Экология ва сув ресурсларини бошқариш
кафедраси мудири

 т.ф.н. профессор

Салохиддинов А.Т.

Тел: 2371926

  Fax — 2371926

      Email: — pepiwm@gmail.com

 

 

Кафедра тарихи

“Экология ва сув ресурсларини бошқариш” кафедраси ўзининг узоқ йиллик фаолияти давомида давр талаби ва тараққиёт таъсири остида икки кафедранинг қўшилиши асосида ташкил этилди ва тараққий этиб бормоқда. Дастлаб кафедра «Қишлоқ ва яйловлар сув таъминоти» хамда «Сув ресурсларидан мукаммал фойдаланиш ва муҳофаза қилиш» кафедралари негизида “Экология ва сув ресурслари” номи билан ташкил этилди. Сўнгра тараққиёт талаби ва ўзининг асосий йўналишини эътиборга олган ҳолда ЎзРВМнинг 2004 йил 30 мартдаги 150 – сонли қарорига асосан институт таркибида “Экология ва сув ресурсларини бошқариш” кафедрасига айлантирилди.

«Қишлоқ ва яйловлар сув таъминоти» кафедраси

«Қишлоқ ва яйловлар сув таъминоти» кафедраси 1953 йилда ташкил этилган. Бу давргача «Қишлоқ ва яйловлар сув таъминоти» курсини Гидравлика кафедрасининг доценти С.В. Новокрещенов ўқиган. Кафедранинг биринчи мудири давлат мукофоти лаурияти доцент А.Н. Ляпин эди. Кафедрага 1956-1958 ва 1960-1970 йиллар давомида доцент П.П Аманацкий, 1976-1980 йиллар давомида доцент Г. Г. Подгорнов, 1980-1983 йиллар давомида доцент В.А. Демин ва 1983-1989 йиллар давомида доцент. И. М. Махмудова мудирлик қилганлар. Турли йиллар давомида кафедрада доцентлар А. А. Исаев С. С. Хожаев, катта ўқитувчилар Р. М.Муҳиддинова, Д.Ю. Джумаев, асситентлар С.К. Малышева ва С. Б. Мечетнер меҳнат қилганлар.

Ўтган йиллар давомида кафедра 1060 дан ортиқ юқори малакали мутахассисларни етиштириб чиқарди. Кафедра жамоаси мунтазам равишда давлат бюджети ва хўжалик шартномаси асосида бажарилаётган йирик илмий-тадқиқот ишларида қатнашган. Булар қаторига Қарақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилояти қишлоқ ахоли пунктларининг сув таъминоти шакли хамда Тошкент, Сирдарё ва Жиззах вилояти оқова сувлари ресурсларини ўрганиш мавзуларини киритиш мумкин. «Амударё хавзаси оқава сувлари ва уларни Қишлоқ хужалигида ишлатиш истиқболлари» «Мирзачўл қишлоқлари иншоотларида оқова сувларини тозалаш ва зарарсизлантириш услубларини такомиллаштириш» ва бошқа мавзулардаги хўжалик шартномалари муваффакиятли бажарилган.

 

«Сув ресурсларидан мукаммал фойдаланиш ва муҳофаза қилиш» кафедраси

«Сув ресурсларидан мукаммал фойдаланиш ва муҳофаза қилиш» кафедраси 1979 йилнинг сентябрида «Гидрогеология» кафедрасидан ажралиб чиқди ва унинг биринчи мудири геология -минералогия фанлари доктори, профессор Мирзаев С. Ш. бўлди. Кафедрада доцентлар Х.И.Валиев, С.А. Муракаева, Р. Н. Мухитдинова катта ўқитувчилар С. А. Анорбоев ва Т. А. Азимовлар меҳнат қилишди.

Ўша даврда махсус дарсликлар ва ўқув кўлланмалар етишмаслигини эътиборга олиб кафедра кенг илмий — услубий ишларни амалга оширди. Намунавий дастурлар асосида ишчи дастурлар ишлаб чиқилди ва кўплаб услубий кўрсатмалар тайёрланди. Кафедра катта илмий -текшириш ишларини олиб борди. Давлат бюджети асосида суғорма деҳқончилик зонасида сув ресурсларидан рационал фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилишнинг илмий асоси ишлаб чиқилди. Кафедра ташкил этилган кундан бошлаб «Интенсив суғорма деҳқончилик шароитида сувни тежашнинг илмий асослари ва ахоли пунктларида сув таъминоти тизимлари» йўналишларида давлат бюджети ва хўжалик шартномаси асосида илмий тадқиқот ишларини бажарди. 1982 йилда Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги ва коммунал хўжалиги вазирликлар хамда «Средазгипроводхлопок» институти буюртмалар бўйича хўжалик шартномаси ишларини бажарувчи тармоқ илмий — текшириш лабораторияси ОНИЛ-ЛМ-7 ташкил этилди.

 

«Экология ва сув ресурслари» кафедраси

Сув ресурсларидан мукаммал фойдаланиш ва қишлоқ хўжалик сув таъминоти» кафедраси Гидромелиорация факулътети таркибида 1989 йили «Сув ресурсларидан мукаммал фойдаланиш ва муҳофаза қилиш» ҳамда «Қишлоқ хўжалик сув таъминоти» кафедраларини бирлаштирилиши асосида Ўзбекистон Республикаси хизмат кўрсатган фан арбоби, профессор Сайдирахмон Шоабдиевич Мирзаев рахбарлигида «Сув ресурсларидан мукаммал фойдаланиш ва қишлоқ хўжалиги сув таъминоти» номи билан ташкил қилинган. Республикамиз халқ хўжалигининг барча тармоқларида шу жумладан олий таълим тизимида изчил ислоҳотлар олиб борилаётган шароитда, Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида» ги қонуни ва «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» вазифаларидан келиб чиқиб, институтда сув ва қишлоқ хўжалиги учун эколог мутахассислар тайёрлашни ташкил қилиниши муносабати билан 2000 йили 1- сентябрдан кафедранинг номи «Экология ва сув ресурслари» деб ўзгартирилди.

Турли йилларда кафедрада профессор К.Г. Ғаниев, доцентлар А.Азимов, А.Х.Каримов, О.Й Жалилова, ассистентлар А.А. Бараев, З. Жўраев, Ж. Муротов, И.Абдуллаев ва бошқалар меҳнат қилганлар.

 

«Экология ва сув ресурсларини бошқариш» кафедраси.

Ўзбекистон республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 30 мартдаги 150 — сонли қарори, институт кун тартибига қўйилган янги вазифалар ва халқаро интеграция талабларидан келиб чиққан ҳолда кафедранинг номи “Экология ва сув ресурсларини бошқариш” деб ўзгартирилди. Хозирги кунда ушбу кафедрага республикада ва халқаро миқёсида катта ишларни амалга ошираётган ёш иқтидорли олим, техника фанлари доктори, профессор Салоҳиддинов А.Т. рахбарлик қилмоқда. Кафедрада 4 нафар профессор, 7 нафар доцент, 2 нафар катта ўқитувчи ва 6 нафар ассистент меҳнат қилмоқда. Шуниндек кафедрада ўриндошлик асосида соханинг етук олимларидан 3 нафар профессор 4 нафар доцент фаолият кўрсатмоқда. Юқори малакали мутахасисликларни тайёрлаш ишига ва кафедранинг тараққиётига профессорлар Б.Исмаилхўжаев, Н.Эгамбердиев, Р.Икрамов, Э.Чембарисов, Б.Каримов, доцентлар И.М. Махмудова, М.Холмирзаева, Г.Джалилова, А.Каримов, катта ўқитувчилар М.Абдукодирова, Р.Боиров, асситентлар Хамидов А., Раззаков Р., Боиров Р., Мавлянова Д., Аширова О., Рахимова М., Рахимов Н., Жунсалиев Д. ва бошқалар катта хисса қўшиб келмоқдалар.

