Факультет декани 

 Фатхуллаев Алишер Мирзатиллаевич,

т.ф.н., доцент

тел: 237-19-80

 

      ФАКУЛЬТЕТ ХАҚИДА   

Гидромелиорация факультети тарихи институтнинг тарихи билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, 1934 йил 16 ноябрда «Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш инженерлари институти» таркибида фаолият кўрсата бошлаган.

Факультетининг ташкил этилиши, ривожланиши, Ўрта Осиё миқёсида нуфузли илмий марказ сифатида шаклланишида етук олимлар, йирик мутахассисларнинг ҳиссалари беқиёсдир. Айниқса А.Н.Аскоченский, В.В.Пославский, Н.А.Янишевский, В.Ф.Булаевский, Ф.П.Моргуненков, В.Д.Журин, Е.И.Замарин, Н.В.Макридин, С.Т.Алтунин, Т.Н.Қори-Ниёзов, А.Н.Гостунский, Б.Д.Коржавин, Х.А.Ахмедов, Т.А.Колпаковларнинг сайи – ҳаракатлари туфайли факультет илмий йўналишларда етакчилик қилган.

Бугунги кунда факультет таркибида фаолият кўрсатаётган “Гидравлика ва гидроинформатика» «Ирргация ва мелиорация», «Гидромелиоратив тизимларидан фойдаланиш», «Экология ва сув ресурсларини бошқариш», «Педагогика, психология ва ўқитиш методикаси», «Гидрология ва гидрогеология” «Тупроқшунослик ва деҳқончилик», «Физика ва кимё», «Жисмоний маданият ва спорт» кафедралари ва «Экогис» маркази профессор-ўқитувчилари талабалар ва магистрларга кенг кўламдаги замонавий талаблар доирасида таълим тарбия бериб келмоқда.

Охирги йилларда факультетда «Сув хўжалиги ва мелиорация», «Экология ва атроф муҳит муҳофазаси», «Гидрология» «Касб таълими: Сув хўжалиги ва мелиорация» таълим йўналишлари бўйича халқ хўжалиги тармоқлари учун мутахасислар тайёрлаб келаётган бўлса, 2017-2018 ўқув йилидан бошлаб Ўзбекистон Республика Президентининг 4 майдаги ПҚ 2954-сонли қарори асосида факультет таркибида янги, “Мелиоратив гидрогеология” таълим йўналиши бўйича кадрлар тайёрлаш йўлга қуйилди. Ушбу таълим йўналишлари бўйича бўгунги кунда 1800 нафар талабалар замонавий шароитда таҳсил олмоқдалар.

Шунингдек факультет ҳалқаро ҳамкорлик борасида етакчи сифатида АҚШ, Европа, МДХ ва Шарқ мамлакатлари нуфузли илмий тадқиқот институлари ва университетлари билан кенг қамровли илмий, методик, кадрлар алмашинуви йўналишларида самарали алоқа тизими йўлга қуйилган.

Гидромелиорация факультети ходимлари тўғрисида маълумот

Ф.И.Ш Лавозими Телефон рақами Электрон почта Қисқача биографияси

 

Фатхуллаев Алишер Мирзотиллаевич

декан +998712371980 А. Фатхуллаев 2017 йил июль ойидан ушбу лавозимда ишлаб келмоқда.

Техника фанлари номзоди, доцент. У 2010-212 йилларда Гидрология ва гидрогеология кафедрасида доцент, кейинчалик 2012-2014 йилларда ўша кафедрада мудир лавозимларида ишлаган. Унинг факультетда раҳбарлиги даврида юқори малакали, рақобатбардош кадрлар тайёрлашни ривожлантириш бўйича ишлар амалга оширилмоқда.

Туйчиев Хайрулло Эргашович Маънавий – маърифий ишлар бўйича декан муовини +998998200602 samixon@inbox.ru X. Туйчиев 2008 йил Тошкент транспорт касб-хунар коллежида тарих фан ўқитувчиси лавозимидан иш юошлаган. Кейинчалик Тошкент шаҳар Учтепа туман ТХТБ мониторинг бўлими мутахассиси, 2009-2012 йиллари Республика эстрада-цирк коллежида тарих фан ўқитувчиси, 2012-2017 йиллари Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институтининг Маънавият ва маъриват бўлими методисти, 2017 йилдан ҳозирги вақтгача  Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти Гидромелиорация факультети  Маънавий – маърифий ишлар бўйича декан муовини лавозимида ишлаб келмоқда.

