.
10 Ер тузишда геодезик ишлар Ер тузиш ишларида бажариладиган геодезик ишлар ўргатилади.
11 Олий геодезия Ернинг шакли ва ўлчамларини аниқлаш, геодезик таянч тармоқларни қуриш ҳамда унинг катта қисмида бажариладиган юқори аниқликдаги геодезик ишлар билан шуғулланади.
12 Амалий геодезия Турли инженерлик иншоотлар ўрнини қидириш, лойихалаш, жойга кўчириш, уларни қуриш жараёнида геодезик ўлчашлар билан таъминлаш ўргатилади.
17 Фотограмметрия План ва карталарни тузишда аэрофото ва космик суратлардан фойдаланиш ва улар билан буладиган муоммоларни ўрганадиган фан.
18 Ер тузишда компъютер графикаси ва картография Ер тузиш ишларини олиб боришда ва самарали фойдаланишда комъютер графикасидан фойдаланиш ва улар асосида карталар ва шартли белгилар тизимини яратиш.
19 Мутахассисликка кириш Мутаҳассислик бўйича бошланғич кўникма ва маълумотларга эга бўлиш,

Кафедрада тайёрланган илмий мақолалар Республикамиз ва чет элдаги илмий журналларда чоп этилган. Кафедра ходимлари томонидан Швеция Кироллик университети, Финландия, Словения, Озарбайжон Республикаси Боку Давлат университетларининг илмий журналлари ва тўпламларида кейинги 10 йилда 200 дан ортиқ илмий мақолалар чоп этилган. Шу давр ичида кафедрада 1 та монография, 10 та ўқув қўлланма, 100 дан ортиқ методик кўрсатма, 80 дан ортиқ илмий мақолалар чоп этилган. Кафедрада бажарилган илмий-тадқиқот ишлар натижалари асосида Ўзбекистон Республикаси Патент идорасининг 3 та гувохномаси олинган.