Кафедра бугунги кунда бакалавиатнинг 2 йўналиши ва магистратуранинг 2 мутахассислиги бўйича мутахассис чиқарувчи кафедра сифатида фаолият кўрсатмоқда. Кафедра юқори илмий салоҳиятга эга бўлиб, мавжуд профессор — ўқитувчиларидан 12 нафари хорижий мамлакатларда ўзларини ўқитувчилик ва илмий маҳоратларни ошириб келганлар. Кафедрада аспирантура, докторантура ва мустақил тадқиқотчилик йўналишлари бўйича шу кунгача 10 нафар фан доктори ва 22 нафар фан номзодлари тайёрланган.

Кафедрада ўқитиладиган фанлар

Бакалаврият босқичида

 

Фанларни номи Фан хақида қисқача маълумот
1 Сув ресурсларидан мукаммал фойдаланиш (СРМФ) Ер шарида сувнинг пайдо бўлиши, гидросферадаги сув турлари ва захираси, сайёрамиз, Орол денгизи ва Ўзбекистон республикасидаги сув ресурслари ва уларнинг хусусиятлари, Жахон, Орол денгизи, Ўзбекистон респубиликасидаги сув муамммолари муаммолари вужудга келиши, ва уларни ечиш йўллари. Сув хўжалиги комплекси қатнашчиларини сув билан таъминлаш тартиби ва навбати. Сув хўжалиги баланси, уни тузишнинг шакли, методикаси, зарурияти, принциплари ва таҳлили,  сув ресурсларидан комплекс фойдаланишни режалаштириш, унинг босқичлари   СРМФ схемаси, турлари, асосий вазифалари ва уни ечиш методлари ўргатилади.
2 Кишлок ва яйловлар сув таъминоти (КЯСТ) Қишлоқ сув таъминотининг тизимлари ва схемалари. Ичимлик суви сифатига бўлган талаблар. Сув таъминоти маънбасини танлаш. Ер ости ва ер усти (юза) маънбаларидан сувни олиш. Сув таъминоти схемасини танлаш. Сув сифатини яхшилаш ва сувга махсус ишлов бериш. Сувни ташиш (етказиш) ва тақсимоти.     Сув тармоғини лойиҳалаш ва ҳисоби. Гидравлик ҳисобнинг асосий усуллари. Ростлаш ва насос жихозларини танлаш усуллари ўргатилади.
3 Атроф-мухитга буладиган таъсирини бахолаш (АМБТБ) Атроф муҳитга булаётган таъсирини мазмуни, жараённинг босқичлари, таъсирни баҳолаш тўғрисида ариза; жамоа эшитувлари; корхоналарнинг хавфлик даражаси бўйича тоифалари; атмосфера хавосининг ифлослантирувчи манбаларнинг инвентразацияси; ифлослантирувчи моддаларнинг тарқалиш хусусиятлари, суммация эффекти, АМТБ ни Ўзбекистон қонунчилиги ва меъёрий хужжатларда акси; экологик экспертиза, уни утказиш босқичлари, режалаштирилаётган корхоналарнинг табиий объектларига таъсири; ҳудуднинг экологик картасини тузиш.
4 Канализация ва окова сувларни тозалаш(КОСТ) Оқова сув ҳисоби. Оқова сувларни канализацияга ташлаш шартлари. Канализация тармоғини ҳисоби ва конструкцияси. Оқова сувларни тозалаш. Тозалашнинг асосий усуллари. Оқова сувларни керакли тозалаш даражаси. Тозаланган оқова сувларни табиий ҳавзага ташлаш шартлари. Оқова сув чўкмаларига ишлов бериш усуллари. Ўзбекистон республикасида қишлоқ аҳоли пунктларида оқова сувларни тозалаш ва ундан фойдаланиш йўллари ўргатилади.
5 Табиий сувлар сифатини яхшилаш (ТССЯ) Ичимлик сув сифатига қуйилган талаблар. Сув манбаини танлаш. Сув сифатига қуйиладиган меъёрий хужжат ва давлат стандартлари. Табиий сувларни тозалашнинг технологик схемаси. Сувни тозалашнинг асосий усуллари. Сувни реагентли ва реагентсиз тозалаш. Сувни зарарсизлантириш. Сув сифатини яхшилашнинг замонавий усуллари (чучуклаштириш, юмшатиш, стабиллаштириш, темирсизлаштириш) ўргатилади.
6 Экология         Кишилик жамияти тараққиёти ва атроф муҳит ўзаро муносабати, хозирги даврдаги биосферанинг холати; табиат муҳофазаси ахамияти, инсон фаолияти, атроф муҳит ифлосланиши; экологик омиллар  организмларнинг мослашуви, популяциялар, экотизимлар, уларнинг шаклланиши ва фаолият принциплари, хамжамиятларда биологик муносабатларнинг шакллари, биосферанинг барқарорлик асосий шарти сифатида  биологик хилма-хиллик биомахсулдорлик, биосферага антропоген таъсирлар; табиий ресурслар, уларнинг таснифи; табиат муҳофазасининг асосий принциплари ўргатилади.
7 Экологик мониторинг Экологик мониторингнинг илмий-назарий ва методологик асослари ва тамойиллари; экологик мониторинг турлари, геологик, биосфералик, космик  мониторинг; атмосфера хавосини мониторингини ташкил қилиш; сув объектларини ва тупроқ мониторинги; экологик меъёрлаш, сув ва ер кадастри; чиқиндилар мониторинги; экологик мониторингнинг халқаро жиҳатлари, Ўзбекистон Республикасининг экологик мониторинг тузилмаси, экологик мониторингнинг асослари; экологик башорат асослари, тамоийлари, экологик башорат усуллари ўргатилади.
8 Сув ресурсларини бошкариш (СРБ) Сув ресурсларини бошқариш зарурияти ва принципи. Сув ресурсларини бошқариш турлари; Сув ресурсларини миқдорини бошқариш зарурияти ва турлари; Сув ресурсларини сифатини бошқариш зарурияти ва турлари; Дунё миқёсида сув ресурсларини миқдорини ва сифатини бошқариш тажрибаси ва эволюцияси. Сув ресурсларини дарё хавзаси ва алохида СХМ катнашувчиларидаражасида бошкариш, Сув ресурсларини интеграллашган бошкаруви, Сув ресурсларини адаптив бошкариш услублари ва тамойиллари, жараёнлари ўргатилади.
9 Экология хукуки Табиатни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслар қонунчилиги мазмуни; экологик-ҳуқуқий дунёқараш ва маданиятни шакллантириш; экология қонунчилигини амалиётда қўлланиши, табиий ресурсларга нисбатан мулк ҳуқуқи, экологик назорат ҳуқуқий ҳолати, экология қонунчилигини бузганлик учун жавобгарлик, давлатлараро сувдан фойдаланиш ҳуқуқи, Орол денгизи ҳавзасида сувдан фойдаланиш ҳуқуқи, экологик сиёсат мазмуни, экологик сиёсатда қўлланадиган механизмлар, Ўзбекистон республикасининг экологик сиёсати, экологик индикаторлар; экологик сиёсатни амалга оширувчи давлат нодавлат институтлари. Барқарор ривожланиш концепцияси, асосий тамоийлари, ЎзР БР концепциясини қўлланиши, халқаро экологик хамкорлик, тамоийлари, турлари; ЎзР халқаро экологик хамкорлиги.масалалари ўргатилади.
10 Экология ва сув хукуки, Экологик хукук. Сув объекти. Давлатлараро сув объектлари. Трансчегарадош сув объектлари. Қонун. Конвенциялар. Битим. Шартнома. Деклерация. Доктарина. Сув қонуни тушунчаси ва манбалари., мазмуни. Трансчегарадош сув хавзалари билан боғлиқ экологик муаммоларни ҳал қилиш асослари ва чегаралар, салохиятлар. Халқаро сув объектлари сарҳад сифатида. Сув объектлари, атроф муҳит ва халқаро суд. Халқаро сув объектларидан фойдаланишни тартибга солиш ва унинг тамойиллари. Сув ҳуқуқининг мавжуд тизимлари. Ислом динида сув хуқуқи тамойиллари. Халқаро сув артериялари ва объектларини бошқаришнинг юридик стратегияси элементлари ўргатилади.
11 Табиатни мухофаза килиш ва уни ресурсларидан рационал фойдаланиш – (ТМК ва УРРФ). Табиатни инсонга нисбатан функциялари; Биологик мувозанат, уни ахамияти, бузилишини асосий сабаблари ва оқибатлари. Табиат ресурслари: тушунчаси, табиат ресурсларининг турлари ва классификациялари. Табиий ресурслар хақида маълумотлар. Табиатни муҳофаза қилишни методологик асоси. Табиатни мухофаза қилишни табиий-тарихий (илмий) асоси. Табиатни муҳофаза қилишда инсон ва табиат ўртасидаги ўзаро боғлиқлиги асоси. Атмосфера хавосини мухофаза қилиш асоси ва услублари. Сув ресурсларини мухофаза қилишни илмий аоси ва усуллари. Сув мухитини ва ресурсини ифлосланишдан, булғаланишдан ва миқдорини камайиб кетишдан мухофаза қилишни илмий асоси. Тупроқ қатламини мухофаза қилишни илмий асоси ва усуллари: Ўсимлик дунёси турларини йўқ бўлиш ёки камайиб кетишдан мухофаза қилиш асоси ва усуллари ўргатилади.