Гулямов Сардор Боходирович

Декан муовини +998712371980 С. Гулямов 2002 йил Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш инженерлари институтида Ички назорат ва мониторинг бшлими инспектори. Кейинчалик “Гидротехника иншоотлари” кафедраси стажёр ўқитувчиси, 2004-2013 йиллари “Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланиш” кафедраси ассистенти,

2013-хозирги вақтгача. — Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти Гидромелиорация факультети декани муовини лавозимида ишлаб келмоқда.

Мукимов Байрамали Рахимович Декан муовини +998712371980 Б. Мукимов 2004-2007 йиллари Тошкент ирригация ва мелиорация институти, “Педагогика, психология ва ўқитиш методикаси” кафедрасида аспирантура талабаси, 2005 йилдан  Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институтида “Педагогика, психология ва ўқитиш методикаси” кафедрасида ассистент.

2017-хозирги вақтгача. — Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти Гидромелиорация факультети декани муовини лавозимида ишлаб келмоқда.

Рахимов Нурбек Шермаматович Декан муовини +998712371980 nurpaknet@gmail.com Н. Рахимов 2013-2014 йиллари Тошкент ирригация ва мелиорация институти, Ички инспекция ва мониторинг бўлими услубчиси лавозимида иш бошлаган,  2014 йилдан  Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институтида “Экология ва сув ресурсларини бошқариш” кафедрасида стажёр ўқитувчиси.

2017-хозирги вақтгача. — Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти Гидромелиорация факультети декани муовини лавозимида ишлаб келмоқда.

 

ТАЪЛИМ

Бакалавриатура:

5450200 — Сув хўжалиги ва мелиорация

5450200 — Фан ва техника соҳасидаги таълим йўналиш бўлиб, у ўз таркибига суғориладиган ерлардан юқори ҳосил олиш мақсадида, ер ва сув ресурсларидан мукаммал фойдаланиш, ерларни мелиоратив ҳолатини яхшилаш, мукаммал сув хўжалиги, гидромелиоратив тизимларни ва иншоотларни барпо қилиш ва эксплуатация қилишга касбий кўникмага йўналтирилган инсон фаолиятининг воситалари, усуллари, услублари ва йўллари мажмуини қамраб олади. Касбий фаолиятнинг объектларига мелиорация қилинаётган ва қилинган ерлар, сув ресурслари, сугъориш, зах қочириш тармоқлари ва тизимлари, улардаги иншоотлар, хўжалик ва ичимлик эхтиёжлари учун сув таъминоти тизимлари, гидромелиоратив тизимларни бошқариш объектлари киради.

5141100 — Гидрология (сув омборларида)

5141100- Сув хўжалиги соҳасидаги таълим йўналиши бўлиб, асосан сув омборлари ва қуруқликдаги бошқа сув манбаларида комплекс тадқиқотлар олиб бориш учун мўлжалланган усуллар ва воситаларни, сув ресурслари муаммоларини таҳлил қилиш, табиий ва антропоген ҳодисалар келтириб чиқарган уларнинг миқдорий ва сифатий ўзгаришларини баҳолаш ва башорат қилишни қуруқлик сувларидан экологик хавфсиз фойдаланиш, уларни қуриб қолишдан ва ифлосланишдан муҳофаза қилиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишни, қурилиш бўйича лойиҳалар ва сувни асраш чораларини режалаштириш учун гидрологик ва сув хўжалиги ҳисоблашларини, режимли гидрологик чораларни ташкил этиш ва олиб боришни, амалий гидрологик башоратларни амалга ошириш каби самарали жараёнларини таъминлашга йўналтирилган методлар ва воситалар мажмуини қамраб олади.

5630100 — Экология ва ёатроф муҳит муҳофазаси (сув хўжалигида)

5630100 – Фан ва ишлаб чиқариш соҳасидаги таълим йўналиш бўлиб, у ўз ичига табиатдан оқилона фойдаланиш, инсон фаолиятини атроф муҳитга таъсирини ўрганиш, барқарор ривожланишини таъминлаш мақсадига йўналтирилган воситалар усуллар, методлар ва инсон фаолияти усуллари мажмуини қамраб олади.

Бакалаврларнинг касбий фаолияти турлари илмий ва илмий-тадқиқот, ишлаб-чиқариш технологик, ишлаб чиқариш бошқарув, лойихалаш изланиш, ЎМКҲТ тизимида педагогик, таълим кабиларни ўз ичига олади. Бакалавр тайёрланадиган касбий фаолиятнинг муайян турлари таълим жараёнининг манфаатдор иштирокчилари билан ҳамкорликда олий таълим тизими томонидан аниқланади. Таълим муассасаларида ва ишлаб чиқаришда мураббий ва педагог сифатида ишлаш каби касбий фаолият турларини бажариш мумкин.

