predmety

Siz quyida o’zingiz tanlagan yo’nalish bo’yicha kirish imtihonida tushadigan fanlar va ballar to’g’risida ma’lumot olishingiz mumkin:

Bakalaviatura uchun:

 

Iqtisodiyot, Mеnеjmеnt, Buxgaltеriya hisobi va audit yo`nalishlari  bo`yicha: 

      matеmatika (Informatika bilan), chеt tili, ona tili va adabiyoti fanlaridan;

Elektr energetika:

                    matеmatika (Informatika bilan), fizika, chet tili fanlaridan; 

Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni  avtоmаtlаshtirish vа bоshqаrish:

      fizika, matеmatika (Informatika bilan),  chet tili fanlaridan;

Ekologiya va atrof muhit muhofazasi yo`nalishi bo`yicha: 

matematika(Informatika bilan), kimyo, ona tili va adabiyoti fanlaridan;

 Qolgan yo`nalishlar bo`yicha:

matеmatika(Informatika bilan), fizika, ona tili va adabiyoti fanlaridan topshiriladi;

 

 

Magistratura uchun:

  •  Suxbat (tanlangan mutaxassisik bo’yicha, (0-50 balgacha)); 
  • Magistratur mutaxassisligiga mos keluvchi ta’lim yo’nalishining maxsus fanlari (yozma(0-100 balgacha));
  • Chet tili (yozma(0-50 balgacha));
  •  O’zbekistonda dеmokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti (yozma(0-50 balgacha)).

 

   Oliy ta’lim muassasasi bitiruvchisining umumiy reytingiga yoki o’zlashtirish ko’rsatkichiga(55-100) 

Apilatsiya komissiyasi tarkibi:

T. Sultonov  — Ilmiy tatqiqot ishlari bo’yicha prorektor t.f.d., dotsent, rais;

 

X. Lapasov-Ichki nazorat va manitoring bo’limi boshlig’i v.v.b, a’zo;

I. Mirzaqulov-Gumanitar fanlar kafedrasi t.f.n., dotsent, a’zo

D. Nazaraliyev-Gidralogiya va gidrogeologiya kafedrasi mudiri t.f.b., dotsent, a’zo.