 

Магистратура босқичида

 

Фанларни номи Фан хақида қисқача маълумот
1 Сув ресурсларидан мукаммал фойдаланиш ва уларни мухофаза килиш (СРМФ ва УМК) Сув – табиий ресурс, сувнинг табиатдаги ўрни, сув ресурсларини бошқаришнинг зарурияти ва мақсади, сув ресурсларидан окилона ва тежамкорлик билан фойдаланиш;  сув – одамларни ҳаёт фаолиятида бошқариш объекти, зарурияти, мақсади, сув ресурсларини бошқаришнинг турли  усуллари, сув ресурсларини бошқаришнинг оқибатлари; илмий асоси, сув ресурсларини муҳофаза қилишнинг усуллари ва босқичлари; сув ресурсларидан рационал фойдаланишнинг хамда уни эъзозлашнинг асосий йўллари ва унинг техник ечимлари, халқ хўжалигининг турли соҳаларини сув билан таъминлаш усуллари ўргатилади
2 Сув ресурсларини бошкариш (СРБ) Халқ хўжалигининг турли соҳаларидаги сув истеъмоли тартиби ҳамда сув ресурсларининг миқдори ва сифатини вақт ва маконда ўзгариши (асосий шаклланиш манбаси билан боғлиқ ҳолда) ўртасидаги номутаносиблик, дарё ва бошқа сув объектларига талаб даражасида ёки умуман тозаланмаган оқава сувларнинг ташланиши муносабати билан сув ресурсларининг ифлосланишини ортиб бориши хамда уларнинг сифати ва миқдорини бошқариш зарурияти ва услуллари. Хўжалик ҳисоби ва бозор иқтисодиёти шароитида сув ресурсларини миқдори ва сифатини бошқаришнинг асоси, услублари ва тамойиллари, сув микдоридаги вактинчалик ўзгаришнинг сув истеъмоли тартибига мослаштириш, меъёрий талаблар даражасида сувни таъминлаш учун қўлланиладиган сув сифатини яхшилаш тадбирлари ўргатилади.
3 Экологик экспертиза Атроф — муҳит ҳолатини ва унга нисбатан инсоннинг хўжалик фаолиятини ва айниқса сув ва қишлоқ хўжалигини юритишнинг салбий таъсирларини ва оқибатларини аниқ ва тўғри баҳолаш, мавжуд амалдаги қонунлар ва меъёрий ҳужжатлар мазмунидан келиб чиқиб атроф — муҳитга таъсир этувчи тадбирларни экологик — ижтимоий ва иқтисодий самарадорлигини аниқлаш услублари, атроф — муҳитга кўрсатиладиган салбий таъсирларнинг оқибатларини бартараф қилиш тадбир — чоралари мажмуасини асослаш, иқтисодий самарадор ва экологик безарар, хавфсиз технологик ечимларни танлаш ва асослашни ўргатилади
4 Кишлок хужалиги сув таъминоти ва канализация – КХСТ ва К Қишлоқ шароитидаги ахоли пунктларининг сув таъминоти ва канализация тизимларини лойихалаш. Манбадан сув олишда қўлланиладиган асосий иншоотлар, сув хўжалиги объектларида қўлланиладиган насослар; уларнинг конструкцияси, қўллаш ва  эксплуатация қилиш усуллари; кувурли қудуқ насослари; уларнинг тури ва конструкцияси, скважина насосларини эксплуатация қилишнинг муҳим жиҳатлари ўргатилади.
5 Халкаро ва давлат сув муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг “Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида”ги қонуни, сувдан фойдаланувчиларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг сувдан чекланган тартибда фойдаланиш ҳақидаги қарори, сувдан фойдаланиш бўйича рухсатнома бериш тартиби ва қоидалари; сув тақсимоти бўйича халқаро тамойиллар, трансчегаравий сув ҳавзалардан фойдаланиш бўйича халқаро келишув ва битимлар; Ўрта Осий ва Орол денгизи ҳавзасида сув ресурслардан фойдаланиш стратегияси ва унинг ўзига хослиги ўргатилади.
6 Сув кимёси ва гидрокимёвий башорат Сувларнинг кимёвий таркибини табиий ва антропоген таъсир шароитларида шаклланиши; табиий сувларнинг кимёвий таркибини шаклланишини белгилаб берувчи асосий омиллар; атмосфера ёғинлари, дарё, кўл ва сунъий сув ҳавзалари гидрохимияси; амалий гидрахимия асослари; табиий ва окава сувлар кимёвий анализларини ўтказиш ва уларни  натижаларини талқин қилиш усуллари ва услуби; сув сифатининг асосий кўрсаткичлари; табиий ва оқава сувларнинг биологик ва бактериологик кўрсаткичлари; табиий сувлар кимёвий таркибини башоратлаш; тезкор ва узоқ муддатли башоратлар; оқава сувларни сув манбаларига ташлаш шартлари; табиий сувлар сифатининг назорати усуллари ўргатилади..
7 Агроэкология Аграр фаолият билан боглиқ инсон ва атроф муҳит ўзаро муносабати, аграр сохада инсон фаолияти, атроф муҳит ифлосланиши; таъсир этувчи асосий омиллар, агроэкотизимларда биологик муносабатларнинг шакллари, агроэкотизмлар тузилмаси, асосий намуналари ва уларнинг динамикаси. Агроэкологик барқарорлик асосий шартлари, агроэкологияда  табиат муҳофазасининг асосий принциплари ўргатилади.
8 Табиатни мухофаза килиш. Табиат, инсон, табиатни инсонга нисбатан функциялари; инсон ва табиатни ўзаро боғлиқлиги. Биологик мувозанат, уни ахамияти, бузилишини асосий сабаблари ва оқибатлари. Табиатни муҳофаза қилишни методологик асоси. Табиатни мухофаза қилишни табиий-тарихий (илмий) асоси. Атмосфера хавосини мухофаза қилиш асоси ва услублари. Сув ресурсларини мухофаза қилишни илмий аоси ва усуллари. Сув мухитини ва ресурсини ифлосланишдан, булғаланишдан ва миқдорини камайиб кетишдан мухофаза қилишни илмий асоси. Тупроқ қатламини мухофаза қилишни илмий асоси ва усуллари: Тупроқ қатламини емирилишдан, шўрланишдан, ботқоқланишдан ва ифлосланишдан мухофаза қилишни илмий асоси; Ўсимлик дунёси турларини йўқ бўлиш ёки камайиб кетишдан мухофаза қилиш асоси ва усуллари ўргатилади:

 

Кафедрада олиб борилаётган илмий тадқиқот ишлар

 