 

5111000 — Касбий таълим (сув хўжалигида)

5111000 — Бу таълим йўналиши – фан, техника ва таълим соҳасидаги таълим йўналиш бўлиб, у ўқув фанлари, воситалари, услублари ва педагогик фаолиятнинг усулларини ҳамда таркибига сугъориладиган ерлардан юқори ҳосил олиш мақсадида, ер ва сув ресурсларидан мукаммал фойдаланиш, ерларни мелиоратив ҳолатини яхшилаш, мукаммал сув хўжалиги, гидромелиоратив тизимларни ва иншоотларни барпо қилиш ва эксплуатация қилишга касбий кўникмага йўналтирилган методлар ва воситалар мажмуини қамраб олади. Касбий фаолият объектлари – таълим жараёнида мос касб-ҳунар коллежларидаги ўқув-тарбия жараёни, сув ресурслари, хўжалик ва ичимлик эхтиёжлари учун сув таъминоти тизимлари, гидромелиоратив тизимларни бошқариш объектлари киради.

5450500 – Мелиоратив гидрогеология

5450500 – Мелиоратив гидрогеология таълим йўналиши ирригация ва мелиорация таълим соҳаси таркибида бўлиб, унда литосферанинг юқори қисмига жойлашган ер ости сувлари захиралари ва ресурсларини қидириб топиш, ишлатиш ва уни муҳофазалаш, ер ости сувларида бўладиган сифат ва миқдорий ўзгаришларини мониторингини олиб бориш, ҳамда бу ўзгаришларга таъсир этувчи омилларни баҳолаш ва башорат қилишга, гидромелиоратив тизимлар ва сув тортиб олиш қудуқлари зонасида кечадиган антропоген жараёнларни тахлил қилиш, ер ости сувларини ичимлик суви сифатида қўллаш, Ер ости сувларини ерларнинг мелиоратив ҳолатига таъсирини ўрганиш, уни яхшилаш ва ерларни мелиоратив ҳолатини яхшилашга йўналтирилган.

                   

ТАЛАБА

Иқтидорли талабалар — 

Гидромелиорация фаукультетиги қарашли барча кафедраларида иқтидорли талабалар рўйхати шакиллантирилган. Унда талабалар илмий тадқиқот мавзулари ҳамда раҳбарлар тайинланган. Бундан ташқари Гидромелиорация факультети 2018-2019 ўқув йили учун Ўзбекистон Республикаси Президент стипендияси танловида иштирок этишга тайёрланаётган иқтидорли талабалар рўйхати хам шакиллантирилган булар қуйидагилар:

  1. Юсупалиева Мадина Улуғбек қизи, ГМ СХМ 201-гуруҳ, илмий тадқиқот мавзуси: Сувни биологик усулда тайёрлаш, раҳбар: Абдуқодирова М. доцент.
  2. Отаханова Олимахон Атхам қизи, ГМ СХМ 216-гуруҳ, илмий тадқиқот мавзуси: “Шахсда интеллектни ривожлантириш омиллари” 2017 йил апрелъ., Чоп этилган мақолалари: Худаяров Бахтиёр, Отаханова О.А., “Матрицаларнинг иқтисодиётга татбиқи” 2017 йил апрелъ., Раупова Ш.А., Отаханова О.А., “Педогогик психологик қобилятни ривожлантириш мезонлари, омиллари” 2017 йил сентябръ, Отаханова О.А., “Ёшлар орасида китобхонлик маданиятини ривожлантириш”, Отаханова О.А., “Ёшлар 2017 йил октябръ “ Ёшлар овози” конференцияси учун., Мирзаев Б. С., Отаханова О.А., “Педагогик компетентликни ошириш”.
  3. Райимова Иқболой Дилшод қизи, ГМ СХМ 210-гуруҳ, илмий тадқиқот мавзуси: Математическое моделирование задачи о распространении волн попуска в первоначально сухом русле. Илмий раҳбарлар: С. Я Школников Д. Мавлянва.                                      Чоп этилган мақолалар: Гидравлик сакраш параметрини назари аниқлаш. Муаллиф: Хидиров С. Халқаро конферанция ТИМИ 2017. Результаты эксперементальных исследований сопряжения бъефов средненапорных гидорузлов.М-лы студентческой конференции ТИИИМ Т.2017г., Формы моноклинальной волны распро траняющиеся по сухому ру слу.Санкт Петербург.Ж.Стоительство уникальных сооружений и конструкции. СПбПУ.2017.
  4. Гуломова Адолат Абдуманан қизи, ГМ СХМ 213-гуруҳ, илмий тадқиқот мавзуси: Эластик ва ноэластик тўқнашувлар, Саидахмедова З. доцент.
  5. Эшқулов Достон Ўктам ўғли, ГМ СХМ 212-гуруҳ, илмий тадқиқот мавзуси: Биогаз чикиндисидан ўғит сифатида фойдаланиш, К.Е.Усмонов Катта ўқитувчи.
  6. Адхамов Рустам Ботир ўғли, ГМ СХМ 201-гуруҳ.
  7. Жулиева Феруза Наби қизи, ГМ СХМ 201-гуруҳ.

