Фермер хўжаликларида бизнес-режа тузиш ва юритиш бўйича услубий тавсиялар. Тошкент-2017 йил.

СИУ бюджети.pdf

Шўрланишга мойил тупроқларда био-тизимларни жорий этиш.pdf

Сувни вақт бўйича тақсимлаш.pdf

СИУларда сувни ўлчаш ускуналари.pdf

Ирригация — мелиорация тадбирлари.

1. Қорақалпоғистон Республикаси.pdf

2. Бухоро вилояти.pdf

3. Андижон вилояти.pdf

4. Жиззах вилояти.pdf

5. Кашқадарё вилояти.pdf

6. Навоий вилояти.pdf

7. Сирдарё вилояти.pdf

8. Наманган вилояти.pdf

9. Самарқанд вилояти.pdf

10. Фарғона вилояти.pdf

12. Хоразм вилояти.pdf

13. Тошкент вилояти.pdf

 

Бошқа тармоқларга оид тавсиялар

Томчилатиб суғориш тизими. Тавсиялар_2016.pdf

Шўр ювиш бўйича тавсиялар 2016.pdf

ХАР ХИЛ ТУРДАГИ ГИДРОПОСТЛАРНИ қуриш.pdf

Кўчма эгилувчан кувурдан фойдаланиш буйича тавсия-2016.pdf

 

Ғўза навлари

Андижон номли навлар.pdf

ЎзҒСУИТИ янги навлари.pdf

Бухоро номли навлар.pdf

Гулбахор-2 нави.pdf

Наврўз номли нав.pdf

 

Ғўза парваришига оид тавсиялар

Ажрик ўтига қарши кураш тавси.pdf

Алмашлаб экиш 09.pdf

Ғўза агротехникаси бўйича тавсиялар (апрель).pdf

Ғўза зараркунандалари ва уларга қарши кураш.pdf

Ғўза зараркунандаларига қарши кураш бўйича тавсиялар.pdf

Ғўза зараркунандаларига қарши кураш кўлланма.pdf

Ғўза чеканкаси.pdf

Ғўзани суғоришга оид тавсия.pdf

Ғўзани парваришлашда сувдан самарали фойдаланиш.pdf

Ғўзани усиши ва ривожланиши.pdf

Ғўзанинг наманган -77 нави тавсия.pdf

Дефоляция ва десикация килиш (Автосохраненный).pdf

Ерни сифатли кузда шудгорлаш юкори хосил гарови.pdf

Март ойида амалга ошириладиган агротехник тадбирлар.pdf

Кредитлаш тартиби Тавсия.pdf

Пахтачилик ва ғаллачиликда маъдан ҳамда маҳаллий ўғитлардан фойдаланиш бўйича.pdf

Маҳаллий ўғитлардан фойдаланиш бўйича тавсия.pdf

Фенологик кузатувлар ва абробация ўтказиш.pdf

Сув тақчиллиги шароитида фермер хўжаликларида сув ресурсларидан самарали фойдаланиш учун.pdf

 

Буғдой парваришига оид тавсиялар

1.Алмашлаб экиш 09pdf

2. Суғориладиган ерларда экилган бошоқли дон экинларини апрель ойида парвариш қилиш учун тавсиялар.pdf

3. Маҳаллий ўғитлардан фойдаланиш бўйича тавсия.pdf

4. Пахтачилик ва ғаллачиликда маъдан ҳамда маҳаллий ўғитлардан фойдаланиш бўйича.pdf

5. Кузги буғдойни парваришлаш бўйича.pdf

6. Ғалла зараркунандалари, касалликлари ва бегона ўтларга қарши курашиш.pdf

7. Бугдой уругчилиги буйича тавсиялар.pdf

8. Март ойида амалга ошириладиган агротехник тадбирлар.pdf

9. Буғдойни занг касаллиги ва унга қарши курашиш.pdf

10. Кредитлаш тартиби Тавсия.pdf

11. Ғўза катор орасига экилган галла сугориш.pdf