Илмий тадқиқот ишлари мавзуси Мақсад ва вазифалари тўғрисида қисқача маълумот
1 Развитие теоретических основ распределение потоков и регулирование напоров воды, а также установление норм и режима водопотребления в системах сельскохозяйственного водоснабжения» Целью исследований является разработка единого теоретического подхода к решению принципиально новых гидравлических и технико-экономических проблем расчета систем распределение потоков и регулирования напоров воды, установлению норм и динамики режима водопотребления в системах сельскохозяйственного водоснабжения в условиях многорежимности течения воды в трубах и неопределенностей.
2 Усовершенствование методов разработки компьютерной информационной системы мониторинга и выявления деградационных процессов почв по вертикальной и горизонтальной поясности Целью исследований является усовершенствование методов разработки компьютерной информационной системы мониторинга и выявления деградационных процессов почв по вертикальной и горизонтальной поясности с целью сравнительного изучения воздействия опасных природных процессов (явлений) на земельный фонд исследуемой территории, вскрытие природных и антропогенных закономерностей и причин развития этих процессов и проведение районирования территории региона по их видам и масштабам проявления на землях сельскохозяйственного назначения.
3 Интенсив сугорма дехкончилик шароитида «ер усти — ер ости — коллектор зовур сувлари» тизимида амалга ошувчи физик – кимёвий жараёнларни тадкик килиш ва башоратлаш. «Ер усти – ер ости – коллектор сувлари» тизимида кечувчи физик-кимёвий жараёнларни тадкик этиш ва башорат килиш асосида Наманган, Жиззах вилоятлари ва  Каракалпакстон республикаси шароитларида шаклланаётган паст сифатли сув ресурсларини яроклигигини бахолаш хамда уларнинг ирригацион курсаткичларини яхшилаш асосида сугориш ва шур ювиш максадларида ишлатишнинг рационал технологиясини ишлаб чикиш режалаштирилган тадкикотларнинг асосий вазифаларидир.
4 Сув танқислиги ва тупроқ шўрланиш шароитига мослашган  даромадли  экологик соф биоэкологик  мелиорация  услубини ишлаб чиқиш. Кўп йиллар мобайнида шўрланган тупроқларда синалган ҳамда экиб келинган ширинмия, наъматак, тирноқгул ва мойчечак биомелиорант сифатида кучсиз (Наманган вилояти, Абу Али ибн Сино номидаги ихтисослашган ўрмон хўжалиги), ўртача ва кучли шўрланган (Сирдарё вилояти Боёвут туманидаги «Замона Раъно» хўжалигида) ерларда тупроқ шўрини ювмасдан хар-хил даражада сув билан таъминланган шароитда синалади. Бундан мақсад: тупроқ шўрини ювишга ва суғоришга сарфланадиган сувни иқтисод қилиб тупроқнинг унумдорлигини ошириш ва шўрланишини  камайтириш.
5 Қизилқум ер ости сувларининг ресурсларини сақлаш, муҳофаза қилиш ва ривожлантириш мақсадида уларни бошқариш ва улардан  комплекс равишда фойдаланиш. Марказий Қизилқум ҳудудида ерости сувларининг актив алмашув зонаси бўйича охирги 40 йилда тўпланган геологик ва гидрогеологик маълумотларни аниқлик даражасини бахолаш. Антропген таъсирларнинг турларини ҳамда уларнинг ўлчамларини макон бўйлаб аниқлаш; Уларнинг дадиллик даражсини аниқлаб техногенез таркибий элементларини ҳамда ерости сувларини таъснифини ишлаб чиқиш.
6 Разработка научно-методических основ экологического обоснования использования водных и земельных ресурсов Узбекистана для обеспечения устойчивого развития региона. Изучение закономерности формирования качества и количества водных ресурсов, в том числе коллекторно-дренажных вод под воздействием различных факторов с оценкой их роли,  развитие научной базы по экологическому обоснованию использования ограниченных водных ресурсов в условиях нарастающего дефицита, улучшение сопоставимости гидрохимической информации для облегчения анализа происходящих процессов внутри системы водных ресурсов.
7 Разработка технологии водосбережения на основе применения сильнонабухающих полимерных гидрогелей. Целью проекта является разработка современной технологии водосбережения на основе использования сильнонабухающих полимерных гидрогелей  и оценка новой разновидности полимерных гидрогелей синтезированных Уэбекскими учеными в качестве водосберегающего агента.
8 Совершенствование управления водными ресурсами на уровне полей с использованием дистанционного зондирования и интегрирования моделей Основная цель данного исследования заключается в совершенствовании технологии управления водными ресурсами на уровне поле для составления плана водопользования с целью эффективного использования водных ресурсов и водосбережения. Для достижения поставленной цели данного исследования, выполняются:

 1. Оценка и анализ водопотребления сельскохозяйственных культур в исследуемых полях с использованием моделей и элементов технологии дистанционного зондирования.
 2. Экспериментальное исследование технологии дистанционного зондирования и мобильных связей в планировании орошения для рационализации водопользования.
 3. Оценка эффективности усовершенствованной технологии управления оросительной водой и планировании поливов
9 Развитие научно-методических основ расчета систем подачи и распределения воды в системах сельскохозяйственного водоснабжения Қишлоқ аҳоли пунктлари ичимлик сув таъминоти тизимларида сув ташиш ва тарқатиш тизимлари хисоби назарияси ва услубини ривожлантириш
10 Динамика режимов и удельного водопотребления из систем сельскохозяйственного водоснабжения Тадқиқотлар мақсади республиканинг реал сув-экологик ва техника-технологик шароитларида (Бухоро вилияти қишлоқ ахоли пунктлари мисолида), қишлоқ сув таъминоти тизимларида рационал сув истеъмоли мъёрлари ва режимини ишлаб чиқишдан иборатдир
11 Технология промывки засоленных земель занятых озимой пщеницей Разработка технологии осенне-зимних промывок орошаемых земель на фоне посевов озимой пшеницы

 

Катта илмий ходим изланувчилар, мустақил тадқиқотчилар

 

№  Проффессор-укитувчилар тадкикотчилар И.Ф.О Илмий даражаси,

унвони

Диссертация мавзуси
1 Джалилова Гулнора Биология фанлари номзоди, доцент Агроэкологическое  районирование деградационных земель с применением современной технологий
2 Боиров Равшан Мустакил изланувчи Кузги буғдой билан банд бўлган шўрланган ерларни шўрини ювиш технологиясини яратиш
3 Абдукодирова Малохат Мустакил изланувчи Аҳоли пунктлари шароитларида шаклланаётган оқова сувларни биологик тозалаш усулларини такомиллаштириш
4 Раззоков Руслан Мустакил изланувчи Развития научно-технологических основ очистки и утилизации пыльных премесей в водохозяйственных условиях
5 Хамидов Аваз Мустакил изланувчи Разработка водосберегающей технологии орошения на основе сильнонабухающих полимерных гидрогелей
6 Аширова Ольга Мустакил изланувчи Разработка теоретических основ расчета систем подачи и распределения воды в комплексах сельскохозяйственного водоснабжения

 

Кафедранинг ўкув услубий, илмий ишлари борасида эришган ютуқлари

Кафедрада олиб борилган илмий ишлар натижасида соха ривожи учун мухим ахамият касб этувчи катор илмий ечимлар, технологиялар, инновациялар ва илмий асосланган тавсиялар яратилган.  Қуйида уларнинг айримлар мисол тариқасида келтирилган:

 • Қишлоқ хўжалиги сув таъминоти тизимида сув истеъмоли режимини, сув оқимини тарқалиши ҳамда босимини ростлашнинг назарий асосларини ишлаб чиқилди
 • горитонтал минтақада тарқалган тупроқ деградациясини келтириб чиқарувчи омилларни ландшафт принципига таянган ҳолда дистанцион маълумотларга ишлов беришни ўрганиш мақсадида мавжуд бўлган архив материалларини ва адабиётлар тахлил қилинди
 • Интенсив сугорма дехкончилик шароитида «ер усти — ер ости — коллектор зовур сувлари» тизимидаги физик – кимёвий жараёнларнинг амалга ошиш қонуниятлари ўрганилди ва унга таъсир этувчи асосий омилларни роли бахоланди;
 • Сув танқислиги ва тупроқ шўрланиш шароитига мослашган даромадли экологик соф биоэкологик  мелиорация  услуби ишлаб чиқилди;
 • Кучли шишувчан полимер гидрогелларни қўллаш асосида суғорма деҳқончиликда сув тежамкор суғориш технологияси яратилди;
 • Сирдарё вилояти шароити мисолида кузги буғдой билан банд бўлган шўрланган ерларнинг шўрини ювиш технологияси илмий асосланди
 • Суғорма деҳқончиликда икки мақсадда фойдаланиладиган бурғу қудуқларини тадбиқ қилиш асосида оқавасиз (айланма) тизимда сувдан фойдаланиш технологияси ишлаб чиқилди;
 • Умумий сув балансидаги ролини аниқлаш учун ер усти ва ости сувларини орасидаги ўзаро миқдорий ва сифат боғлиқлигини аниқлаш услубияти яратилди;
 • Марказий Қизилкум ва Орол олди минтақаси мисолида республиканинг чўл зоналарида қишлоқ сув таъминотини ривожлантиришнинг илмий асослари ишлаб чиқилди;
 • Замон талаблари даражасидаги дарсликлар, ўқув қўлланма ва бошқа ўқув-услубий адабиётлар мажмуасининг янги авлоди яратилди. Жумладан сўнгги йилларда кафедра аъзолари томонидан 6 та дарслик, 9 та ўқув қўлланма, 2 та монография, 18 услубий қўлланмалар яратилди, 65 та илмий мақола (шу жумладан 11 хорижий илмий журналларда) чоп этилди.
 • Кафедрада сўнгги йилларда турли танловлар натижасига кўра қўлга киритилган 6 та халқаро илмий ва олий таълим сохасидаги грантлар бажарилди.
 • Олиб борилган тадқиотлар натижаларини ишлаб чиқариш ва ўқув жараёнига жорий этиш бўйича 10 дан ортиқ далолатномалар олинди
 • Кафедра аъзолари доимий равишда халкаро институтлар, олий мажлис, қишлоқ ва сув хўжалиги хамда олий ва урта махсус таълим вазирликлари, олий аттестация комиссияси, фан ва технологияларни ривожлантириш маркази томонидан ташкил этилган нуфузли комиссия ва кенгашларда эксперт ва аъзолар сифатида фаол жалб этилмоқдалар.

Ҳамкорлик

Хамкорлик доирасида олиб борилаётган ишлар.

Кафедра фаолиятининг барча йўналишлари бўйича махаллий ва халқаро турдош илмий, олий таълим, ишлаб чиқариш ва бошқарув муассалари билан ўзаро манфаатли хамкорлик фаолиятлари йўлга қўйилган. Хатто айрим хамкорлар билан хамкорлик йуналишлари ва унинг долзарблиги Вазирлар Махкамаси карорлари даражасида эътироф этилган. Жумладан куйида келтирилган вазирлик ва ташкилотлар билан кафедранинг ўзаро манфаатли хамкорлик йўналишлари икки томонлама ташаббус асосида белгиланиб, Вазирлар Макамасининг карорлари билан тасдикланган.  Мазкур вазирлик ва қумиталар хамда уларнинг таркибидаги ташкилотлар билан Олий таълим, фан ва ишлаб чиқаришнинг инновацион коорпоратив ҳамкорлиги йўлга қўйилган.

 1. Табиатни муҳофаза қилиш Давлат қўмитаси. Раис: Б.Абдусаматов
 2. Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг Сув ресурслари баланси ва сувни тежайдиган технологияларни ривожлантириш бошқармаси. Бошлиқ: В. Ахмаджонов
 3. “Сув лойиҳа” бирлашмаси. Бошлиқ: Х. Қобилов
 4. “Узкоммунхизмат” агентлиги. Бош директор: И.Махкамов
 5. “Норин-Сирдарё” ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси. Бошлиқ: Б. Охунов
 6. “Сувсоз” давлат унитар корхонаси. Бошқарувчи: Х. Маҳкамов
 7. ТИМИ кошидаги Сув муаммлари ва ирригация илмий тадкикот институти. Директор: И.Махмудов
 8. Узмелиосувлойиха — УзГИП. Бош директори: У. Абдуллаев.

Шунингдек кафедрада республикада фаолият олиб бораётган олий таълим муассалари, Узбекистон фанлар академияси ва тармоқ илмий тадқиқот хамда лойихалаш институтлари билан узвий ўзаро манфаатли хамкорлик ишлари йўлга қўйилган. Улар жумласига:

 • Узбекистон миллий университети
 • Тошкент давлат техника университети
 • Тошкент давлат аграр университети
 • Қарши мухандислик – иқтисодиёт университети
 • Андижон қишлоқ хўжалик университети
 • Ургенч давлат университети
 • Фарғона политехника институти
 • Тошкент архитектура ва қурилиш институти
 • Гулистон давлат университети
 • Гидрометеорология маркази
 • Узсувлойиха лойиха институти
 • NBT фирмаси
 • Гидроингео давлат корхонаси ва бошқаларни киритиш мумкин

 Хамкорлик (халқаро)

Кафедрада чет элдаги турдош нуфузли илмий ва олий таълим муассалари билан хам ўзаро манфаатли хамкорлик йўлга қўйилган. Бундай хамкорлик амалда ўзининг ижобий натижаларини бермоқда. Олинган натижалар аввало қишлоқ ва сув хўжалиги, атроф мухит мухофазаси каби мухим йўналишлардаги мавжуд муаммоларга биргаликда илмий ечим топиш, профессор-ўқитувчиларнинг малакасини ошириши ва тажриба алмашишлари, уларнинг салохиятини ошиши, хамкорликда замонавий ўқув ва илмий адабиётларнинг яратилиши, ўқув-лаборатория ва модий техника базасини ривожлантириш каби масалаларда ижобий бўлмоқда. Халкаро хамкорликнинг асосий механизмлари сифатида халкаро илмий ва таълим хамда потенциални ривожлантириш грантлари, шунингдек икки томонлама ва олий таълим муассалари концорциумлари имкониятларидан фойдаланилмоқда. Қуйида фаол халқаро хамкорлар номлари келтирилган.

 • Washington State University, USA
 • University of  Idaho, USA
 • Origon State University, USA
 • Texas A&M University, USA
 • Colorado State University, USA
 • University of Osnabrück, Institute of Environmental
  Systems Research
 • Alterra — Wageningen University and Research Centre
 • CEH Wallingford
 • Cemagref
 • Geological Service of Denmark & Greenland
 • HR Wallingford Ltd
 • International Institute of Applied Systems Analysis
 • Stockholm Environmental Institute -Oxford Office Limited
 • USF, University of Kassel
 • Catholic University Leuven, Centre for Organisational and
  Personnel Psychology
 • University of Cranfield
 • Ecologic
 • Fondatione E. Matthei / University Milan
 • Int. Centre for Integrative Studies, University Maastricht
 • Institute of Hydrodynamics, Academy of Sciences
 • Institute of Natural Resources
 • Water Research Institute of National Research Council
 • Instituto de Soldadura e Qualidade
 • International Union for the Conservation of Nature (Int. NGO)
 • Manchester Metropolitan University
 • Max Planck Institute of Meteorology
 • Nat. Scientific Centre for Medical and Biotechnical Research
 • Potsdam Institute for Climate Impact Research
 • RBA, Technical University Delft
 • Institute for Inland Water Management & Waste Water
  Treatment
 • SEECON
 • T.G. Masaryk Water Research Insitute
 • University of Madrid
 • UFZ- Institute for Environmental Research Leipzig-Halle
 • Umeå University
 • University of Exeter
 • Polytechnical University of Madrid
 • University of Twente
 • Vrije University Amsterdam – Institute. for
  Environmental Studies
 • Wageningen University
 • Centre for Development Research
 •  Eindhoven University of Technology (TU/e), the Netherlands
 • Centre of Hydrogeology CHYN, Switzerland
 • University of Hamburg, Germany
 • Liege University, Belgiya
 • Московский Государственный университет природообустройства, Россия
 • НИИ Океанологии АН, Россия
 • Казахский национальный аграрный университет
 • Казахский национальный технический университет
 • ИКАРДА халкаро маркази
 • Халкаро сув ресурсларини бошкариш институти
 • Оролни қутқариш халқаро фонди ва унинг информация маркази
 • Бирлашган миллатлар ташкилотининг атроф мухитни мухофаза қилиш дастури
 • Германиянинг ГТZ ташкилоти
 • Япониянинг Жайка ташкилоти

 Чоп этилган ишлар рўйхати

Монографиялар ва илмий мақолалар:

 1. Салохиддинов А.Т., Савицкий А.Г., Аширова О.А. Теория и расчет систем подачи и распределения воды в комплексе сельскохозяйственного водоснабжения. Монография. Т.: 2016, 142 стр.