КАФЕДРАЛАР

Гидравлика  

Изох: (Кафедра билан танишиш учун кафедра номи ёзилган сўзга курсор тугмаси босилади ва кафедра маълумотларига ўтилади. Бу маълумотлар  кафедрадан  шаклланади)

Гидрология ва гидрогеология
Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланиш
Ирригация ва мелиорация
Экология ва сув ресурсларини бошқариш
Тупроқшунослик ва деҳқончилик
Физика ва кимё
Педагогика ва психология
Жисмоний тарбия ва спорт

 

Фойдали хаволалар

www.edu.uz – Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги,

www.agro.uz  — Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазири

www.uzsuvloyiha.uz — «Ўзсувлойиха» Акциядорлик жамияти,

www.suvsoz.uz — «Сувсоз» Давлат унитар корхонаси,

www.meteo.uz — Узгидромет

www.tiiame.uz — Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти,

www.Ziyonet.uz – Зиёнет таълим портали,

www.samqsxb.uz/uz/pages/kengash —  «Зарафшон» ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси

 

БИТИРУВЧИЛАР

Буюртмачи ташкилотлар

Гидромелиорация факультети талабалари Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги қарашли қуйидаги ташкилотларда ишлаши мумкин, буларга Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги “Сув хужалиги бош бошқармаси” «Ўзсувлойиха» Акциядорлик жамияти «Ўзсувтаъмирфойдаланиш» Республикa бошқармаси, «Сувсоз» Давлат унитар корхонаси «Сувлойиха» бирлашмаси Тошкент шаҳар «Сувмашсервис» масъулияти чекланган жамияти, Тошкент шаҳар «Гидропроект» Акциянерлик жамияти «Давсувхўжаликназорат» инспекцияси, Тошкент шахар «Узгип» масъулияти чекланган жамияти «Сув оқова» Давлат корхонаси тассаруфидаги «Ичимлик сув тармоғи» шўъба корхонаси, «Ўзмахсуссувқурилиш иқтисослашган компанияси» Давлат корхонаси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги «Гидрометеорология» хизмати маркази «Тўпалангсувгэсқурилиш» масъулияти чекланган жамияти, «Минтақалараро сув қувурларидан фойдаланиш» бошқармаси, ТИҚХММИ қошидаги «Ирригация ва сув муаммолари» илмий-тадқиқот институти, «Аму-Сурхон» ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси, «Аму-Қашқадарё» ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси «Аму-Бухоро» ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси «Қуйи-Амударё» ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси, «Зарафшон» ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси «Сирдарё-Сўх» ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси «Норин-Қорадарё» ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси, «Чирчиқ-Охангарон» ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси «Қуйи-Сирдарё» ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси, «Сирдарё-Сўх» ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси, марказий Фарғона бирлашган деспетчирлик фойдаланиш бошқармаси.

 

Алоқа

Манзил: Тошкент шаҳар 100000, Қори Ниёзий кўчаси, 39 уй

Бино/офис: Г-бино, 2-қават, 209-хона

Тел./факс: (+998-71) 2371980, (+998-71) 2373879

E-mail:     Gm@tiiame.uz

GM-3

Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган

фан арбоби, геология-минерология фанлари доктори, профессор

Мирзаев Сайдирахмон Шоабдиевич

GM-4

Техника фанлари доктори, профессор

Ф.М.Рахимбаев

GM-5

  Профессор, т.ф.д., А.А.Рачинский   

GM-6

Профессор, т.ф.д., М.Х.Хамидов

Ушбу даврда факультетнинг олимлари томонидан соҳанинг долзарб муаммолари бўйича илмий-текшириш ишлари олиб борилиб, унинг натижалари бўйича 500 га яқин мақолалар (шу жумладан 50 га яқини чет элларда), 6 та йирик монографиялар чоп қилинди, 15 га якин патентлар олинди.

