GRANTLAR studentlar va o’qituvchilarga ilmiy tadqiqot

va o’qish uchun hamkor unversitetlardan birida .

Yevropa Ittifoqining Erasmus Mundus  dasturi yordamida.

http://www.ef.uni-lj.si/euroasiancea