ОЛИНГАН ПАТЕНТЛАР, ЛИЦЕНЗИЯЛАР ВА ИХТИРОЛАР

 1. Савицкий А.Г., Салохиддинов А.Т. Аширова О.А. Сув сифати ва унумдорлиги турли бўлган сув таъминоти манбаси билан тармоқнинг биргаликдаги ишини ҳисоблаш дастури. Гувоҳнома № DGU 03590. 2016г.
 2. Савицкий А.Г., Салохиддинов А.Т. Аширова О.А. Сув таъминоти тизимларида ер ости қувурларининг ишдан чиққан ҳудудларини аниқлаш учун дастур. Гувоҳнома № DGU 03705. 2016г.
 3. Салохиддинов А., Савицкий А.Г., Аширова О.А. Программа расчета систем подачи и распределения воды в системах сельского водоснабжения. № DGU 02924 Свидетельство. Ташкент, 18.12.2014г.
 4. Салохиддинов А., Савицкий А.Г., Аширова О.А. Программа расчета проекта развития и реконструкция систем подачи и распределения воды в системах сельского водоснабжения. № DGU 02925 Свидетельство. Ташкент, 18.12.2014г.

 

РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ ЖУРНАЛЛАРДА:

 1. Джалилова Г.Т. Информационно-аналитические системы при агрохимическом мониторинге состояния почв. Ж.: Ирригация и мелиорация, №1 (7), 2017, стр. 22.
 2. Салохиддинов А.Т., Савицкий А.Г. Аширова О.А. Ограничения на оптимизируемые параметры систем водоснабжения для участков взаимодействия резервуаров и напорной сети. Ж.: Ирригация и мелиорация, №1 (7), 2017, стр. 16-19.
 1. Салохиддинов А.Т., Радкевич М.В. Индекс ровности дорожного покрытия как критерий оценки экологической ситуации в автотранспортном комплексе // Экологический вестник, Ташкент 2015, 25-29с
 2. Хамидов М.Х, Салохиддинов А.Т. Природное равновесие. // Ирригация ва мелиорация, Ташкент 2015, 11-14 с
 3. Салохиддинов А.Т., Савицкий А.Г. Аширова О.А. Математическая модель расчета водопроводной сети с возможностью оптимизации её элементов // Ирригация ва мелиорация, Ташкент 2015, 42-48с
 4. А.M.Hamidov, K.Hagedorn, A.T.Salohiddinov. Organizational basis for sustainable water resources management in water consumers associations. Журнал №3, Ирригация и мелиорация. Ташкент, 2016й.
 5. Чемборисов Э.И., Лесник Т.Ю., Махмудов И.Э., Рахимова М.Н. Пути повышения эффективности орошаемого земледелия // Ташкент, 2015, 112-117с
 6. Бурхонжонов Б., Салохиддинов А.Хомидов А. Гидрогель тупроқ намлигини сақлаб, экинлар ҳосилдорлигини оширади // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали, Тошкент №2, 2015 й.
 7. Каримов Б.К. Перспективы внедрения интенсивных технологий аквакультуры в гидроэкосистемах низовья реки Амударьи. Зооветеринария, 2015, №01 (86), с. 37-39
 8. Каримов Б.К. Зовур-дренаж сув ресурсларидан самарадор аквакултурани ривожлантириш (1 кисм). Зооветеринария, 2015, №09 (94), c. 39-40.
 9. Каримов Б.К. Зовур-дренаж сув ресурсларидан самарадор аквакултурани ривожлантириш (2 кисм). Зооветеринария, 2015, №10 (95), c. 35-36.
 10. Каримов Б.К., Камилов Б.Г. Перспективное направление рыбоводства в Узбекистане. Агробизнес-информ, 2015, №04/99, 28-29.
 11. Джалилова Г.Т., Гафурова Л.А. Влияние экзогенных процессов на химические свойства горных почв //Журнал “ Геология ва минеральные ресурсы”, Ташкент 2015, №2
 12. Аширова О.А. Метод расчета систем подачи и распределения воды в системах водоснабжения // Ташкент, Архитектура. Курилиш. Дизайн. 2015г.

 

 

ХАЛКАРО  ИЛМИЙ АНЖУМАНЛАР ТУПЛАМЛАРИДА:

 1. Джалилова Г.Т. Роль современных технологий в мониторинге деградации почв // Тезисы докладов Всероссийской научной конференции “Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды. Основные результаты и пути развития”. Москва 2017, стр 301.
 1. Саллохиддинов А., Боиров P., Бараев Ф.Промывка земель занятых озимой пшеницей// Материалы Международной научно-практической конференции на тему: “Справедливое и разумное использование природнмх ресурсов — путь в будушее”, Тараз 2015
 1. Bakhtiyor Karimov, Uwe Waller, Michael Matthies. Rural food fish production improvement strategies in lower reach of Amudarya River, Southern Aral Sea region, under conditions of changing climate and increasing water salinization. IAAE Inter-Conference Symposium “Agricultural Transitions along the Silk Road Restructuring, Resources and Trade in the Central Asia Region”, Almaty, Kazakhstan, April 4-6, 2016.
 2. Каримов Б.К., Ким Э.П., Каримов Э.Б. Гидрохимический режим прудов «ООО БТБ» расположенного Юкори Чирчикском районе Ташкентской области. VI международная научно-практическая конференция: «Проблемы рационального использования и охрана биологических ресурсов южного Приаралья». Нукус, 14-15 июля 2016 г.
 3. Bakhtiyor Karimov, Ben Kefford, Miguel Canedo-ArguellesTalskikh TalskikhRelationships between water mineralization and electric conductivity of natural waters in the Aral Sea BasinSETAC North America 37th Annual Meeting/7th SETAC World Congress. Orlando, USA, November 10-12, 2016.
 4. Джалилова Г.Т. Выделение высотных зон ландшафта для исследования эрозионных процессов // “Аграрная наука –сельскому хозяйству” сборник статей X Международной научно-практической конференции, Барнаул 2015, С.365-367;
 5. Джалилова Г.Т., Кадирова Д.А. Природа почвенного образования для определения типа или подтипа почв (на примере почв северо-западных отрогов Туркестанского хребта) //“Аграрная наука –сельскому хозяйству” сборник статей X Международной научно-практической конференции, Барнаул 2015, С.382-384;
 6. Джалилова Г.Т., Кадирова Д.А. Изменение физических свойств горных почв под влиянием эрозионных процессов/“Аграрная наука –сельскому хозяйству” сборник статей XI Международной научно-практической конференции, Барнаул 2016, стр. 354-357;

 

РЕСПУБЛИКА ВА ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТИ МИҚЁСИДАГИ АНЖУМАН ТУПЛАМЛАРИДА:

 1. Джалилова Г.Т., Мухитддинов В.Н. Роль дистанционного зондирования как основного компонента географических информационных систем // “Иқлим ўзгариши шароитида ер ресурсларини барқарор бошқариш” Республика илмий-амалий семинар мақолалар тўплами. Тошкент, 2017, 172 бет.
 1. Салохиддинов А., Ким С. Оценка воздействия стоков энергетической промышленности на поверхностные воды Канала Боз су //Суғориладиган ерларнинг мелиоратив холатини яхшилаш ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш муаммолари мавзусидаги Республика илмий техник анжумани материаллари, Тошкент 2015, 248 бет
 2. Салохиддинов А., Хомидов А. Влияние гидрогелей на сохранения влажности почв под озимой пшеницей // // “Ер ресурсларини интеграциялашган бошкаришда фан ва инновацион технологиялар” Республика илмий-амалий семинар маърузалар туплами. Тошкент, 2015й.
 3. Салохиддинов А.Т., Махмудова И.М. Сув хўжалигида ва сувдан фойдаланишда экологик барқарорликни сақлаш //Суғориладиган ерларнинг мелиоратив холатини яхшилаш ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш муаммолари мавзусидаги Республика илмий техник анжумани материаллари, Тошкент 2015, 81 бет
 4. Салохиддинов А.Т., Раззоқов Р. Суғориладиган дехқончиликни атроф муҳитга таъсири ва уни камайтириш тадбирлари //Суғориладиган ерларнинг мелиоратив холатини яхшилаш ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш муаммолари мавзусидаги Республика илмий техник анжумани материаллари, Тошкент 2015, 43 бет.
 5. Салохиддинов А.Т., Ишанхўжаев А., Рахимова М. К вопросу о перспективе развития водоснабжения населенных пунктов Узбекистана на период до 2030 года и далее на основе системного подхода //Суғориладиган ерларнинг мелиоратив холатини яхшилаш ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш муаммолари мавзусидаги Республика илмий техник анжумани материаллари, Тошкент 2015, 224 бет
 6. Салохиддинов А.Т., Раззаков Р., Аширова О. «Қишлоқ хўжалигида амалга оширилаѐтган таркибий ўзгаришлар ва сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг истиқболли йўналишлари» мавзусидаги илмий-амалий конференция. ТИМИ. Ташкент, 2016.
 7. Эгамбердиев Н., Авезова У. Ресурссберегаюшая, повозашитная технология при рационалном использований почвы // ТИМИ тўплам. Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари. 2015. 156-158 бетлар.
 8. Эгамбердиев Н., Избасарова З., Саноат оқава сувларини письтия сув ўти билан тозалаш // ТИМИ тўплам. Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари. 2015. 156-158 бетлар.
 9. Эгамбердиев Н.Б. Биотехнологическая очистка сельскохозяйственных и промышленных вод для повторного применения //Суғориладиган ерларнинг мелиоратив холатини яхшилаш ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш муаммолари мавзусидаги Республика илмий техник анжумани материаллари, Тошкент 2015, 141 бет
 10. Эгамбердиев Н.Б. Хакимова П.А., Имяминова Ш. Пахта хосилдорлигига озон ва кучли шишувчи полимер таъсирини ўрганиш. ТИМИ мақолалар тўплами 2016. 137-139б.
 11. Эгамбердиев Н.Б., А.С. Пулатов, Д.М. Жунсалиев. Почвозащитная технология в рациональном использований и охраны почвы // 22 апрель 2015 год, Республиканский научно-практическое конференция. Ер ресурсларини интеграллашган бошқаришда фан ва инновацион технологиялар. Тошкент – 90-92 бет.
 12. Эгамбердиев Н.Б., Абдуқодирова М. “Бўз-сув” оқава сувларини писсия сув ўтлари ёрдамида тозалашни ўрганиш // Сборник ТИМИ сб. трудов профессорско-преподавательского состава РНТС (в печати у доц. И. Бегматова) Қишлоқ хўжалиги ва саноат оқава сувларини биологик тозалаб қайта ишлатишни ўрганиш. ТИМИ, апрель 2015 йил, Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари.
 13. Эгамбердиев Н.Б., Абдуқодирова М.Н., Ибрагимов Т. “Пиция сув ўтлари билан оқова сувларни биологик тозалаш” // Кишлок ва сув хужалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги анъанавий илмий амалий анжуман ТДАУ, Республиканский научно-практическое конференция.  Тошкент – 90-92 стр
 14. Эгамбердиев Н.Б., Абдуқодирова М.Н., Ибрагимов Т. “Пиция сув ўтлари билан оқова сувларни биологик тозалаш” // Кишлок ва сув хужалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги анъанавий илмий амалий анжуман
 15. Эгамбердиев Н.Б., Жунсалиев Д.М., Абулова Р. “Оқава сувларни хим-биологик тозалаш ва уларни қишлоқ ҳўжалигида рационал фойдаланишни ўрганиш” Хоразм Маъмун Академияси Мақолалар Тўплами 2016 йил 191-195 бет
 16. Эгамбердиев Н.Б., Жунсалиев Д.М., Шин Л.Ю., Аширова О.А Исследование степени радиоактивного загрязнения подземных вод приташкентского артизанского бассейна. Хоразм Маъмун Академияси Мақолалар Тўплами  2016 йил 187-191 бет
 17. Эгамбердиев Н.Б., Қобулов А.К., Избасарова З.. Исследование процесса вакуумной сушке для хранение сельскохозяйственного сырья. // ТДАУ, Республиканский научно-практическое конференция.  Тошкент – 88-90 стр.
 18. Эгамбердиев Н.Б., Қобулов А.К., Камаридин А.И. Исследование способа длительного хранение сельскохозяйственного сырья в озоновый среды // ТДАУ, Республиканский научно-практическое конференция.  Тошкент – 45-49 стр.
 19. Эгамбердиев Н.Б., Пулатов А.С., Жунсалиев Д.М. Ресурстежамкор технологиялар ыщлланилганда микроорганизмлар фаолиятини бугдой ривожланишида урганиш // 22 апрель 2015 год, Республиканский научно-практическое конференция. Ер ресурсларини интеграллашган бошқаришда фан ва инновацион технологиялар. Тошкент – 402-405 бет.
 20. Эгамбердиев Н.Б., Пулатов А.С., Хакимова П.А., Имъяминова Ш., Боиров А. “Ресурс тежамкор технология қўлланилган далаларда микрорганизм турларининг миқдорий ўзгаришини ўрганиш”, Атроф муҳитни ўзгариши шароитида ер ресурсларини муҳофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланиш масалаларига бағишланланган маърузалар тўплами. 2016 йил Миллий университет-551-554 бет.
 21. Эгамбердиев Н.Б., Шин Л.Ю. “Исследование радиоактивного загразнение подземнқх вод при Ташкентского артизанского бассейна” ТИМИ 2016, Қишлоқ хужалигида амалга оширилаётган таркибий ўзгаришлар ва сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг истиқболли йўналишлари мақолалар тўплами 96-100 бет.
 22. Эгамбердиев Н.Б. Сборник ТИМИ сб. трудов профессорско-преподавательского состава РНТС (в печати у доц. И. Бегматова) // Қишлоқ хўжалиги ва саноат оқава сувларини биологик тозалаб қайта ишлатишни ўрганиш. ТИМИ, апрель 2015 йил, Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари.
 23. Исмаилходжаев Б., Хидирбаева Г., Холматов У., Рустамов Н. Микроскопик сув ўтлари ва сув ўсимликлари биотехнологиянинг истиқболли объектидир // Микроорганизм ва биосфера халқаро симпозиуми материаллари, Тошкент 2015, 63 б.
 24. Исмоилхаджаев Б.Ш. Абдуқодирова М. Оқова сувларни тозалашдан ҳосил бўладиган чўкмалар ва уларни тозалаш усуллари хусусида // ”Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари”мавзусидаги XIV аньанавий илмий-амалий анжумани материаллари. Тошкент-2015й
 25. Исмоилходжаев Б Хидирбоева Г. Табиатда кенг тарқалган сув ўсимлиги ряскани, оқова сувларини тозалашдаги аҳамияти ва ҳайвонларга қўшимча озуқа сифатидаги хусусияти // ”Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари”мавзусидаги XIV аньанавий илмий-амалий анжумани материаллари. Тошкент-2015й
 26. Исмоилходжаев Б Холматов У. Олмалиқ шаҳар маиший-коммунал оқова сувларини тозалаш учун мос бўлган сув ўтларини лабаратория шароитида ўстириб ҳосилдорлигини аниқлаш // ”Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги XIV аньанавий илмий-амалий анжумани материаллари. Тошкент-2015й
 27. Чембарисов Э., Рахимова М. О составления учебного пособия “Водный кадастр” //Суғориладиган ерларнинг мелиоратив холатини яхшилаш ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш муаммолари мавзусидаги Республика илмий техник анжумани материаллари , Тошкент 2015, 654 бет
 28. Джалилова Г., Кадирова Д.А., Шеримбетов В.Х., Алламуратов К. Картографирование почвенного покрова и деградация земель на основе ДДЗ и ГИС технологии/“Сохранение и рациональное использование земельных ресурсов в условиях изменения окружающей среды” Научно практический семинар посвященный Международному Дню Земли, Ташкент 2016, стр. 537-539.
 29. Джалилова Г., Шоэргашева Ш. Внедрение комплексной информационной системы в аграрной сфере // Халкаро анжуман “Ўзбекистон тупроклари ва улар унумдорлигини оширишда янги ресурстежамкор технологиялар” Тошкент, 2015й. 121-123б.
 30. Джалилова Г.Т. Научно-методические аспекты разработки и использования ГИС в исследовании деградационных процессов // “Ер ресурсларини интеграциялашган бошкаришда фан ва инновацион технологиялар” Республика илмий-амалий семинар маърузалар туплами. Тошкент, 2015й. 357-359б.
 31. Джалилова Г.Т., Кадирова Д.А., Шеримбетов В.Х. Принципы, задачи  и  перспективы  применения  геоинформационных  систем  в оценке почвенных ресурсов горных зон/“Сохранение и рациональное использование земельных ресурсов в условиях изменения окружающей среды” Научно практический семинар посвященный Международному Дню Земли, Ташкент 2016, стр. 252-255;
 32. Баиров Р. Промывка земель занятых озимой пщеницы //Суғориладиган ерларнинг мелиоратив холатини яхшилаш ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш муаммолари мавзусидаги Республика илмий техник анжумани материаллари , Тошкент 2015, 71 бет

