ТИМИ 1-4 босқич талабаларининг кафедралар кесимидаги давомати (06-12.02.2015 йил) 
Кафедра Кафедра мудири
 Ф.И.Ш.
Дарсга қатнашиши керак бўлган талабалар сони Дарсга қатнаша
ётган талабалар сони
Давомат
%
Срывлар сони
3,12 Технологик жараёнларни автоматлаштириш ва бошқарув кафедраси Газиева Рано 515 454 88,2  
6,23 Гуманитар фанлар кафедраси Куйлиев Тулкин 3487 3200 91,8  
2,6 Гидротехника иншоотлари ва муҳандислик конструкциялари кафедраси Рахматов Норкобил 1361 1218 89,5  
6,26 Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги кафедраси  Ахмедов Икромали  177 161 91,0  
5,2 Иқтисодий назария асослари кафедраси Саидова Мадина Хамидовна 763 715 93,7  
2,7 Сув энергияси ва насос станцияларидан
фойдаланиш кафедраси
Мажидов Тахир Шадманович 797 736 92,3  
1,3 Гидромелиорация тизимлардан фойдаланиш кафедраси Бараев Фридун Ахмедович 552 512 92,8  
6,24 Ўзбек тили ва чет тиллари кафедраси Алленова Ирина  824 761 92,4  
6,24 Инглиз тили кафедраси Махмудов Хурсанд Алиевич 1748 1564 89,5  
3,11 Гидромелиоратив тизимларни электр энергияси билан таъминлаш ва уларнинг электр жихозларидан фойдаланиш кафедраси  Тошпулатов Нусратулло 408 378 92,6  
3,13 Конструкция материаллари технологиялари, амалий механика ва стандартлаштириш кафедраси  Туркменов Хасан Ишимович 409 388 94,9  
3,15 Электротехника ва электр юритма кафедраси Боқиев Абдужалил 324 301 92,9  
3,1 Гидромелиоратив ишларини ташкил этиш ва уларнинг технологияси кафедраси  Ирмухамедова Лудмила 22 19 86,4  
1,2 Гидрология ва гидрогеология кафедраси Назаралиев Дилшод Валижонович 509 491 96,5  
4,15 Ер тузиш ва ер муносабатлари кафедраси  Муқимов А 412 371 90,0  
5,17 Сув хўжалигини бошқариш кафедраси Рашидов Жамшид 347 321 92,5  
5,18 Сув хўжалигини иқтисодиёти кафедраси  Сангирова Умида Равшановна 664 621 93,5  
2,9 Назарий ва қурилиш механикаси кафедраси Мирсаидов Мирзиёд  989 915 92,5  
6,22 Педагогика, психология ва ўқитиш
методикаси кафедраси
Исмаилова Зухра 287 264 92,0  
5,19 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит кафедраси  Ибрагимов Абдумалик 527 497 94,3  
1,5 Экология ва сув ресурсларини бошқариш кафедраси Салохиддинов А 470 447 95,1  
3,14 Гидромелиоратив ишларини механизациялаш кафедраси  Шарипов Зайниддин 1066 975 91,5  
6,21 Физика ва кимё кафедраси  Бахронов Хаёт 1640 1545 94,2  
4,16 Геодезия ва ер кадастри кафедраси  Рахмонов Косимджон 1474 1364 92,5  
6,28 Олий математика кафедраси Худаяров Бахтияр Алимович 1807 1741 96,3  
1,6 Тупроқшунослик ва деҳқончилик кафедраси Ахатов А 329 302 91,8  
1,4 Қишлоқ хўжалиги гидротехника мелиорацияси кафедраси Бегматов Илхом Абдураимович 611 571 93,5  
6,25 Ахборот технологиялари кафедраси Мирзаев Сайибджан 967 912 94,3  
1,1 Гидравлика кафедраси Арифжанов Айбек 459 439 95,6  
2,8 Чизма геометрия ва муҳандислик
графикаси кафедраси
Уразкелдиев Абдувохид 216 212 98,1  
6,27 Жисмоний тарбия кафедраси  Норқобилов Мухиддин         
6,3 ЭкоГИС Пўлатов Алим         
             
  Институт бўйича   24161 22395 92,7 0

 

ТИМИ  1-4 боскич талабалар давомати бўйича маълумот
(06-12.02.2015 й.)

Факультетлар

Жами

руйхат бўйича жами талабалар сони

дарсга келганлар

%

Гидромелиорация

7528

6967

93%

Ирригация, гидротехника иншоотларини қуриш ва улардан фойдаланиш

3952

3663

93%

Сув хўжалигини автоматлаштириш ва механизациялаштириш

6314

5788

92%

Ердан фойдаланиш ва ер кадастри

3638

3408

94%

Сув хўжалигини бошқариш ва унинг иқтисодиёти

2375

2244

94%

Магистратура

354

325

92%

Институт бўйича

24161

22395

93%