Илмий ишлардан томчилатиб суғориш усулига рақобатбардош суғорма деҳқончиликда ўта шишувчан гидрогелларни қўллаш, тезпишар ғўзанинг янги навларини суғориш тартиблари, суғориш тизимлари каналларини эксплуатацион фойдали иш коэффициентларини аниқлаш услубияти, ирригацион эрозия юз берадиган ерларда сув тежамкор суғориш усулари ва техникасини яратиш, кичик сув омборини лойқа чўкиндиларидан тозалашда «Туннель» конструкцияси, канал ва коллекторларни тозалагич, дренаж қуриш учун МЗУ-2 машинаси ва бошқалар диққатта сазовордир.

Олиб борилган илмий изланишлар натижасига кўра факультстнинг 6 та ходими докторлик, 39 та ходими номзодлик диссертацияларини муваффаққиятли ҳимоя қилдилар. Бу даврда факультетда 12 та чет эл фуқароси фан номзоди ил­мий унвонини олди.

Факультет олимлари АҚШнинг Университетларни қўллаб қувватлаш бошқармаси ҳомийли-гида Вашингтон штати университети билан ҳамкорликда «Ўрта Осиё ва Ўзбекистонда атроф муҳит муҳофазаси ва сув ресурсларини бошқариш масалаларида ҳамкорлик» лойиҳасини амалга оширдилар. Бу лойиҳа бўйича 33 та профессор-ўқитувчи ўз малакасини оширди.

Европа ҳамжамияти томонидан эълон қилинган танловда Бельгиянинг Льеж университети, Россия Фанлар Академияси Океанология ва сув муаммолари института, Украина, Гер­мания ҳамда Болгария университетлари билан ҳамкорликда илмий ишлар лойиҳаси, Германининг Бонн университети билан ҳамкорликда «Хоразм вилояти суғорма деҳқончилигини реструктуризация қилиш ва экологик-мелиоратив ҳолатини тиклаш» лойиҳаси ва АҚШнинг Колорадо штати университети олимлари билан «Сирдарё вилоятида биосунъий-зовур тизимларини тадбиқ қилиш» лойиҳаларини бажардилар.

Булардан ташқари факультет олимлари «Марказий Осиё сув ресурсларини давлатлараро бошқариш» мавзусидаги Жаҳон илмий маркази қошидаги ИКАРДА ва «Фарғона водийсида фермерлар сувдан фойдаланиш ишларни такомиллаштириш» мавзусидаги АҚШнинг БАЗИС дастурларида ҳам фаол қатнашиб келмоқдалар.

Биз яшаётган дунё сўнгги йилларда ниҳоятда ўзгариб кетди. Ватанимиз тарихида XX асрнинг 90-йилларида оламшумул воқеалар юз берди: мамлакатимиз мустақилликка эришиб, ўзига хос тараққиёт йўлини танлади, ривожланишининг ўзбек моделини амалга оширишга киришди. Халқимизнинг хуқуқий демократик жамият барпо этиш зарурати дунёқарашни тубдан ўзгартириш, эски ақидалардан тамоман воз кечиш, истиқлол мафкурасини шакллантириш, халқ маънавиятини юксалтиришни тақазо этмоқда.

Мустақиллик шарофати туфайли халқ хўжалигида, қишлоқ хўжалигида туб ўзгаришлар рўй берди. Колхозлар, совхозлар ўрнига ширкат хўжаликлари, фермер хўжаликлари ва деҳқон хўжаликлари ташкил қилиниб, мамлакат равнақи, юрт тинчлиги, халқ фаровонлиги учун астойдил хизмат қилинмоқда.

Таълим ва кадрлар тайёрлаш соҳасида илғор илмий-амалий тадқиқотлар ўтказилмоқда, таълим сифати давлат таълим стандартларига мувофиқ ташкил этиш ва таъминлаш мақсадида педагогика ва таълим соҳасида илмий-тадқиқотлар ва илмий-услубий қўлланмалар ишлаб чиқиш фаоллаштирилмоқда. Ёшларнинг фан-техника соҳасидаги ижодкорлиги ҳар томонлама қўллаб-қувватланмоқда. Ушбу шароитда олдимиздаги долзарб вазифаларни амалга оширишда факультетимизнинг кафедралари фаол меҳнат қилмоқдалар.