 

Ўқув қўлланмалар:

 1. Салохиддинов А.Т. ва бошқалар.Атроф мухитга бўладиган таъсирни бахолаш. Олий ўқув юртлари талабалари учун ўқув қўлланма. Тошкент. Chinor ENK, 2013.-120 б.
 2. Махмудова И.М., Салохиддинов А.Т. Қишлоқ ва яйловлар сув таъминоти. Олий ўқув юртлари талабалари учун дарслик. Тошкент. Chinor ENK, 2013.-151 б.
 3. Maxmudova I.M., Abduqodirova M. “Tabiiy suvlar sifatini yaxshilash” fanidan laboratoriya ishlarini o’tkazish bo’yicha uslubiy ko’rsatma// Toshkent, TIMI 2014
 4. Махмудова И.М., Абдуқодирова М. “Табиий сувлар сифатини яхшилаш” фанидан лаборатория ишларини ўтказиш бўйича услубий кўрсатма// Тошкент, ТИМИ 2014
 5. Махмудова И.М., Абдуқодирова М. “Қишлоқ ва яйловлар сув таъминоти” фанидан “Сув хўжалиги ва мелиорация” бакалавриатура йўналиши учун лаборатория ишлари ўтказиш бўйича услубий кўрсатма// Тошкент, ТИМИ 2014
 6. Maxmudova I.M., Abduqodirova M. “Qishloq va yaylovlar suv ta’minoti” fanidan “Suv xo’jaligi va melioratsiya” bakalavriatura yo’nalishi uchun laboratoriya ishlari o’tkazish bo’yicha uslubiy ko’rsatma// Toshkent, TIMI 2014
 7. Nigmatov A., Ismoilxо’jaеv B., Nikadambaеva X. , Jalilova G. “Еkologiya va suv huquqi” fanidan amaliy mashg‘ulotlarni о‘tish jarayoniga zamonaviy pеdagogik tеxnologiyalarni tatbiq etish bo‘yicha uslubiy qо‘llanma // TIMI 2014
 8. Нигматов А., Исмоилхўжаев Б.,. Никадамбаева Ҳ. , Джалилова Г. “Экология ва сув ҳуқуқи” фанидан амалий машғулотларни ўтиш жараёнига замонавий педагогик технологияларни татбиқ этиш бўйича услубий қўлланма // ТИМИ 2014
 9. Исмаилходжаев Б., Джалилова Г., Раззоков Р. Методические указания для выполнения самостоятельной работы по предмету “Основы экологического права и политики» // ТИМИ 2014
 10. Исмаилходжаев Б., Джалилова Г., Раззоков Р.Методическое пособие для выполнения практических занятий по предмету «Основы экологического права и политики»// ТИМИ 2014
 11. Джалилова Г., Раззоков Р., Ким С. Методическое       пособие для выполнения практической работы по предмету «Экологический мониторинг» // ТИМИ 2015;
 12. Джалилова Г., Раззоков Р., Садыкова Н. Методическое пособие для выполнения практической работы по предмету «Общая экология» // ТИМИ 2015;
 13. Исмоилхўжаев Б., Нигматов А., Джалилова Г. «Экология ва сув хукуки» фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича услубий кўрсатма // ТИМИ 2015;                Djalilova G., Ismoilxo’jaev B., Nigmatov A. «Ekologiya va suv xuquqi» fanidan amaliy mashg’ulotlarni bajarish bo’yicha uslubiy ko’rsatma //TIIM 2015

Кафедра ходимлари

Фото

Ф.И.Ш

Илмий даражаси ва лавозими.

Тел.рақами ва

Е-mail

1.

Салохиддинов Абдулхаким Темурхужаевич

кафедраси мудири

 т.ф.н.   профессор

Тел: 2371926

Fax — 2371926

Email: — pepiwm@gmail.com

 

 

2.

 2

Исмоилхужаев Баходирхужа Шарипхужаевич

 

б.ф.д.   профессор

Телефон (ишчи) — 2371926

 

3.

 3

Эгамбердиев Нумон Бабаевич

т.ф.н.   профессор

Телефон (ишчи) — 2371926

 

4.

 4

Махмудова Иқбол Мухамеджановна

т.ф.н. дотцент

Телефон (ишчи) – 2371926

5.

 

 

Каримов Бахтиер

Курамбоевич

 

Д.б.н. профессор

   Телефон (ишчи) — 2371926

 

6.

 6

Джалилова Гулнора Тулкуновна

катта укитувчи

Телефон (ишчи) — 2371926

Email –gulnora_jalilova@rambler.ru

 

7.

 7

Абдукодирова Малохат Норижоновна

ассистент

Телефон (ишчи) — 2371926

 

8.

 8

Хамидов Аваз Одилович

ассистент

Телефон (ишчи) –

237-19-26

Email –Avazbek83@inbox.uz

 

9.

 9

Раззаков Руслан Ишкулович

ассистент

Телефон (ишчи) – 2371926 Email — Ruslan2043@yandex.ru

 

10.

 10

Бойиров Равшан Кутбиддинович

ассистент

Телефон (ишчи) – 2371926 Email: — bilol@mail.ru

 

11.

 11

Аширова Ольга Александровна

ассистент

Телефон (ишчи) – 2371926 Email: — olgaalexandrovna@yandex.ru

12.

 12

Мавлянова Дилдора Абдирашидовна

ассистент

Телефон (ишчи) – 2371926

13.

 13

Рахимова Матлуба Наимовна

ассистент

Телефон (ишчи) – 2371926

14.

 14

Жунсалиев Дилмурад Мирзахматович

ассистент

Телефон (ишчи) – 2371926

15.

 16 Рахимов Нурбек Шермаматович ассистент

Телефон (ишчи) – 2371926

16.

 17

Мягкова Наталья Валентиновна

ассистент

Телефон (ишчи) – 2371926